Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændringer i landets inddeling i kommuner og amtskommuner samt folketingsvalgkredse


Afsnit I

FORTEGNELSE OVER DE ÆNDRINGER I LANDETS INDDELING I KOMMUNER OG

AMTSKOMMUNER, DER GENNEMFØRES DEN 1. JANUAR 1980

I medfør af § 2, stk. 3 og 4, i lov nr. 194 af 24. maj 1972 om fremgangsmåden ved ændring af landets inddeling i kommuner og amtskommuner har indenrigsministeren truffet bestemmelse om de nedenfor anførte ændringer i landets inddeling i kommuner og amtskommuner.

KØBENHAVNS AMTSKOMMUNE

Grænsen mellem Københavns amtskommune og FREDERIKSBORG AMTSKOMMUNE ændres i overensstemmelse med pkt. 4.

1. Efter stedfunden regulering af Harrestrup Å gennemføres en ændring af grænsen mellem BALLERUP KOMMUNE og GLOSTRUP KOMMUNE, således at 2.323 m2 overføres fra Skovlunde By, Skovlunde i Ballerup kommune til Ejby By, Glostrup i Glostrup kommune, og 6.621 m2 overføres fra Ejby By, Glostrup i Glostrup kommune til Skovlunde By, Skovlunde i Ballerup kommune.

2. Fra BRØNDBY KOMMUNE til GLOSTRUP KOMMUNE overføres en del af matr. nr. 20 y, Brøndbyøster By, Brøndbyøster.

3. Fra GLOSTRUP KOMMUNE til BRØNDBY KOMMUNE overføres en del af matr. nr. 1 xz, Glostrup By, Glostrup.

4. Fra HØRSHOLM KOMMUNEe i Frederiksborg amtskommune til SØLLERØD KOMMUNE overføres det under pkt. 6 nævnte areal.

FREDERIKSBORG AMTSKOMMUNE

Grænsen mellem Frederiksborg amtskommune og KØBENHAVNS AMTSKOMMUNE ændres i overensstemmelse med pkt. 6.

5. Fra HØRSHOLM KOMMUNE til BIRKERØD KOMMUNE overføres 667 m2 af Smidstrup By, Rungsted, som følge af afståelse af areal til offentlig vej.

6. Fra HØRSHOLM KOMMUNE til SØLLERØD kommune i Københavns amtskommune overføres 1.229 m2 af Smidstrup By, Rungsted, som følge af afståelse af areal til offentlig vej.

VESTSJÆLLANDS AMTSKOMMUNE

7. Fra FUGLEBJERG KOMMUNE til SORØ KOMMUNE overføres matr. nr. 1 e og 1 u, Brunemose By, Tystrup.

FYNS AMTSKOMMUNE

8. Fra KERTEMINDE KOMMUNE til MUNKEBO KOMMUNE overføres matr. nr. 3 b, 5 a, 5 b, 5 g og 5 i, Ulriksholm Hgd., Kølstrup.

RIBE AMTSKOMMUNE

9. Fra GRINDSTED KOMMUNE til ØLGOD KOMMUNE overføres matr. nr. 6 u, Eg By, Grindsted.

VEJLE AMTSKOMMUNE

Grænsen mellem Vejle amtskommune og ÅRHUS AMTSKOMMUNE ændres i overensstemmelse med pkt. 10 og 11.

10. Fra BRÆDSTRUP KOMMUNE til THEM KOMMUNE i Århus amtskommune overføres matr. nr. 9 q, 13 e, en lod af matr. nr. 9 d og en lod af matr. nr. 13 b, Addit By, Sdr. Vissing, samt en del af landevejen i Addit By, Sdr. Vissing.

11. Fra THEM KOMMUNE i Århus amtskommune til BRÆDSTRUP KOMMUNE overføres de under pkt. 15 nævnte arealer. ÅRHUS AMTSKOMMUNE

Grænsen mellem Århus amtskommune og VEJLE AMTSKOMMUNE ændres i overensstemmelse med pkt. 15 og 16.

12. Fra HØRNING KOMMUNE til GALTEN KOMMUNE overføres matr. nr. 2 f, Nr. Vissing By, Veng.

13. Fra MARIAGER KOMMUNE til NØRHALD KOMMUNE overføres matr. nr. 9 a, Binderup By, Udbyneder.

14. Fra SKANDERBORG KOMMUNE til ODDER KOMMUNE overføres en del af matr. nr. 1 a, Sophienlund Hgd., Fruering.

15. Fra THEM KOMMUNE til BRÆDSTRUP KOMMUNE i Vejle amtskommune overføres den øst for landevejen beliggende lod af matr. nr. 1, Vinding Bys skov, Vinding, matr. nr. 1 i, 1k og den nordøst for landevejen beliggende lod af matr. nr. 3, Langballe Gde., Vinding, samt den i ejerlavet Langballe Gde., Vinding, beliggende del af landevejen.

16. Fra BRÆDSTRUP KOMMUNE i Vejle amtskommune til THEM KOMMUNE overføres de under pkt. 10 nævnte arealer.

NORDJYLLANDS AMTSKOMMUNE

17. Efter stedfunden regulering af Sønderup Å gennemføres en ændring af grænsen mellem ÅRS KOMMUNE og STØVRING KOMMUNE, således at 1.460 m2 overføres fra Skivum By, Skivum i Års kommune til Østrup Mark, Suldrup i Støvring kommune.

Afsnit II

ANDRE ÆNDRINGER

RINGKØBING AMTSKOMMUNE

I medfør af § 14 i lov nr. 194 af 24. maj 1972 om fremgangsmåden ved ændring af landets inddeling i kommuner og amtskommuner har indenrigsministeren truffet bestemmelse om, at matr. nr. 18 r, 33 e og 67, Hovedejerlavet, Nr. Omme, ligger i VIDEBÆK KOMMUNE.

Afsnit III

ÆNDRINGER I LANDETS INDDELING I FOLKETINGSVALGKREDSE

I medfør af § 17, stk. 3, i lov om valg til folketinget, jfr. lovbekendtgørelse nr. 237 af 29. maj 1978, bestemmes herved, at valgkredsinddelingen ændres i overensstemmelse med de ændringer, der er anført under I og II.

INDENRIGSMINISTERIET, DEN 23. JANUAR 1980.

HENNING RASMUSSEN

/Hanne Willumsen

Officielle noter

Ingen