Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

 Cirkulæreskrivelse om vederlagsordning for de lægelige medlemmer af de samråd, der er nedsat i henhold til lov om svangerskabsafbrydelse.

 

 

I tilslutning til tidligere cirkulæreskrivelser, senest cirkulæreskrivelse af 25. september 1998, om vederlag til de lægelige medlemmer af abortsamrådene, for hvem deltagelse i samrådet ikke er en tjenestepligt, skal man efter meddelelse fra Finansministeriet oplyse, at vederlag og fremmødetillæg pr. 1. april 1999 er fastsat til følgende beløb:

 

 

Vederlag:

 

Grundbeløb Pr. 1/4 1999

1/10 1997 inkl. pct.regu-

lering ------------------------------------------

Årligt fast honorar: 9.200,00 kr. 9.643,97 kr.

 

Honorar pr. sag: 380,38 kr. 398,74 kr.

 

Fremmødetillæg:

 

Afstand Grundbeløb Pr. 1/4 1999 1/10 1997 inkl. pct.regu-

lering ------------------------------------------

 

0 - 5 km. 100,45 kr. 105,30 kr.

5 - 20 km. 200,90 kr. 210,30 kr.

20 - 40 km. 254,48 kr. 266,76 kr.

40 - 60 km. 334,84 kr. 351,00 kr.

over 60 km. 495,56 kr. 519,47 kr.

Civilretsdirektoratet, den 22. marts 1999

Jørgen Lougart