Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om landets inddeling i amtskommuner og kommuner.


I medfør af bestemmelserne i § 1, stk. 2, jfr. stk. 3 samt § 13, jfr. §§ 3 og 4, og § 24, stk. 2, i lov om revision af den kommunale inddeling (»inddelingsloven«), jfr. lovbekendtgørelse nr. 86 af 24. marts 1969, §§ 1-3, jfr. §§ 4 og 5 i lov nr. 233 af 4. juni 1969 om revision af den kommunale inddeling i Århus, Odense og Aalborg byområder, og §§ 33 og 34, jfr. § 39, stk. 2, nr. 1, og §§ 51, 52 og 55, i lov om landkommunernes styrelse, jfr. lovbekendtgørelse nr. 363 af 22. september 1965, gennemføres med virkning fra den 1. april 1970 ændringer i landets inddeling i amtskommuner og kommuner, hvorefter inddelingen vil være som nedenfor anført.

I tilfælde, hvor en ny kommune etableres med gyldighed fra den 1, april 1970 ved sammenlægning af hidtidige kommuner eller dele heraf, er det angivet, hvilket hidtidige kommuner eller dele af kommuner, der indgår i sammenlægningen.

Ændringer i den kommunale inddeling har ikke virkning i kirkelig henseende, med mindre dette særligt er oplyst.

KØBENHAVNS KOMMUNE.

FREDERIKSBERG KOMMUNE.

KØBENHAVNS AMTSKOMMUNE.

I amtskommunen indgår de dele af Roskilde, Hvedstrup-Fløng og Reerslev-Vindinge kommuner, der sammenlægges med Høje-Taastrup kommune, jfr. inddelingslovens § 24, stk. 2.

Amtskommunen omfatter følgende 20 kommuner:

BALLERUP-MÅLØV KOMMUNE.

BRØNDBYVESTER-BRØNDBYØSTER KOMMUNE.

DRAGØR KOMMUNE.

GENTOFTE KOMMUNE.

GLADSAXE KOMMUNE.

GLOSTRUP KOMMUNE.

HERLEV KOMMUNE.

HERSTEDØSTER-HERSTEDVESTER KOMMUNE.

HVIDOVRE KOMMUNE.

HØJE-TAASTRUP KOMMUNE. En sammenlægning af Høje-Taastrup kommune, Reerslev sogn af Reerslev-Vindinge kommune, en del af Fløng sogn af Hvedstrup-Fløng kommune, samt dele af Roskilde og Torslunde-Ishøj kommuner, alle i det hidtidige Københavns amt.

Den del af Fløng sogn af Hvedstrup-Fløng kommune, der indgår i sammenlægningen, omfatter ejerlavet Soderup by og den østlige del af ejerlavet Marbjerg by, Fløng sogn af Hvedstrup-Fløng kommune, idet grænsen følger en linie, der i nordlig retning fra motorvejen følger østskellet for matr. nr. 10 a og 10 i, Marbjerg by, til det nordøstlige skelhjørne af sidstnævnte matr. nr., derfra i vestlig retning skellet mellem på den ene side matr. nr. 10 i og 10 a og på den anden side matr. nr. 9 a og videre i nordlig retning skellet mellem på den ene side matr. nr. 10 a, 10 f og 10 a og på den anden side matr. nr. 9 a, 10 g og 10 m til det nordøstlige skelhjørne af matr. nr. 10 a. Fra dette punkt går linien tværs over matr. nr. 2 a og 3 a til et punkt i nordskellet for sidstnævnte matr. nr. ca. 270 m fra det nordøstlige skelhjørne for matr. nr. 3 a og videre herfra i vestlig retning til det sydøstlige skelhjørne for matr. nr. 4 d og herfra i nordlig retning langs østskellet for dette matr. nr. ud til skellet mod Slæggerup by i Ågerup sogn, hvilket skel følges mod øst og nord indtil punktet, hvor Slæggerup, Ågerup og Marbjerg byer mødes. Herfra mod øst, følgende sogneskellet mellem Marbjerg by, Fløng sogn og Ågerup by og sogn til skelpunktet mod Soderup by, Fløng sogn.

