Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om visse hovedlandevejsstrækninger

(Vendsysselmotorvejene)

    VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


I lov nr. 280 af 2. maj 1990 om visse hovedlandevejsstrækninger

foretages følgende ændring:

Efter § 1 indsættes:

     »§ 1 a. Det i § 1, nr. 1, nævnte anlæg skal for så vidt angår delstrækningen fra Vodskov til Jyske Ås udføres således, at linjeføringen fastlægges i overensstemmelse med vedhæftede bilag 1.«

Givet på Christiansborg Slot, den 1. juni 1994

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

    /Jan Trøjborg

Bilag

Kortbilag

Officielle noter

Ingen