Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om anlæg af en jernbane mellem Snoghøj og Taulov

    VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


Trafik- og kommunikationsministeren bemyndiges til at anlægge en dobbeltsporet jernbane som forbindelse mellem banestrækningen Middelfart-Fredericia ved Snoghøj og banestrækningen Fredericia-Lunderskov ved Taulov.

Givet på Christiansborg slot, den 21. december 1988

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

    /H. P. Clausen

Officielle noter

Ingen