Den del af Roskilde kommune, der indgår i sammenlægningen, omfatter Fløng Hede ejerlav og den del af Store-Hede ejerlav af Roskilde købstadskommune, der ligger øst for en linie, der fra grænsen mod Vindinge sogn og indtil det sydvestlige skelhjørne af matr. nr. 33 b Store-Hede følger østsiden af den offentlige vej fra Vindinge til Københavnsvej og derefter vestsiden af vejen til landevejen (Københavnsvej), går tværs over denne og følger østskellet for den syd for jernbanen beliggende lod af matr. nr 51 c smst., fortsætter tværs over jernbanen og videre langs østskellet for den nord for jernbanen beliggende lod af matr. nr. 51 c og over motorvejen i forlængelse af dette skel ud til grænsen mod Marbjerg by i Fløng sogn.

Den del af Torslunde-Ishøj kommune, der indgår i sammenlægningen, omfatter matr. nr. 51 b, 51 c, og 51 d samt 148.607 kvadratmeter af matr. nr. 10, 16.371 kvadratmeter af matr. nr. 16 a, 34.907 kvadratmeter af matr. nr. 16 b, 55.058 kvadratmeter af matr. nr. 16 c, 197.628 kvadratmeter af matr. nr. 17 a, 1.870 kvadratmeter af matr. nr. 48 b, 6.277 kvadratmeter af matr. nr. 49 b og 13.043 kvadratmeter af matr. nr. 50 a, Torslundemagle by, Torslunde sogn.

Grænseændringen i forhold til Torslunde-Ishøj kommune har tillige virkning i kirkelig henseende, således at området henlægges til Høje-Taastrup sogn.

LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE.

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE.

RØDOVRE KOMMUNE.

SENGELØSE KOMMUNE.

STORE MAGLEBY KOMMUNE.

SØLLERØD KOMMUNE.

TORSLUNDE-ISHØJ KOMMUNE. Fra kommunen overføres et område til den nye Høje-Taastrup kommune.

TÅRNBY KOMMUNE.

VALLENSBÆK KOMMUNE.

VÆRLØSE KOMMUNE.

FREDERIKSBORG AMTSKOMMUNE, jfr. inddelingslovens § 1, stk. 2, nr. 1.

Amtskommunen omfatter følgende 19 kommuner:

ALLERØD KOMMUNE. En sammenlægning af Lillerød kommune og Lynge-Uggeløse kommune, med undtagelse af det område, der indgår i den nye Slangerup kommune, samt dele af Blovstrød og Hillerød kommuner.

Den del af Blovstrød kommune, der indgår i sammenlægningen, omfatter ejerlavene Allerød, Blovstrød by, Høvelte by, Ravnsholt skov, Sandholm m.m., Sønderskov og Tokkekøb hegn samt matr. nr. 9, 10, 11 og 12 og en del af matr. nr. 1, Sjælsø ejerlav, Blovstrød sogn.

Den del af Hillerød kommune, der indgår i sammenlægningen, omfatter matr. nr. 13 m, 13 al, 13 an, 13 k, 13 l, 13 n, 13 a, 13 ag, 13 am, 16 a, 16 b, 14, 13 7.15b, 13 c, 13 d, 13 e, 13 f og 13 g, Børstingerød by, Nørre Herlev sogn, Hillerød kommune.

Grænseændringen i forhold til Hillerød kommune har tillige virkning i kirkelig henseende, således at området henlægges til Lillerød sogn.

ASMINDERØD-GRØNHOLT KOMMUNE. En sammenlægning af Asminderød-Grønholt kommune og Nødebo overdrev af Esbønderup-Nødebo kommune.

Den del af Esbønderup-Nødebo kommune, der indgår i sammenlægningen, omfattet ejerlavet Jesperhus, Nødebo sogn, og matr. nr. 4 c, 4 f, 4 g, 4 i, 4 n, 4 p, 4 s, 4 t og 4 u, Stenholtsvang m.m. Nødebo sogn.

BIRKERØD KOMMUNE. Fra kommunen overføres et område til den nye Hørsholm kommune.

FARUM KOMMUNE.

FREDERIKSSUND KOMMUNE. En sammenlægning af Frederikssund, Græse-Sigerslevvester og Oppe Sundby-Snostrup kommuner i det hidtidige Frederiksborg amt.

FREDERIKSVÆRK KOMMUNE. En sammenlægning af Frederiksværk, Kregne-Vinderød, Melby og Ølsted kommuner i det hidtidige Frederiksborg amt.

