Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændringer i landets inddeling i kommuner og amtskommuner samt folketingsvalgkredse.


AFSNIT I:

FORTEGNELSE OVER DE ÆNDRINGER I LANDETS INDDELING I KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER, DER GENNEMFØRES DEN 1. JANUAR 1977.

I medfør af § 2, stk. 3 og 4, i lov nr. 194 af 24. maj 1972 om fremgangsmåden ved ændring af landets inddeling i kommuner og amtskommuner har indenrigsministeren truffet bestemmelse om de nedenfor anførte ændringer i landets inddeling i kommuner og amtskommuner.

KØBENHAVNS AMTSKOMMUNE.

1. Fra VALLENSBÆK KOMMUNE til ALBERTSLUND KOMMUNE overføres matr. nr. 9 gø, 17 ab og 78 a, Vallensbæk by og sogn.

FREDERIKSBORG AMTSKOMMUNE.

2. Fra HELSINGØR KOMMUNE til FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE overføres matr. nr. 2 bl, Tibberup by, Egebæksvang sogn.

STORSTRØMS AMTSKOMMUNE.

3. Fra FLADSÅ KOMMUNE til RØNNEDE KOMMUNE overføres 955 kvadratmeter af Everdrup sogn som følge af en regulering af offentlige veje.

4. Fra MARIBO KOMMUNE TIL RØDBY KOMMUNE overføres en del af matr. nr. 16 a, Hillested by og sogn.

FYNS AMTSKOMMUNE.

5. Fra RINGE KOMMUNE til RYSLINGE KOMMUNE overføres 65 kvadratmeter af Ringe sogn som følge af regulering af landevej nr. 9.

SØNDERJYLLANDS AMTSKOMMUNE.

Grænsen mellem SØNDERJYLLANDS AMTSKOMMUNE og RIBE AMTSKOMMUNE reguleres i overensstemmelse med pkt. 11.

6. Efter stedfunden regulering af Gels Å gennemføres en regulering af grænsen mellem GRAM KOMMUNE og NØRRE-RANGSTRUP KOMMUNE, således at arealer på i alt 1.136 kvadratmeter overføres fra Højrup sogn i Gram kommune til Højrup sogn i Nørre-Rangstrup kommune, og arealer på i alt 950 kvadratmeter overføres fra Højrup sogn i Nørre-Rangstrup kommune til Højrup sogn i Gram kommune.

7. Efter stedfunden regulering af Gram Å gennemføres en regulering af grænsen mellm GRAM KOMMUNE og RØDDING KOMMUNE, således at arealer på i alt 144 kvadratmeter overføres fra Fole sogn i Gram kommune til Sdr. Hygum sogn i Rødding kommune, og arealer på i alt 577 kvadratmeter overføres fra Sdr. Hygum sogn i Rødding kommune til Fole sogn i Gram kommune.

8. Fra GRÅSTEN KOMMUNE til SUNDEVED KOMMUNE overføres en del af matr. nr. 20, Ladegårdskov, Adsbøl sogn.

9. Efter stedfunden regulering af vandløb gennemføres en regulering af grænsen mellem NØRRE-RANGSTRUP KOMMUNE og LØGUMKLOSTER kommune, således at 16 kvadratmeter overføres fra Agerskov sogn i Nørre-Rangstrup kommune til Bedsted sogn i Løgumkloster kommune.

10. Efter stedfunden regulering af vandløb gennemføres en regulering af grænsen mellem NØRRE-RANGSTRUP KOMMUNE og RØDEKRO KOMMUNE, således at arealer på i alt 8.442 kvadratmeter overføres fra Agerskov sogn i Nørre-Rangstrup kommune til Hellevad sogn i Rødekro kommune, og arealer på i alt 10.415 kvadratmeter overføres fra Hellevad sogn i Rødekro kommune til Agerskov sogn i Nørre-Rangstrup kommune.

