Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om ophævelse af lov om GiroBank A/S (* 1)

    VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


Lov nr. 322 af 31. maj 1991 om GiroBank A/S ophæves. Tidspunktet for lovens ophævelse fastsættes af trafikministeren.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 1995

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

    /Jan Trøjborg

Officielle noter

Ingen

Redaktionel note
  • (* 1) Loven trådte i kraft 16. februar 1996, jf. BEK nr. 77 af 16/02/1996