Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændringer i landets inddeling i kommuner og amtskommuner samt folketingsvalgkredse


Afsnit I

FORTEGNELSE OVER DE ÆNDRINGER I LANDETS INDDELING I KOMMUNER OG

AMTSKOMMUNER, DER GENNEMFØRES DEN 1. JANUAR 1982.

I medfør af § 2, stk. 3 og 4, i lov nr. 194 af 24. maj 1972 om fremgangsmåden ved ændring af landets inddeling i kommuner og amtskommuner har indenrigsministeren truffet bestemmelse om de nedenfor anførte ændringer i landets inddeling i kommuner og amtskommuner.

KØBENHAVNS AMTSKOMMUNE

Grænsen mellem Københavns amtskommune og ROSKILDE AMTSKOMMUNE ændres i overensstemmelse med pkt. 1 og 2.

1. Fra HØJE-TÅSTRUP KOMMUNE til ROSKILDE KOMMUNE i Roskilde amtskommune overføres 840 m2 af Marbjerg By, Fløng, i Fløng sogn som følge af afståelse af areal til landevej nr. 530, Tjærebyvej, og Holbækmotorvejen.

2. Fra ROSKILDE KOMMUNE i Roskilde amtskommune til Høje-Tåstrup kommune overføres det under pkt. 4 nævnte areal.

ROSKILDE AMTSKOMMUNE

Grænsen mellem Roskilde amtskommune og KØBENHAVNS AMTSKOMMUNE ændres i overenstemmelse med pkt. 4 og 6.

3. Fra KØGE KOMMUNE til SKOVBO KOMMUNEoverføres 36.460 m2 af Gl. Lellingegård, Højelse, i Højelse sogn som følge af afståelse af areal til Vestmotorvejen og tilstødende landeveje og kommuneveje.

4. Fra ROSKILDE KOMMUNE til HØJE-TÅSTRUP KOMMUNE i Københavns amtskommune overføres 48.575 m2 af St. Hede, Roskilde Jorder i Domsognet som følge af afståelse af areal til landevej nr. 530, Tjærebyvej, og Holbækmotorvejen.

5. Fra SKOVBO KOMMUNE til KØGE KOMMUNE overføres 115.400 m2 af Ejby By, Ejby, i Ejby sogn som følge af afståelse af areal til Vestmotorvejen og tilstødende landeveje og kommuneveje.

6. Fra HØJE-TÅSTRUP KOMMUNE i Københavns amtskommune til ROSKILDE KOMMUNE overføres det under pkt. 1 nævnte areal.

VESTSJÆLLANDS AMTSKOMMUNE

Grænsen mellem Vestsjællands amtskommune og STORSTRØMS AMTSKOMMUNE ændres i overensstemmelse med pkt. 11.

7. Fra HOLBÆK KOMMUNE til TØLLØSE KOMMUNE overføres 1600 m2 af Ågerup By, Ågerup, som følge af anlæg af Holbækmotorvejen.

8. Fra HOLBÆK KOMMUNE til TØLLØSE KOMMUNE overføres 140 m2 af Eriksholm Hgd., Ågerup, som følge af anlæg af Holbækmotorvejen.

9. Fra NYKØBING-RØRVIG KOMMUNE til TRUNDHOLM KOMMUNE overføres 730 m2 af Nykøbing S. Torsjorder i forbindelse med afståelse af areal til hovedlandevej nr. 122.

10. Fra TØLLØSE KOMMUNE til HOLBÆK KOMMUNE overføres 572 m2 af Marup By, Tølløse, som følge af anlæg af Holbækmotorvejen.

11. Fra RØNNEDE KOMMUNE i Storstrøms amtskommune til HASLEV KOMMUNE overføres det under pkt. 12 nævnte areal.

STORSTRØMS AMTSKOMMUNE

Grænsen mellem Storstrøms amtskommune og VESTSJÆLLANDS AMTSKOMMUNE ændres i overensstemmelse med pkt. 12.

12. Fra RØNNEDE KOMMUNE til HASLEV KOMMUNE i Vestsjællands amtskommune overføres matr.nr. 22 og 23 a, Høsten By, Sdr. Dalby, samt 670 m2 offentligt vejareal, Freerslev Annex, beliggende vest for Sydmotorvejen.

