Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændringer i landets inddeling i kommuner og amtskommuner samt folketingsvalgkredse


Afsnit I

FORTEGNELSE OVER DE ÆNDRINGER I LANDETS INDDELING I KOMMUNER OG

AMTSKOMMUNER, DER GENNEMFØRES DEN 1. JANUAR 1978

I medfør af § 2, stk. 3 og 4, og § 14 i lov nr. 194 af 24. maj 1972 om fremgangsmåden ved ændring af landets inddeling i kommuner og amtskommuner har indenrigsministeren truffet bestemmelse om de nedenfor anførte ændringer i landets inddeling i kommuner og amtskommuner.

KØBENHAVNS AMTSKOMMUNE

1. Efter stedfunden regulering af Harrestrup å gennemføres en regulering af grænsen mellem Albertslund kommune og Ballerup kommune og mellem Glostrup kommune og Ballerup kommune, således at arealer på i alt 26.452 m2 overføres fra Herstedøster sogn i Albertslund kommune til Skovlunde sogn i Ballerup kommune, og arealer på i alt 479m2 overføres fra Glostrup sogn i Glostrup kommune til Skovlunde sogn i Ballerup kommune.

FREDERIKSBORG AMTSKOMMUNE

2. Fra Farum kommune til Birkerød kommune overføres en del af matr. nr. 6 ø, Stavnsholt by, Farum sogn.

3. Fra Frederikssund kommune til Frederiksværk kommune overføres matr. nr. 14 b og 14 c, Sigerslevvester by og sogn.

4. Fra Frederiksværk kommune til Frederikssund kommune overføres matr. nr. 16 b, Store-Havelse by, Ølsted sogn.

5. Fra Ølstykke kommune til Frederikssund kommune overføres matr. nr. 77 a, 77 b, 77 c, 78 b, 78 c, 78 d, 79 a, 79 b, 79 c, 80, 81, 82 og 87 samt den ved skellet mod Snostrup sogn beliggende fælles vanding Skenkelsø by, Jørlunde sogn.

VESTSJÆLLANDS AMTSKOMMUNE

6. Fra Bjergsted kommune til Svinninge kommune overføres en del af matr. nr. 12 a og en del af matr. nr. 12 ag, Favrbo by, Særslev sogn.

7. Fra Haslev kommune til Ringsted kommune overføres en del af matr.nr. 11 a, Førslev by, Øde-Førslev sogn.

8. Fra Jernløse kommune til Tornved kommune overføres matr.nr. 1 a, 1 b og 1 c, Knabstrup Dyrehave, Mørkøv sogn.

STORSTRØMS AMTSKOMMUNE

9. Fra Højreby kommune til Ravnsborg kommune overføres 120 m2 af Halsted sogn som følge af forlægning af landevej nr. 520.

10. Fra Ravnsborg kommune til Højreby kommune overføres 670 m2 af Løjtofte sogn som følge af forlægning af landevej nr. 520.

11. Til Suså kommune henlægges den umatrikulerede ø i Susåen umiddelbart syd for øen, matr.nr. 12 b, Holløse by, Gunderslev sogn.

FYNS AMTSKOMMUNE

12. Fra Søndersø kommune til Bogense kommune overføres en del af matr.nr. 8 i, Ejlskov by, Hårslev sogn.

SØNDERJYLLANDS AMTSKOMMUNE

Grænsen mellem SØNDERJYLLANDS AMTSKOMMUNE og RIBE AMTSKOMMUNE reguleres i overensstemmelse med pkt. 14.

13. Efter stedfunden regulering af vandløb gennemføres en regulering af grænsen mellem Lundtoft kommune og Tinglev kommune, således at arealer på ialt 9.409 m2 overføres fra Kliplev sogn i Lundtoft kommune til Uge sogn og Tinglev sogn i Tinglev kommune, og arealer på ialt 16.906 m2 overføres fra Uge sogn og Tinglev sogn i Tinglev kommune til Kliplev sogn i Lundtoft kommune.

14. Efter stedfunden regulering af vandløb gennemføres en regulering af grænsen mellem Skærbæk kommune og Ribe kommune i Ribe amtskommune, således at arealer på ialt 284 m2 overføres fra Vodder sogn i Skærbæk kommune til Spandet sogn i Ribe kommune, og arealer på ialt 262 m2 overføres fra Spandet sogn i Ribe kommune til Vodder sogn i Skærbæk kommune.

RIBE AMTSKOMMUNE

Grænsen mellem RIBE AMTSKOMMUNE og SØNDERJYLLANDS AMTSKOMMUNE ændres i overensstemmelse med pkt. 16.

15. Efter stedfunden regulering af vandløb gennemføres en ændring af grænsen mellem Bramming kommune og Holsted kommune, således at arealer på ialt 1.365 m2 overføres fra Vejrup sogn i Bramming kommune til Åstrup sogn i Holsted kommune, og arealer på ialt 2.877 m2 overføres fra Åstrup sogn i Holsted kommune til Vejrup sogn i Bramming kommune.