GRÆSTED-GILLELEJE KOMMUNE. En sammenlægning af Blistrup og Søborg- Gilleleje kommuner samt Esbønderup sogn af Esbønderup-Nødebo kommune og Græsted sogn af Græsted-Mårum kommune, alle i det hidtidige Frederiksborg amt.

HELSINGE KOMMUNE. En sammenlægning af Helsinge-Valby, Ramløse-Anisse og Vejby-Tibirke kommuner samt Mårum sogn af Græsted-Mårum kommune, alle i det hidtidige Frederiksborg amt.

HELSINGØR KOMMUNE. En sammenlægning af Helsingør og Tikøb kommuner i det hidtidige Frederiksborg amt.

HILLERØD KOMMUNE. En sammenlægning af Hillerød kommune, med undtagelse af den del, der indgår i den nye Allerød kommune, Alsønderup og Harløse kommuner samt Nødebo sogn af Esbønderup-Nødebo kommune, med undtagelse af den del, der indgår i den nye Asminderød-Grønholt kommune, alle i det hidtidige Frederiksborg amt.

HUNDESTED KOMMUNE.

HØRSHOLM KOMMUNE. En sammenlægning af Hørsholm kommune, en del af Birkerød kommune, og den del af Blovstrød kommune, der ikke indgår i den nye Allerød kommune, alle i det hidtidige Frederiksborg amt.

Den del af Birkerød kommune, der indgår i sammenlægningen, omfatter matr. nr. 2 g, 2 h, 2 i, 2 k, 2 l, 2 m, 6 c, 6 d, 6 e, 6 f, 6 g, 6 n, 6 o, 6 s, 8 h, 8 i, 8 k, 9 c, 9 i, del af 11 a, 11 e, 11 h, 11 i, 11 k, 11 l, 11 m, 11 n, 11 o, 11 p, 11 q, 11 r, 11 s, 11 t, 11 u, 11 v,11 x, 11 y, 11 z, 11æ, 11 ø, 11aa, 11 ab, 11 ac, 11 ad, 11 ae, 11 af, 11ag, 11 ah, 11 ai, 11 ak, 11 al, 11 am, 11 an, 11 ao, 11 ap, 11 aq, 11 ar, 11 as, 11 at, 11 au, 11 av, 11 ax, 11 ay, 18 f, del af 18 g, 39, Isterød by, Birkerød sogn.

Et umiddelbart nord herfor beliggende areal af matr. nr. 6 a og 6 u, Isterød by, hvis grænse er den vestlige vejside af den projekterede vej, der kommer til at forløbe parallelt med Hørsholm hovedgade.

Et område beliggende øst for Hørsholm Kongevej omfattende matr. nr. 7 d, 7 b, 7 m, 13 c, 13 a, alle af Isterød by, samt matr. nr. 9, 3 af, 3 f, 3 u og 3 r af Høsterkøb by.

JÆGERSPRIS KOMMUNE. En sammenlægning af Jægerspris og Kyndby-Krogstrup kommuner i det hidtidige Frederiksborg amt.

KARLEBO KOMMUNE.

SKIBBY KOMMUNE.

SKÆVINGE KOMMUNE. En sammenlægning af Lille Lyngby, Skævinge-Gørløse og Strø kommuner i det hidtidige Frederiksborg amt.

SLANGERUP KOMMUNE. En sammenlægning af Slangerup by, Slangerup landsogn og Uvelse kommuner, den nord for Jørlunde å beliggende del af Jørlunde kommune, og en del af Lynge-Uggeløse kommune, alle i det hidtidige Frederiksborg amt.

Den del af Lynge-Uggeløse kommune, der indgår i sammenlægningen, omfatter ejerlavet Lindholm, Uggeløse sogn, og matr. nr. 8 k, 8 m, 12 d, 12 f, 12 g, 12 h, 12 i, 9 b, 16 c, 19, 20, 27, 50 d, 50 e og 53 c, Uggeløse by og sogn.

STENLØSE KOMMUNE. En sammenlægning af Slagslunde-Ganløse og Stenløse-Veksø kommuner i det hidtidige Frederiksborg amt.

ØLSTYKKE KOMMUNE. En sammenlægning af Ølstykke kommune og den syd for Jørlunde å beliggende del af Jørlunde kommune, begge i det hidtidige Frederiksborg amt.