FYNS AMTSKOMMUNE

13. Fra BOGENSE KOMMUNE til SØNDERSØ KOMMUNE overføres en del af matr.nr. 8 n, Ore By, Ore.

14. Fra BROBY KOMMUNE til FÅBORG KOMMUNE overføres en del af matr.nr. 52 a, V. Hæsinge By, V. Hæsinge.

15. Fra FÅBORG KOMMUNE til BROBY KOMMUNE overføres en del af matr.nr. 25 b, Håstrup By, Håstrup.

16. Fra LANGESKOV KOMMUNE til ULLERSLEV KOMMUNE overføres matr.nr. 12 d, 13 b, 22 h og 22 1, Rønninge by, Rønninge.

17. Fra ULLERSLEV KOMMUNE til LANGESKOV KOMMUNE overføres matr.nr. 3 d, 16 m, 39 e og 39 k, Ullerslev by, Ullerslev.

18. Fra VISSENBJERG KOMMUNE til ODENSE KOMMUNE overføres 2.005 m2 af Kildebjerg, Vissenbjerg, som følge af anlæg af motorvejen over Fyn.

SØNDERJYLLANDS AMTSKOMMUNE

Grænsen mellem Sønderjyllands amtskommune og RIBE AMTSKOMMUNE ændres i overensstemmelse med pkt. 21 og 22.

19. Fra BREDEBRO KOMMUNE til SKÆRBÆK KOMMUNE overføres 887 m2 af Vollum, Brede, i Brede sogn som følge af regulering af Vollum Bæk.

20. Fra SKÆRBÆK KOMMUNE til BREDEBRO KOMMUNE overføres 59 m2 af Drengsted, Døstrup, i Døstrup sogn som følge af regulering af Vollum Bæk.

21. Fra SKÆRBÆK KOMMUNE til RIBE KOMMUNE i Ribe amtskommune overføres 172 m2 af Rejsby sogn som følge af regulering af Nørremarksgrøft.

22. Fra RIBE KOMMUNE i Ribe amtskommune til SKÆRBÆK KOMMUNE overføres det under pkt. 27 nævnte areal.

RIBE AMTSKOMMUNE

Grænsen mellem Ribe amtskommune og SØNDERJYLLANDS AMTSKOMMUNE ændres i overensstemmelse med pkt. 27 og 31. Grænsen mellem Ribe amtskommune og RINGKØBING AMTSKOMMUNE ændres i overensstemmelse med pkt. 25.

23. Fra BLÅBJERG KOMMUNE til VARDE KOMMUNE overføres 33.300 m2 af Ovtrup sogn som følge af regulering af Søvig bæk.

24. Fra BRAMMINGE KOMMUNE til RIBE KOMMUNE overføres 1595 m2 af Gørding sogn som følge af regulering af Ilsted Bøel Bæk og Stenderup Bæk.

25. Fra GRINDSTED KOMMUNE til ÅSKOV KOMMUNE i Ringkøbing amtskommune overføres en del af matr.nr. 1 z, Bøvl By, Sdr. Omme.

26. Fra RIBE KOMMUNE til BRAMMING KOMMUNE overføres 1666 m2 af Jernved sogn, som følge af regulering af Ilsted Bøel Bæk og Stenderup Bæk.

27. Fra RIBE KOMMUNE til SKÆRBÆK KOMMUNE i Sønderjyllands amtskommune overføres 229 m2 af Hviding sogn, som følge af regulering af Nørremarksgrøft.

28. Fra VARDE KOMMUNE til BLÅBJERG KOMMENE overføres 1600 m2 af Varde sogn som følge af regulering af Søvig bæk.

29. Fra VARDE KOMMUNE til BLÅBJERG KOMMUNE overføres 14.500 m2 af Janderup sogn, som følge af regulering af Søvig bæk.

30. Fra ØLGOD KOMMUNE til VARDE KOMMUNE overføres matr.nr. 5 g, Snorup by, Tistrup, samt en del af matr.nr. 1 b, smst.

31. Fra SKÆRBÆK KOMMUNE i Sønderjyllands amtskommune til RIBE KOMMUNE overføres det under pkt. 21 nævnte areal.

VEJLE AMTSKOMMUNE

32. Fra KOLDING KOMMUNE til LUNDERSKOV KOMMUNE overføres 2300 m2 af Harte sogn, som følge af regulering af Vester-Nebel Å.

RINGKØBING AMTSKOMMUNE

Grænsen mellem Ringkøbing amtskommune og RIBE AMTSKOMMUNE ændres i oversensstemmelse med pkt. 34.

33. Fra AULUM-HADERUP kommune til HERNING KOMMUNE overføres 90 m2 af Ljørring By, Avlum, i Avlum sogn i forbindelse med afståelse af vejareal til hovedlandevej nr. 422 Holstebro-Herning.

34. Fra GRINDSTED KOMMUNE i Ribe amtskommune til ÅSKOV KOMMUNE overføres det under pkt. 25 nævnte areal.

ÅRHUS AMTSKOMMUNE

35. Fra MARIAGER KOMMUNE til NØRHALD KOMMUNE overføres matr.nr. 9 b, Binderup by, Udbyneder.

VIBORG AMTSKOMMUNE

Grænsen mellem Viborg amtskommune og NORDJYLLANDS AMTSKOMMUNE ændres i overensstemmelse med pkt. 38, 39, 40 og 41.

