Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændringer i landets inddeling i kommuner og amtskommuner samt folketingsvalgkredse


Afsnit 1

FORTEGNELSE OVER DE ÆNDRINGER I LANDETS INDDELING I KOMMUNER OG

AMTSKOMMUNER, DER GENNEMFØRES DEN 1. JANUAR 1986

I medfør af § 2, stk. 3 og 4, i lov nr. 194 af 24. maj 1972 om fremgangsmåden ved ændring af landets inddeling i kommuner og amtskommuner har indenrigsministeren truffet bestemmelse om de nedenfor anførte ændringer i landets inddeling i kommuner og amtskommuner.

KØBENHAVNS AMTSKOMMUNE

1. Fra BRØNDY KOMMUNE til GLOSTRUP KOMMUNE overføres 85 kvadratmeter af Brøndbyvester By, Brøndbyvester, som følge af afståelse af areal til offentlig vej.

2. Fra BRØNDBY KOMMUNE til HVIDOVRE KOMMUNE overføres matr.nr. 15 g, 15 h, del af 15 b og del af 15 c, Brøndbyøster By, Brøndbyøster, matr.nr. 118, 130, 131, og del af litra »bf«, Brøndbyvester By, Brøndbyvester og matr.nr. 129, Brøndbyvester By, Brøndby Strand.

3. Fra GLOSTRUP KOMMUNE til BRØNDBY KOMMUNE overføres 8 kvadratmeter af Glostrup By, Glostrup, som følge af inddragelse af aflagt offentligt vejareal.

4. Fra HVIDOVRE KOMMUNE til BRØNDBY KOMMUNE overføres matr.nr. 15 d, del af litra »ak«, del af litra »as« og del af jernbaneareal, Avedøre By, Avedøre.

FREDERIKSBORG AMTSKOMMUNE

5. Fra FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE til KARLEBO KOMMUNE overføres matr.nr. 9 h og 9 i, Langstrup By, Humlebæk og matr.nr. 3 be, 11 aa og 11 ab, Dageløkke By, Humlebæk.

ROSKILDE ATMSKOMMUNE

Grænsen mellem Roskilde amtskommune og STORSTRØMS AMTSKOMMUNE ændres i overensstemmelse med pkt. 6.

6. Fra FAKSE KOMMUNE i Storstrøms amtskommune til VALLØ KOMMUNE overføres det under pkt. 8 nævnte areal.

STORSTRØMS AMTSKOMMUNE

Grænsen mellem Storstrøms amtskommune og ROSKILDE AMTSKOMMUNE ændres i overensstemmelse med pkt. 8.

7. Fra FAKSE KOMMUNE til RØNNEDE KOMMUNE overføres 746 kvadratmeter af Orup By, Roholte, som følge af inddragelse af aflagt offentligt vejareal.

8. Fra FAKSE KOMMUNE til VALLØ KOMMUNE i Roskilde amtskommune overføres en del af matr.nr. 1 a, Tryggevælde Hgd., Karise.

SØNDERJYLLANDS AMTSKOMMUNE

9. Fra BOV KOMMUNE til TINGLEV KOMMUNE overføres 1.235 kvadratmeter af Gejlå, Holbøl, som følge af udlæg af privat fællesvej.

10. Fra HADERSLEV KOMMUNE til VOJENS KOMMUNE overføres en del af matr.nr. 1, Pamhule, Hoptrup.

11. Fra RØDDING KOMMUNE til GRAM KOMMUNE overføres 22.310 kvadratmeter af Fæsted, Sdr. Hygum.

12. Fra RØDEKRO KOMMUNE til AABENRAA KOMMUNE overføres 5.189 kvadratmeter af Rise-Hjarup, Rise, som følge af delberigtigelse af den jyske motorvej.

13. Fra AABENRAA KOMMUNE til RØDEKRO KOMMUNE overføres 4.498 kvadratmeter af Rise-Hjarup, Rise, som følge af delberigtigelse af den jyske motorvej.

RIBE AMTSKOMMUNE

14. Fra BRAMMING KOMMUNE til RIBE KOMMUNE overføres 4.900 kvadratmeter af St. Darum By, Darum, som følge af forstærkning af Ribe dige.

15. Fra RIBE KOMMUNE til BRAMMING KOMMUNE overføres 8.500 kvadratmeter af Vilslev By, Vilslev, som følge af forstærkning af Ribe dige.

VEJLE AMTSKOMMUNE

Grænsen mellem Vejle amtskommune og RINGKØBING AMTSKOMMUNE ændres i overensstemmelse med pkt. 16.

16. Fra BRANDE KOMMUNE i Ringkøbing amtskommune til NØRRE-SNEDE KOMMUNE overføres det under pkt. 17 nævnte areal.

RINGKØBING AMTSKOMMUNE

Grænsen mellem Ringkøbing amtskommune og VEJLE AMTSKOMMUNE ændres i overensstemmelse med pkt. 17.

17. Fra BRANDE KOMMUNE til NØRRE-SNEDE KOMMUNE i Vejle amtskommune overføres matr.nr. 1 l, 2 k og 3 m, Brande-Harrild, Brande.

VIBORG AMTSKOMMUNE

18. Fra SPØTTRUP KOMMUNE til SKIVE KOMMUNE overføres en del af matr.nr. 8 h, Grove By, Brøndum.

NORDJYLLANDS AMTSKOMMUNE

19. Fra DRONNINGLUND KOMMUNE til SÆBY KOMMUNE overføres 5.640 kvadratmeter af Idskov Fjerdings østlige Del, Voer.

20. Fra SÆBY KOMMUNE til DRONNINGLUND KOMMUNE overføres 4.760 kvadratmeter af Den vestlige Del, Albæk.

Afsnit II

ÆNDRINGER I LANDETS INDDELING I FOLKETINGSVALGKREDSE

I medfør af § 17, stk. 3, i lov om valg til folketinget, jfr. lovbekendtgørelse nr. 418 af 22. september 1980, bestemmes herved, at valgkredsinddelingen ændres i overensstemmelse med de ændringer, der er anført under I.

I valgkredsfortegnelsen foretages følgende ændringer:

B. ØERNES OMRÅDE

VII FYNS AMTSKREDS

»Ørbæk landevej til kommunens sydøstgrænse« ændres til: »Over-Holluf-Vej, Fraugdevej og Ørbækvej til kommunens sydøstgrænse«.

C. JYLLANDS OMRÅDE

XII ÅRHUS AMTSKREDS

»Skjoldhøj« indsættes foran »Tilst«.

XIV NORDJYLLANDS AMTSKREDS

», herunder Egholm« udgår i 5. opstillingskreds, og i 6. opstillingskreds tilføjes »Endvidere Egholm.«

INDENRIGSMINISTERIET, DEN 7. FEBRUAR 1986

BRITTA SCHALL HOLBERG

/Emil le Maire

Officielle noter

Ingen