Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændringer i landets inddeling i kommuner og amtskommuner samt folketingsvalgkredse


Afsnit I

FORTEGNELSE OVER DE ÆNDRINGER I LANDETS INDDELING I KOMMUNER OG

AMTSKOMMUNER, DER GENNEMFØRES DEN 1. JANUAR 1984

I medfør af § 2, stk. 3 og 4, i lov nr. 194 af 24. maj 1972 om fremgangsmåden ved ændring af landets inddeling i kommuner og amtskommuner har indenrigsministeren truffet bestemmelse om de nedenfor anførte ændringer i landets inddeling i kommuner og amtskommuner.

FREDERIKSBORG AMTSKOMMUNE

1. Fra HØRSHOLM KOMMUNE til KARLEBO KOMMUNE overføres matr.nr. 10 n og 10 gt samt et areal af den offentlige vej »Kokkedal Industripark«, Usserød By, Hørsholm.

2. Fra KARLEBO KOMMUNE til HØRSHOLM KOMMUNE overføres matr.nr. 4 af, 4 ck, 4 cr og et areal af matr.nr. 4 ah, Brønsholm By, Karlebo.

VESTSJÆLLANDS AMTSKOMMUNE

Grænsen mellem Vestsjællands amtskommune og STORSTRØMS AMTSKOMMUNE ændres i overensstemmelse med pkt. 3 og 7.

3. Fra HASLEV KOMMUNE til RØNNEDE KOMMUNE i Storstrøms amtskommune overføres 1.213 m2 af Bregentved Hgd., Haslev.

4. Fra HVIDEBÆK KOMMUNE til KALUNDBORG KOMMUNE overføres 277 m2 af Kærby By, Rørby.

5. Fra HØNG KOMMUNE til SLAGELSE KOMMUNE overføres matr.nr. 1 e, Ørslev By, Ørslev.

6. Fra KALUNDBORG KOMMUNE til HVIDEBÆK KOMMUNE overføres 3.300 m2 af Ubberup, Kalundborg Jorder.

7. Fra RØNNEDE KOMMUNE i Storstrøms amtskommune til HASLEV KOMMUNE overføres det under pkt. 9 nævnte areal.

STORSTRØMS AMTSKOMMUNE

Grænsen mellem Storstrøms amtskommune og VESTSJÆLLANDS AMTSKOMMUNE ændres i overensstemmelse med pkt. 9 og 10.

8. Fra HØJREBY KOMMUNE til RØDBY KOMMUNE overføres en del af matr.nr. 7 c, Korterup By, Landet.

9. Fra RØNNEDE KOMMUNE til HASLEV KOMMUNE i Vestsjællands amtskommune overføres 1.540 m2 af Ulse By, Ulse.

10. Fra HASLEV KOMMUNE i Vestsjællands amtskommune til RØNNEDE KOMMUNE overføres det under pkt. 3 nævnte areal.

SØNDERJYLLANDS AMTSKOMMUNE

Grænsen mellem Sønderjyllands amtskommune og RIBE AMTSKOMMUNE ændres i overensstemmelse med pkt. 17.

11. Fra GRAM KOMMUNE til NØRRE-RANGSTRUP KOMMUNE overføres en del af matr.nr. 2, Lindetskov, Højrup.

12. Fra LUNDTOFT KOMMUNE TIL AABENRAA KOMMUNE overføres 282 m2 af Kliplev ejerlav, Kliplev.

13. Fra RØDEKRO KOMMUNE til TINGLEV KOMMUNE overføres 416 m2 af Nybøl, Hjordkær, som følge af delberigtigelse af den jyske motorvej.

14. Fra RØDEKRO KOMMUNE til AABENRAA KOMMUNE overføres 548 m2 af Årslev, Hjordkær, som følge af delberigtigelse af den jyske motorvej.

15. Fra TINGLEV KOMMUNE til RØDEKRO KOMMUNE overføres 12.725 m2 af Bolderslev, Bjolderup, som følge af delberigtigelse af den jyske motorvej.

16. Fra AABENRAA KOMMUNE til RØDEKRO KOMMUNE overføres 1.130 m2 af Søst, Rise, som følge af delberigtigtigelse af den jyske motorvej.

17. Fra RIBE KOMMUNE i Ribe amtskommune til SKÆRBÆK KOMMUNE overføres det under pkt. 18 nævnte areal.

RIBE AMTSKOMMUNE

Grænsen mellem Ribe amtskommune og SØNDERJYLLANDS AMTSKOMMUNE ændres i overensstemmelse med pkt. 18.

18. Fra RIBE KOMMUNE til SKÆRBÆK KOMMUNE i Sønderjyllands amtskommune overføres matr.nr. 59, Ø. Åbølling, Roager.

VEJLE AMTSKOMMUNE

19. Fra KOLDING KOMMUNE til VAMDRUP KOMMUNE overføres 2.050 m2 af Seest By, Seest, som følge af anlæg af landevej.

20. Fra LUNDERSKOV KOMMUNE til VAMDRUP KOMMUNE overføres 98.300 m2 af Skanderup By, Skanderup, som følge af anlæg af landevej.