ROSKILDE AMTSKOMMUNE, jfr. inddelingslovens § 1, stk. 2, nr. 2, dog at de dele af Roskilde, Hvedstrup-Fløng og Reerslev-Vindinge kommuner, der indgår i den nye Høje-Taastrup kommune, overføres til Københavns amtskommune, jfr. inddelingslovens § 24, stk. 2.

Amtskommunen omfatter følgende 11 kommuner:

BRAMSNÆS KOMMUNE.

En sammenlægning af Hyllinge-Lyngby, Rye-Sonnerup og Sæby-Gjershøj kommuner i det hidtidige Københavns amt.

GREVE KOMMUNE. En sammenlægning af Greve-Kildebrønde og Tune kommuner samt en del af Karlslunde-Karlstrup kommune, alle i det hidtidige Københavns amt.

Den del af Karlslunde-Karlstrup kommune, der indgår i sammenlægningen, omfatter Karlslunde sogn samt matr. nr. 38 æ, am, an, ca, dh, dl, dm, dn, do, fb, gd, ge, gf, gg, hd, he, hf, og hg, Karlstrup by og sogn.

GUNDSØ KOMMUNE. En sammenlægning af Jyllinge-Gundsømagle og Ågerup-Kirkerup kommuner samt Hvedstrup sogn af Hvedstrup-Fløng kommune, alle i det hidtidige Københavns amt.

HVALSØ KOMMUNE. En sammenlægning af Hvalsø-Særløse og Såby-Kisserup kommuner i det hidtidige Københavns amt.

KØGE KOMMUNE. En sammenlægning af Køge, Højelse og Ølsemagle kommuner i det hidtidige Københavns amt og Herfølge kommune i det hidtidige Præstø amt.

LEJRE KOMMUNE. En sammenlægning af Herslev-Gevninge og Lejre kommuner samt Kornerup sogn af Kornerup-Svogerslev kommune, alle i det hidtidige Københavns amt.

RAMSØ KOMMUNE. En sammenlægning af Ramsø og Ørsted-Dåstrup kommuner samt Skalstrup ejerlav af Roskilde Vor Frue kommune, alle i det hidtidige Københavns amt.

ROSKILDE KOMMUNE. En sammenlægning af Roskilde kommune, med undtagelse af den del, der indgår i den nye Høje-Taastrup kommune, Himmelev kommune, den del af Fløng sogn af Hvedstrup-Fløng kommune, der ikke indgår i den nye Høje-Taastrup kommune, Svogerslev sogn af Kornerup-Svogerslev kommune, Vindinge sogn af Reerslev-Vindinge kommune, samt Roskilde Vor Frue kommune med undtagelse af Skalstrup ejerlav, alle i det hidtidige Københavns amt.

SKOVBO KOMMUNE. En sammenlægning af Borup-Kimmerslev og Ejby-Nørre Dalby kommuner i det hidtidige Københavns amt og Skovbo kommune i det hidtidige Præstø amt.

SOLRØD KOMMUNE. En sammenlægning af Havdrup-Solrød og Jersie-Kirke Skensved kommuner samt den del af Karlstrup sogn af Karlslunde-Karlstrup kommune, der ikke indgår i den nye Greve kommune, alle i det hidtidige Københavns amt.

VALLØ KOMMUNE. En sammenlægning af Strøby og Vallø kommuner i det hidtidige Præstø amt.

VESTSJÆLLANDS AMTSKOMMUNE, jfr. inddelingslovens § 1, stk. 2, nr. 3.

Amtskommunen omfatter følgende 23 kommuner:

BJERGSTED KOMMUNE. En sammenlægning af Bregninge-Bjergsted, Føllenslev-Særslev, Sejerø og Viskinge-Avnsø kommuner i det hidtidige Holbæk amt.

DIANALUND KOMMUNE.

DRAGSHOLM KOMMUNE. En sammenlægning af Asnæs, Fårevejle, Grevinge og Vallekilde-Hørve kommuner i det hidtidige Holbæk Amt.

FUGLEBJERG KOMMUNE. En sammenlægning af Fuglebjerg kommune og Kvislemark og Fyrendal sogne af Holsteinborg kommune, alle i det hidtidige Sorø amt.