11. Efter stedfunden regulering af Rejsby Å gennemføres en regulering af grænsen mellem SKÆRBÆK KOMMUNE og RIBE KOMMUNE i Ribe amtskommune, således at 1.717 kvadratmeter overføres fra Vodder sogn i Skærbæk kommune til Roager sogn i Ribe kommune, 2.397 kvadratmeter overføres fra Rejsby sogn i Skærbæk kommune i Hviding sogn i Ribe kommune, 598 kvadratmeter overføres fra Rejsby sogn i Skærbæk kommune til Roager sogn i Ribe kommune, 1.377 kvadratmeter overføres fra Hviding sogn i Ribe kommune til Rejsby sogn i Skærbæk kommune, 1.533 kvadratmeter overføres fra Roager sogn i Ribe kommune, til Vodder sogn i Skærbæk kommune og 587 kvadratmeter overføres fra Roager sogn i Ribe kommune til Rejsby sogn i Skærbæk kommune.

RIBE AMTSKOMMUNE.

Grænsen mellem RIBE AMTSKOMMUNE og SØNDERJYLLANDS AMTSKOMMUNE ændres i overensstemmelse med pkt. 12.

12. Efter stedfunden regulering af Rejsby Å gennemføres en regulering af grænsen mellem RIBE KOMMUNE og SKÆRBÆK KOMMUNE i Sønderjyllands amtskommune som anført under pkt. 11.

13. Efter stedfunden regulering af Alslev Å gennemføres en regulering af grænsen mellem ESBJERG KOMMUNE og HELLE KOMMUNE, således at arealer på i alt 3.095 kvadratmeter overføres fra Vester-Nebel sogn i Esbjerg kommune til Grimstrup sogn i Helle kommune, og arealer på i alt 5.690 kvadratmeter overføres fra Grimstrup sogn i Helle kommune til Vester-Nebel sogn i Esbjerg kommune.

14. Efter stedfunden regulering af Alslev Å gennemføres en ændring af grænsen mellem VARDE KOMMUNE og ESBJERG KOMMUNE, således at arealer på i alt 140 kvadratmeter overføres fra Alslev sogn i Varde kommune til Bryndum sogn i Esbjerg kommune.

15. Efter stedfunden regulering af Hoven Å gennemføres en regulering af grænsen mellem GRINDSTED KOMMUNE og ØLGOD KOMMUNE, således at arealer på i alt 1.980 kvadratmeter overføres fra Grindsted sogn i Grindsted kommune til Ølgod sogn i Ølgod kommune, og arealer på i alt 2.480 kvadratmeter overføres fra Ølgod sogn i Ølgod kommune til Grindsted kommune.

ÅRHUS AMTSKOMMUNE.

16. Fra HADSTEN KOMMUNE til ÅRHUS KOMMUNE overføres en del af matr. nr. 3 a, Røved by og Ebbestrupgård, Ødum sogn.

VIBORG AMTSKOMMUNE.

17. Fra SKIVE KOMMUNE til SPØTTRUP KOMMUNE overføres en del af Skive kommunes vej nr. 272 i Hindborg sogn.

AFSNIT II.

ÆNDRINGER AF LANDETS INDDELING I FOLKETINGSVALGKREDSE.

I medfør af § 17, stk. 3, i lov om valg til folketinget jfr. lovbekendtgørelse nr. 366 af 10. august 1970, bestemmes herved, at valgkredsinddelingen ændres i overensstemmelse med de ændringer, der er anført under I.

AFSNIT III.

BERIGTIGELSER.

I indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 62 af 27. februar 1970 skal i 2. afsnit i beskrivelsen af LANGÅ KOMMUNE tilføjes efter »matr. nr. 23 b« »og den vest for Tjærbæk beliggende lod af matr. nr. 1 f«.

INDENRIGSMINISTERIET, DEN 4. FEBRUAR 1977.

Egon Jensen.

/Hanne Willumsen.

Officielle noter

Ingen