21. Fra VAMDRUP KOMMUNE til KOLDING KOMMUNE overføres 2.005 m2 af Hjarup By, Hjarup, som følge af anlæg af landevej.

22. Fra VAMDRUP KOMMUNE til LUNDERSKOV KOMMUNE overføres 22.113 m2 af Hjarup By, Hjarup, som følge af anlæg af landevej.

RINGKØBING AMTSKOMMUNE

23. I forbindelse med jordfordelings- og landvindingssagen »Skjernå-dalen« gennemføres en regulering af grænsen mellem EGVAD KOMMUNE og SKJERN KOMMUNE, således at 6,5 ha overføres fra Lønborg sogn i Egvad kommune til Stavning sogn i Skjern kommune, 12,6 ha overføres fra Lønborg sogn i Egvad kommune til Skjern sogn i Skjern kommune, 27,0 ha overføres fra Tarm sogn i Egvad kommune til Skjern sogn i Skjern kommune, 1,1 ha overføres fra Ådum sogn i Egvad kommune til Skjern sogn i Skjern kommune, og 2,3 ha overføres fra Ådum sogn i Egvad kommune til Sdr. Borris sogn i Skjern kommune. Endvidere overføres 9,1 ha fra Stavning sogn i Skjern kommune til Lønborg sogn i Egvad kommune, 24,5 ha overføres fra Skjern sogn i Skjern kommune til Lønborg sogn i Egvad kommune, 18,5 ha overføres fra Skjern sogn i Skjern kommune til Tarm sogn i Egvad kommune, 40,0 ha overføres fra Skjern sogn i Skjern kommune til Ådum sogn i Egvad kommune og 15,3 ha overføres fra Sdr. Borris sogn i Skjern kommune til Ådum sogn i Egvad kommune.

ÅRHUS AMTSKOMMUNE

Grænsen mellem Århus amtskommune og VIBORG AMTSKOMMUNE ændres i overensstemmelse med pkt. 30.

24. Fra HØRNING KOMMUNE til SKANDERBORG KOMMUNE overføres 111.559 m2 af Bjertrup By, Hørning, som følge af anlæg af hovedlandevej nr. 60 og 61.

25. Fra HØRNING KOMMUNE til ÅRHUS KOMMUNE overføres 1.550 m2 af Hørning By, Hørning, som følge af regulering af Århus Å.

26. Fra SKANDERBORG KOMMUNE til HØRNING KOMMUNE overføres 43.765 m2 af Stilling, Skanderborg Jorder, som følge af anlæg af hovedlandevej nr. 60 og 61.

27. Fra SKANDERBORG KOMMUNE til HØRNING KOMMUNE overføres 195 m2 af Stilling, Skanderborg Jorder, som følge af anlæg af den jyske motorvej.

28. Fra SKANDERBORG KOMMUNE til ODDER KOMMUNE overføres en del af matr.nr. 5 ai, Gjesing By, Fruering.

29. Fra SKANDERBORG KOMMUNE til RY KOMMUNE overføres 1.110 m2 af Vrold, Skanderborg Jorder.

30. Fra KJELLERUP KOMMUNE i Viborg amtskommune til SILKEBORG KOMMUNE overføres der under pkt. 31 nævnte areal.

VIBORG AMTSKOMMUNE

Grænsen mellem Viborg amtskommune og ÅRHUS AMTSKOMMUNE ændres i overensstemmelse med pkt. 31.

31. Fra KJELLERUP KOMMUNE til SILKEBORG KOMMUNE i Århus amtskommune overføres 55 m2 af Ny-Vinderslevgård, Vinderslev, som følge af etablering af nyt rørgennemløb for Mausing møllebæk.

32. Fra SUNDSØRE KOMMUNE til SPØTTRUP KOMMUNE overføres matr.nr. 28, V. Lyby By, Lyby.

NORDJYLLANDS AMTSKOMMUNE

33. Fra FJERRITSLEV KOMMUNE til BROVST KOMMUNE overføres 2.680 m2 af Lørsted By, Haverslev.

34. Fra NIBE KOMMUNE til STØVRING KOMMUNE overføres 1.700 m2 af Hedegårde By, Bislev, som følge af regulering af Sønderup Å og udstillelse af areal til offentlig vej.

35. Fra SKØRPING KOMMUNE til STØVRING KOMMUNE overføres en del af matr.nr. 44 a, Rebild By, Skørping.

36. Fra STØVRING KOMMUNE til NIBE KOMMUNE overføres 3.350 m2 af Veggerby By, Veggerby, som følge af regulering af Sønderup Å og udskillelse af areal til offentlig vej.

37. Fra ÅRS KOMMUNE til NIBE KOMMUNE overføres 620 m2 af Vegger Gde., Skivum, som følge af regulering af Sønderup Å og udskillelse af areal til offentlig vej.

38. Fra ÅRS KOMMUNE til STØVRING KOMMUNE overføres 160 m2 af Vegger Gde., Skivum, som følge af regulering af Sønderup Å og udskillelse af areal til offentlig vej.

Afsnit II

ÆNDRINGER I LANDETS INDDELING I FOLKETINGSVALGKREDSE

I medfør af § 17, stk. 3, i lov om valg til folketinget, jfr.

lovbekendtgørelse nr. 418 af 22. september 1980, bestemmes herved,

at valgkredsinddelingen ændres i overensstemmelse med de

ændringer, der er anført under I.

INDENRIGSMINISTERIET, DEN 1. FEBRUAR 1984

BRITTA SCHALL HOLBERG

/Anne Marie Hansen

Officielle noter

Ingen