GØRLEV KOMMUNE. En sammenlægning af Gørlev-Bakkendrup, Helsinge-Drøsselbjerg og Svallerup kommuner i det hidtidige Holbæk amt.

HASHØJ KOMMUNE. Fra kommunen overføres et område til den nye Slagelse kommune.

HASLEV KOMMUNE. En sammenlægning af Haslev og Teestrup kommuner i det hidtidige Sorø amt.

HOLBÆK KOMMUNE. En sammenlægning af Holbæk, Sønder Asmindrup-Grandløse, Butterup-Tuse, Orø, Tuse Næs og Ågerup kommuner samt en del af Jernløse kommune, alle i det hidtidige Holbæk amt.

Den del af Jernløse kommune, der indgår i sammenlægningen, omfatter matr. nr. 1, 2 a, 2 b, 3, 4 a, 4 b, 4 c, 5, 6 a, 6 b, 6 c, 6 d, 6 e, 6 f, og 7 a af Allerup Springstrup-jorder. Matr. nr. 4 e og 8 af Borup by, Søstrup sogn. Matr. nr. 3, 4, 5 a, 5 b, 6 b, 6 c, 7, 8, 9 a, 9 d og 9 e af Tingtved by, Søstrup sogn.

HVIDEBÆK KOMMUNE. En sammenlægning af Jordløse, Rørby, Store Fuglede-Lille Fuglede, Ubby og Værslev kommuner i det hidtidige Holbæk amt.

HØNG KOMMUNE.

JERNLØSE KOMMUNE. Fra kommunen overføres et område til den nye Holbæk kommune.

KALUNDBORG KOMMUNE. En sammenlægning af Kalundborg, Raklev, Røsnæs og Årby kommuner i det hidtidige Holbæk amt.

KORSØR KOMMUNE. En sammenlægning af Korsør, Tårnborg og Vemmelev-Hemmeshøj kommuner i det hidtidige Sorø amt.

NYKØBING-RØRVIG KOMMUNE. En sammenlægning af Nykøbing Sjælland og Rørvig kommuner samt en del af Højby kommune, alle i det hidtidige Holbæk amt.

Den del af Højby kommune, der indgår i sammenlægningen, omfatter den del af ejerlavet Nygård by, der ligger øst og syd for en linie, der fra skellet mod Stårup følger vest- og nordskellet for matr. nr. 3 d, Nygård by, vest- og nordskellet for matr. nr. 3 m og nordvest- og nordøstskellet for matr. nr. 2 f til nordskellet af den forlagte del af landevejen fra Holbæk og derfra i nordøstlig retning nordvestskellet for denne landevej til vestskellet for projekteret fremtidig vej og videre i nordlig retning langs dette vejskel til den nuværende kommunegrænse, den del af ejerlavet Stårup by, der ligger øst for en linie langs nordskellet af matr. nr. 11 og 3 c og langs østskellet for matr. nr. 2 b, 2 c, 2 a og 2 d, den del af ejerlavet Annebjerggård Hovedgård, der ligger nord for nordskellet for bivej nr. 2, idet dette skel føres i ret flugt i sin østlige ende over bivej nr. 1 og videre over matr. nr. 1 a til Isefjorden og idet skellet i vest følger den forlagte del af bivej nr. 2 til ejerlavsgrænsen Stårup-Annebjerg og samtlige umatrikulerede vejarealer inden for det af grænseændringen omhandlede afståelsesområde.

RINGSTED KOMMUNE. En sammenlægning af Ringsted, Benløse, Haraldsted-Allindemagle, Jystrup-Valsølille, Kværkeby, Nordrupøster-Farendløse, Sneslev, Vetterslev-Høm, Vigersted og Ørslev kommuner samt Bringstrup, Gyrstinge og Sigersted sogne af Fjenneslev kommune, alle i det hidtidige Sorø amt.

SKÆLSKØR KOMMUNE. En sammenlægning af Skælskør kommune og Holsteinborg, Venslev, Ørslev og Sønder Bjerge sogne af Holsteinborg kommune, alle i det hidtidige Sorø amt.

SLAGELSE KOMMUNE. En sammenlægning af Slagelse, Hejninge, Stillinge, Slagelse Skt. Peders landsogn, Slagelse Skt. Mikkels landsogn og Vestermose kommuner samt en del af Hashøj kommune, alle i det hidtidige Sorø amt, og Havrebjerg kommune i det hidtidige Holbæk amt.

