Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændringer i landets inddeling i kommuner og amtskommuner samt folketingsvalgkredse


Afsnit I

FORTEGNELSE OVER DE ÆNDRINGER I LANDETS INDDELING I KOMMUNER OG

AMTSKOMMUNER, DER GENNEMFØRES DEN 1. JANUAR 1981.

I medfør af § 2, stk. 3 og 4, i lov nr. 194 af 24. maj 1972 om fremgangsmåden ved ændring af landets inddeling i kommuner og amtskommuner har indenrigsministeren truffet bestemmelse om de nedenfor anførte ændringer i landets inddeling i kommuner og amtskommuner.

KØBENHAVNS AMTSKOMMUNE.

1. Fra ALBERTSLUND KOMMUNE til HØJE-TAASTRUP KOMMUNE overføres en del af matr. nr. 3 a, Vridsløselille By, Herstedvester.

2. Fra GLADSAXE KOMMUNE til LYNGBY-TAARBÆK kommune overføres en del af matr. nr. 18 nc, Gladsakse By, Stengård.

3. Fra LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE til GLADSAXE KOMMUNE overføres en del af matr. nr. 19 aø, Kgs. Lyngby By, Christians.

FREDERIKSBORG AMTSKOMMUNE.

Grænsen mellem Frederiksborg amtskommune og ROSKILDE AMTSKOMMUNE ændres i overensstemmelse med pkt. 6.

4. Fra GRÆSTED-GILLELEJE KOMMUNE til HELSINGØR KOMMUNE overføres matr. nr. 26 e, Dronningmølle, Esbønderup.

5. Fra HØRSHOLM KOMMUNE til BIRKERØD KOMMUNE overføres matr.nr. 8 g, Smidstrup By, Rungsted.

6. Fra SKIBBY KOMMUNE til BRAMSNÆS KOMMUNE i Roskilde amtskommune overføres en del af matr. nr. 1 a, Egholm Hgd., Ferslev.

ROSKILDE AMTSKOMMUNE.

Grænsen mellem Roskilde amtskommune og FREDERIKSBORG AMTSKOMMUNE ændres i overensstemmelse med pkt. 7.

7. Fra SKIBBY KOMMUNE i Frederiksborg amtskommune til BRAMSNÆS KOMMUNE overføres det under pkt. 6 nævnte areal.

VESTSJÆLLANDS AMTSKOMMUNE.

Grænsen mellem Vestsjællands amtskommune og STORSTRØMS AMTSKOMMUNE ændres i overensstemmelse med pkt. 9 og 12.

8. Fra GØRLEV KOMMUNE til HØNG KOMMUNE overføres 163 m2 af Gørlev sogn som følge af regulering af offentlig vej.

9. Fra HASLEV KOMMUNE til RØNNEDE KOMMUNE i Storstrøms amtskommune overføres 310 m2 af Freerslev sogn som følge af afståelse af areal til Sydmotorvejen.

10. Fra HØNG KOMMUNE til GØRLEV KOMMUNE overføres 662 m2 af Gierslev sogn som følge af regulering af offentlig vej.

11. Fra SLAGELSE KOMMUNE til HASHØJ KOMMUNE overføres 1810 m2 af Slagelse Markjorder som følge af afståelse af areal til offentlig vej.

12. Fra RØNNEDE KOMMUNE i Storstrøms amtskommune til HASLEV KOMMUNE overføres det under pkt. 15 anførte areal.

STORSTRØMS AMTSKOMMUNE

Grænsen mellem Storstrøms amtskommune og VESTSJÆLLANDS AMTSKOMMUNE ændres i overensstemmelse med pkt. 15 og 16.

13. Fra HØJREBY KOMMUNE til RØDBY kommune overføres en del af matr. nr. 1 a, Korterup By, Landet.

14. Fra RØDBY KOMMUNE til HØJREBY KOMMUNE overføres en del af matr. nr. 12 a, Vejleby By, Vejleby.

15. Fra RØNNEDE KOMMUNE til HASLEV KOMMUNE i Vestsjællands amtskommune overføres 8340 m2 af Sønder-Dalby sogn som følge af afståelse af areal til Sydmotorvejen.

16. Fra HASLEV KOMMUNE i Vestsjællands amtskommune til RØNNEDE KOMMUNE overføres det under pkt. 9 anførte areal.

FYNS AMTSKOMMUNE.

17. Fra EJBY KOMMUNE til ÅRUP KOMMUNE overføres 600 m2 af Hønneruplund, Gelsted, som følge af regulering af offentlig vej.

18. Fra EJBY KOMMUNE til ÅRUP KOMMUNE overføres 70413 m2 af Fjeldsted By, Fjelsted, som følge af regulering af offentlig vej.

19. Fra GLAMSBJERG KOMMUNE til HÅRBY KOMMUNE overføres en del af matr. nr. 32 a, Voldtofte By, Flemløse.

20. Fra ÅRUP KOMMUNE til EJBY KOMMUNE overføres 632 m2 af Gildebro Mølle, Rørup, som følge af regulering af offentlig vej.

21. Fra ÅRUP KOMMUNE til EJBY KOMMUNE overføres 958 m2 af Ålsbo By, Rørup, som følge af regulering af offentlig vej.

SØNDERJYLLANDS AMTSKOMMUNE.

22. Fra BOV KOMMUNE til TINGLEV KOMMUNE overføres matrikelnumrene 2 og 4, Bommerlund, Bov, samt det offentlige vandløb, der danner nordgrænsen for disse matrikelnumre og det offentlige vejareal langs østsiden af disse matrikelnumre.

RIBE AMTSKOMMUNE.

23. Fra ØLGOD KOMMUNE til GRINDSTED KOMMUNE overføres 16 m2 af Ansager sogn som følge af afståelse af areal til offentlig vej.

RINGKØBING AMTSKOMMUNE.

24. Fra STRUER KOMMUNE til HOLSTEBRO KOMMUNE overføres en del af matr. nr. 6 b, Den sydlige Del, Vejrum.

ÅRHUS AMTSKOMMUNE.

25. Fra GJERN KOMMUNE til HAMMEL KOMMUNE overføres en del af matr. nr. 7 a, Ellerup By, Gjern.

26. Fra Hammel kommune til Gjern kommune overføres en del af matr. nr. 2 a, Lyngby By, Sporup.

NORDJYLLANDS AMTSKOMMUNE.

27. Fra ARDEN KOMMUNE til HOBRO KOMMUNE overføres en del af matr. nr. 1 n, V. Doense By, Vebbestrup.

28. Fra ARDEN KOMMUNE til NØRAGER KOMMUNE overføres en del af matr. nr. 1 q og 4 d, Rold By, Rold.

29. Fra NØRAGER KOMMUNE til ARDEN KOMMUNE overføres en del af matr.nr. 9 i, Nysum By, Ravnkilde.

30. Fra ÅLBORG KOMMUNE til SKØRPING KOMMUNE overføres matr.nr. 3 m, 8 e og 9 d, Volsted By, Volsted.

Afsnit II

ÆNDRINGER I LANDETS INDDELING I FOLKETINGSVALGKREDSE.

I medfør af § 17, stk. 3, i lov om valg til folketinget, jfr. lovbekendtgørelse nr. 418 af 22. september 1980 bestemmes herved, at valgkredsinddelingen ændres i overensstemmelse med de ændringer, der er anført under I.

INDENRIGSMINISTERIET, DEN 10. FEBRUAR 1981

HENNING RASMUSSEN

/Hanne Willumsen

Officielle noter

Ingen