36. Fra TJELE KOMMUNE til VIBORG KOMMUNE overføres 3.073 m2 af Kistrup, Løvel, i Løvel sogn, som følge af regulering af landevej nr. 505.

37. Fra VIBORG KOMMUNE til TJELE KOMMUNE overføres 2.244 m2 af Kølsen By, Vorde, i Vorde sogn som følge af regulering af landevej nr. 505.

38. Fra ÅLESTRUP KOMMUNE til FARSØ KOMMUNE i Nordjyllands amtskommune overføres 9.281 m2 af Gedsted By, Gedsted, i Gedsted sogn som følge af regulering af Lerkenfeld Å.

39. Fra ÅLESTRUP KOMMUNE til FARSØ KOMMUNE i Nordjyllands amtskommune overføres 8.841 m2 af Vesterbølle By, Vesterbølle, i Vesterbølle sogn som følge af regulering af Lerkenfeld Å.

40. Fra FARSØ KOMMUNE i Nordjyllands amtskommune til ÅLESTRUP KOMMUNEoverføres det under pkt. 44 nævnte areal.

41. Fra FARSØ KOMMUNE i Nordjyllands amtskommune til ÅLESTRUP KOMMUNE overføres det under pkt. 43 nævnte areal.

NORDJYLLANDS AMTSKOMMUNE

Grænsen mellem Nordjylllands amtskommune og VIBORG AMTSKOMMUNE ændres i overensstemmelse med pkt. 43, 44, 47 og 48.

42. Fra BRØNDERSLEV KOMMUNE til DRONNINGLUND KOMMUNE overføres matr.nr. 14 c, Hollensted, Hallund.

43. Fra FARSØ KOMMUNE i Viborg amtskommune til ÅLESTRUP KOMMUNE overføres 920 m2 af Alstrup By, Alstrup, i Alstrup sogn, som følge af regulering af Lerkenfeld Å.

44. Fra FARSØ KOMMUNE til ÅLESTRUP KOMMUNE i Viborg amtskommune overføres 26.074 m2 af Ullits sogn, som følge af regulering af Lerkenfeld Å.

45. Fra LØGSTØR KOMMUNE til FARSØ KOMMUNE overføres en del af matr.nr. 1 s, Bjørnsholm Hdg., Overlade.

46. Fra STØVRING KOMMUNE til ÅLBORG KOMMUNE overføres en del af matr.nr. 3 d, Støvring By, Buderup.

47. Fra ÅLESTRUP KOMMUNE i Viborg amtskommune til FARSØ KOMMUNE overføres 9.281 m2 af Gedsted By, Gedsted, i Gedsted sogn, som følge af regulering af Lerkenfeld Å.

48. Fra ÅLESTRUP KOMMUNE I Viborg amtskommune til FARSØ KOMMUNE overføres 8.841 m2 af Vesterbølle By, Vesterbølle, i Vesterbølle sogn, som følge af regulering af Lerkenfeld Å.

Afsnit II

ANDRE ÆNDRINGER

I medfør af § 14 i lov nr. 194 af 24. maj 1972 om fremgangsmåden ved ændring af landets inddeling i kommuner og amtskommuner har indenrigsministeren truffet bestemmelse om det kommunale tilhørsforhold for følgende inddæmmede arealer på søterritoriet i Køge Bugt:

KØBENHAVNS AMTSKOMMUNE

49. Matr.nr. 128, Brøndbyvester By, Brøndby Strand, BRØNDBY KOMMUNE.

50. Matr.nr. 112, Ishøj By, Ishøj, og matr. nr. 43 og 44, Tranegilde by, Ishøj, ISHØJ KOMMUNE.

51. Matr.nr. 95 og 96, Vallensbæk By, Vallensbæk, VALLENSBÆK KOMMUNE.

ROSKILDE AMTSKOMMUNE

52. Matr.nr. 42, Hundige By, Kildebrønde, GREVE KOMMUNE.

Afsnit III

ÆNDRINGER I LANDETS INDDELING I FOLKETINGSVALGKREDSE.

I medfør af § 17, stk. 3, i lov om valg til folketinget, jfr. lovbekendtgørelse nr. 418 af 22 september 1980, bestemmes herved, at valgkredsinddelingen ændres i overensstemmelse med de ændringer, der er anført under I og II.

INDENRIGSMINISTERIET, DEN 3. FEBRUAR 1982

HENNING RASMUSSEN

/Hanne Willumsen

Officielle noter

Ingen