Den del af Hashøj kommune, der indgår i sammenlægning omfatter matr. nr. 23 a, b, c, d, e, g, o, q, r, t, u, v, x, y, z, æ, ø, aa, ab, ac, ad, ae, ah, al, 32 a, c, d, f, g, h, i, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, x, y, z, æ, ø, aa, ab og ac, 36 b (den endnu ikke frastykkede parcel, der er beliggende nord for motorvejen) og 45 c, alle Slots-Bjærgby by og sogn.

SORØ KOMMUNE. En sammenlægning af Sorø og Bromme, Lynge-Broby, Pedersborg og Slaglille-Bjernede kommuner samt Alsted og Fjenneslev sogne af Fjenneslev kommune, alle i det hidtidige Sorø amt.

STENLILLE KOMMUNE. En sammenlægning af Flinterup, Munke-Bjergby og Stenmagle kommuner i det hidtidige Sorø amt og Stenlille kommune i det hidtidige Holbæk amt.

SVINNINGE KOMMUNE.

TORNVED KOMMUNE. En sammenlægning af Holmstrup, Jyderup, Mørkøv, Skamstrup-Frydendal og Stigs-Bjergby kommuner i det hidtidige Holbæk amt.

TRUNDHOLM KOMMUNE. En sammenlægning af Egebjerg, Nørre Asmindrup, Odden og Vig kommuner samt Højby kommune, med undtagelse af den del, der indgår i den nye Nykøbing-Rørvig kommune, alle i det hidtidige Holbæk amt.

TØLLØSE KOMMUNE.

STORSTRØMS AMTSKOMMUNE, jfr. inddelingslovens § 1, stk. 2, nr. 4.

Amtskommunen omfatter følgende 24 kommuner:

FAKSE KOMMUNE. En sammenlægning af Alslev, Fakse, Karise og Spjellerup-Smerup kommuner i det hidtidige Præstø amt.

FLÅDSÅ KOMMUNE. En sammenlægning af Everdrup og Snesere kommuner samt Hammer, Mogenstrup, Næstelsø og Vester Egesborg sogne af Fladså kommune, alle i det hidtidige Præstø amt.

HOLEBY KOMMUNE. En sammenlægning af Holeby kommune og en del af Tågerup-Torslunde kommune i det hidtidige Maribo amt.

Den del af Tågerup-Torslunde kommune, der indgår i sammenlægningen, omfatter Torslunde sogn og den del af Højbygaard Hovedgaard, Tågerup sogn, der ligger øst for en linie, som følger den vestlige side af vejen fra Lungholm til Maribo, matr. nr. 1 m til 1 r, 1 æ, 10 a, 10 c, 10 d, 10 f, 1 b, 1 s, 1 t, 1 u, 16 k, 16 l, 16 y, til 16 ø, 16 ab, 16 ac, 16 ad, 17 a til 17 e Tågerup by, matr.nr. 29 d, 29 f, 29 i, 29 k, 29 l, 29 o, 29 p, 29 q, 29 ac, 29 ad, 29 ak, 29 am, 29 aæ, 29 aø, 29 kk, 29 ll, 29 mm, 29 nn, 29 pp, 26 a, 26 b, 26 c, 27 a, 27 b, 27 c, 29 z, 29 au, 29 az, 29 bb, 29 cc, 29 dd, 29 qq, 30 o, 30 ai til 30 an, 30 ap, 30 ar til 30 ba og 32 Hyldtofte by, den i Tågerup sogn beliggende del af Lungholm Inddæmning, samt øen Hyllekrog (matr. nr. 1 e og 1 i Højbygaard Hovedgaard).

HOLMEGAARD KOMMUNE. En sammenlægning af Holmegaard kommune, med undtagelse af Rislev sogn, og Toksværd kommune i det hidtidige Præstø amt.

HØJREBY KOMMUNE. En sammenlægning af Vesterborg kommune og Højreby kommune, med undtagelse af den del, der indgår i den nye Nakskov kommune, begge i det hidtidige Maribo amt.

LANGEBÆK KOMMUNE. En sammenlægning af Kalvehave, Mern og Øster Egesborg kommuner i det hidtidige Præstø amt.