16. Efter stedfunden regulering af vandløb gennemføres en regulering af grænsen mellem Ribe kommune og Skærbæk kommune i Sønderjyllands amtskommune som anført under pkt. 14.

VEJLE AMTSKOMMUNE

17. Fra Børkop kommune til Vejle kommune overføres en del af matr.nr. 24 a, Andkær by, Gauerslund sogn.

18. Fra Vejle kommune til Børkop kommune overføres en del af matr.nr. 57, Vinding by og sogn.

RINGKØBING AMTSKOMMUNE

19. Fra Holstebro kommune til Struer kommune overføres en del af matr.nr. 1 d og en del af matr.nr. 2 a, Falsig by, Navr sogn.

20. Fra Lemvig kommune til Ulfborg-Vemb kommune overføres matr.nr. 46 al Klitten og Klitengene, Bøvling sogn.

21. Fra Ringkøbing kommune til Skjern kommune overføres en del af matr.nr. 41 m, Øster-Lem by, Sønder-Lem sogn.

ÅRHUS AMTSKOMMUNE

22. Fra Midtdjurs kommune til Nørre-Djurs kommune overføres en del af matr.nr. 1 e, Ramten Mølle, Nimtofte sogn.

23. Fra Midtdjurs kommune til Sønderhald kommune overføres matr.nr. 24 h, Marie Magdalene by og sogn, og matr.nr. 9 h, Pindstrup by, Marie Magdalene sogn.

24. Fra Nørre-Djurs kommune til Midtdjurs kommune overføres en del af matr.nr. 35 a, Ramten Hede eller Skov, Ørum sogn.

25. Fra Sønderhald kommune til Rosenholm kommune overføres en del af matr.nr. 7 b, Fløjstrup by, Hørning sogn.

26. Fra Them kommune til Silkeborg kommune overføres 13.140 m2 af Them sogn som følge af en regulering af hovedlandevej nr. 367.

NORDJYLLANDS AMTSKOMMUNE

27. Efter stedfunden regulering af Nors å gennemføres en regulering af grænsen mellem Sindal kommune og Skagen kommune, således at arealer på ialt 7.690 m2 overføres fra Mosbjerg sogn i Sindal kommune til Råbjerg sogn i Skagen kommune, og arealer på ialt 770 m2 overføres fra Råbjerg sogn i Skagen kommune til Mosbjerg sogn i Sindal kommune.

Afsnit II.

FORTEGNELSE OVER DE ÆNDRINGER I LANDETS INDDELING I KOMMUNER OG

AMTSKOMMUNER, DER GENNEMFØRES DEN 1. APRIL 1978

I medfør af § 55 i lov om landkommunernes styrelse, jfr. lovbekendtgørelse nr. 363 af 22. september 1965, (som er ophævet ved ikrafttrædelsen af lov nr. 194 af 24. maj 1972 om fremgangsmåden ved ændring af landets inddeling i kommuner og amtskommuner) har indenrigsministeren truffet bestemmelse om de nedenfor anførte ændringer i landets inddeling i kommuner og amtskommuner.

VIBORG AMTSKOMMUNE

I forbindelse med jordfordelingssagen »Kløv Å og Søhuse« gennemføres en regulering af grænsen mellem Hanstholm kommune og Thisted kommune, således at arealer på ialt 18.015 m2 overføres fra Hjardemål sogn i Hanstholm kommune til Tved sogn i Thisted kommune og arealer på ialt 600 m2 fra Hjardemål sogn i Hanstholm kommune til Hunstrup sogn i Thisted kommune. Endvidere overføres arealer på ialt 33.360 m2 fra Hunstrup sogn i Thisted kommune til Hjardemål sogn i Hanstholm kommune og arealer på ialt 1.658 m2 fra Tved sogn i Thisted kommune til Hjardemål sogn i Hanstholm kommune

Afsnit III

ÆNDRINGER I LANDETS INDDELING I

FOLKETINGSVALGKREDSE

I medfør af § 17, stk. 3, i lov om valg til folketinget, jfr. lovbekendtgørelse nr. 366 af 10. august 1970, bestemmes herved, at valgkredsinddelingen ændres i overensstemmelse med de ændringer, der er anført under I og II.

I valgkredsfortegnelsen foretages følgende ændringer:

C. Jyllands område

XII ÅRHUS AMTSKREDS

1. Ellevang' indsættes foran »Hjortshøj«.

2. Ellevang sogns vestgrænse' indsættes foran »videre mod nord langs Egå«.

3. og derfra påny langs Viby sogns sydgrænse' ændres til: »og derfra langs Viby og Ravnsbjerg sognes sydgrænse«.

4. Gellerup' indsættes foran »Harlev« og »Ravnsbjerg« indsættes foran »Sabro«.

Afsnit IV

Berigtigelser

I indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 106 af 27. marts 1972 skal under pkt. 113 a »matr.nr. 26 n, Den sydøstlige del, Skæve sogn.« rettes til »matr.nr. 26 m, Den sydøstlige del, Skæve sogn.«

INDENRIGSMINISTERIET, DEN 19. JANUAR 1978

EGON JENSEN

/Hanne Willumsen

Officielle noter

Ingen