MARIBO KOMMUNE. En sammenlægning af Maribo, Askø, Bandholm, Hillested, Hunseby, Maribo landsogn, Stokkemarke og Østofte kommuner i det hidtidige Maribo amt.

MØN KOMMUNE.

NAKSKOV KOMMUNE. En sammenlægning af Nakskov og Branderslev kommuner samt dele af Herredskirke-Løjtofte, Højreby og Rudbjerg kommuner, alle i det hidtidige Maribo amt.

Den del af Herredskirke-Løjtofte kommune, der indgår i sammenlægningen, omfatter matr. nr. 10 a, 9 a, 16, 17, 18, 19 a, 19 b, 9 n, 9 m, 9 l, 9 k, 9 i, 9 h, 9 g, 9 f, 9 e, 9 d, 9 o, 9 p, og 9 q Vester Karleby og Ringseby byer, Herredskirke sogn.

Den del af Højreby kommune, der indgår i sammenlægningen, omfatter matr. nr. 1 au, at, as, ar, aq, ap, ao, an, am, al, ak, ai, ah, eæ, ag, ez, af, ae, ad, ac, bz, cv, cu, cy, da, dk, dl, db, ct, cø, df, dg, dh, di, dn, do, dy, dx, dv, du, ed, dt, dq, dm, dd, de, dc, cæ, dp, cz, dr, ds, dz, dæ, dø, ea, cf, cg, ce, ch, ci, ck, cl, cm, cn, ca, co, cp, cq, b, cx, cr, cs, cd, cc, cb, ey, c, fo, z, y, eb,d, bn, ek, ei, eh, e, r, bø, f, fb,fc, fd, fe, ff, fg, fh, fi, fk, fl, fm, fr-fø, v, g, ø, p, æ, l, aa, ab, ef, i, br, k, ee, em, en, en, eo, ex, el, ep, eq, er, es, et, eu, ev, h, fp, x, lo, en del af 1 a Sæbyholm Hovedgaard, Halsted sogn.

Den del af Rudbjerg kommune, der indgår i sammenlægningen, omfatter matr. nr. 2 o, p, q, i, br, ø, m, l, as, bd, bc, bs, az, en del af 2 a (vejareal), 2 aæ, c, k, d, e, f, aø, ba, bb, bp, bo, bn, bm, bl, bk, bi, bg, bf, bh, ac, ab, aa, æ, bq, ae, h, ax, r, s, at, t, au, z, y, x, u, v, av, bt, bu, bv, n, bx, by, af, ag, ah, ai, ak, an, ao, ap, al, aq, am, ca, cb, cc, bæ, bø, bz Holleby by, Arninge sogn. Matr, nr. 1, 2, 24, 25 Lammehave inddæmmede Strand, Arninge sogn, 1 b, 1 c og en del af 1 a (kanalareal) af ejerlavet Saunsø vig, Vestenskov sogn og hele ejerlavet Stensø, Vestenskov sogn, Rudbjerg kommune, bestående af matr. nr. 1 a-l i, 1 m-1 x og 1 ac

NYKØBING FALSTER KOMMUNE. En sammenlægning af Nykøbing Falster og Toreby kommuner, Systofte kommune, med undtagelse af den del, der indgår i den nye Stubbekøbing kommune, Tingsted kommune, med undtagelse af de dele, der indgår i de nye Nørre-Alslev og Stubbekøbing kommuner, samt dele af Idestrup, Ønslev-Eskilstrup og Væggerløse kommuner, alle i det hidtidige Maribo amt.

Den del af Idestrup kommune, der indgår i sammenlægningen, omfatter ejerlavet Kringelborg, matr. nr. 1 b til 1 y, 2 b, 3 b til 3 ap, 4 b, 4 c, 4 g, 4 h, 5 c, 6 a, 6 c, 6 d, 7 b, 9 f, 9 g, 12 b til 12 m, 14 b, 23 b, 34 a, 34 b, 37 og 38, Sønder Vedby by, Idestrup sogn, samt de arealer af matr. nr. 1 a, 2 a, 4 a og 5 a sammested, der ligger vest for en linie, der går fra skæringspunktet mellem vestsiden af vejen til Systofte og skellet mod Systofte sogn, til det punkt, hvor østsiden af den tidligere jernbane fra Stubbekøbing til Nykøbing skærer nordsiden af landevejen fra Nykøbing til Grønsund, den del af ejerlavet Brændte Ege, Idestrup sogn, som ligger vest for en linie, der udgår fra skæringspunktet mellem østsiden af vejen fra Sønder Vedby og skellet mod Sønder Vedby, og derfra i sydlig retning på en 530 meter lang strækning følger østsiden af denne vej, og derefter vejens vestside til nordskellet for matr. nr. 4, og derefter følger dette skel og dets forlængelse i vestlig retning ud til landevejen fra Nykøbing til Gedser, som derefter følges til skellet mod ejerlavet Tjæreby by, matr. nr. 2 b, 2 c, 3 a, 3 c, 5 c, 8 b, 10 b, 11 d, 14 c til 14 g, 15c til 15 n, 15 p, 15 q, 15 r, 15 t, 15 u, 15 v, 18 a, 23 a, 23 c og 28 Tjæreby by, Idestrup sogn, Hasselø Inddæmning, Idestrup sogn, med undtagelse af matr. nr. 1 b, 1 n og 1 o.

Den del af Væggerløse kommune, der indgår i sammenlægningen, omfatter matr. nr. 1 m, 1 n, 1 q og 1 r samt den store lod af matr. nr. 1 c, Hasselø Inddæmning, Væggerløse sogn, og matr. nr. 1 a sammensted med undtagelse af det areal af dette matr. nr., som ligger syd for forlængelsen af det nordlige skel for matr. nr. 1 s ud til ejerlavsskellet mod Hasselø by, den del af Hasselø by, Væggerløse sogn, der ligger nord for en linie, som fra Guldborg Sund følger nordskellet for matr. nr. 10 a og 48 b, derefter vestskellet for matr. nr. 47 a i nordlig retning på en strækning af ca. 120 m, derfra tværs over nævnte matr. nr. 47 a og videre langs nordskellet for dette matr. nr. og for matr. nr. 8 a, 7 a, 6 a, 5 d, 4 a, 3 a, 3 b, 2 a og 18 a ud til skellet mod Hasselø Inddæmning.

Den del af Ønslev-Eskilstrup kommune, der indgår i sammenlægningen, omfatter ejerlavet Ny Kirstineberg Hovedgård og ejerlavet Klodskov skov med undtagelse af matr. nr. 5 a, 5 b, 5 c og 5 d.

NYSTED KOMMUNE. En sammenlægning af Nysted, Døllefjelde-Musse, Herritslev, Nysted landsogn, Kettinge-Bregninge, Vester Ulslev og Øster Ulslev-Godsted kommuner i det hidtidige Maribo amt.

NÆSTVED KOMMUNE. En sammenlægning af Næstved kommune, Rønnebæk og Vejlø sogne af Fladså kommune samt Rislev sogn af Holmegård kommune, alle i det hidtidige Præstø amt, og Fodby, Herlufsholm, Hyllinge, Marvede og Vallensved kommuner, alle i det hidtidige Sorø amt.

NØRRE-ALSLEV KOMMUNE. En sammenlægning af Gundslev, Kippinge-Brarup-Stadager, Nørre Alslev-Nørre Kirkeby, Nørre Vedby, Vålse og Torkilstrup-Lillebrænde kommuner og Ønslev-Eskildstrup kommune, med undtagelse af den del, der indgår i den nye Nykøbing Falster kommune, samt en del af Tingsted kommune, alle i det hidtidige Maribo amt.

Den del af Tingsted kommune, der indgår i sammenlægningen, omfatter matr. nr. 2 d Bruntofte by.

PRÆSTØ KOMMUNE. En sammenlægning af Præstø kommune og Beldringe og Bårse sogne af Bøgebjerg kommune i det hidtidige Præstø amt.

RAVNSBORG KOMMUNE. En sammenlægning af Birket, Fejø, Femø, Horslunde-Nordlunde, Købelev, Sandby, Utterslev og Vindeby kommuner samt Herredskirke-Løjtofte kommune, med undtagelse af den del, der indgår i den nye Nakskov kommune, alle i det hidtidige Maribo amt.

RUDBJERG KOMMUNE. En sammenlægning af Gloslunde-Græshave kommune og Rudbjerg kommune, med undtagelse af den del, der indgår i den nye Nakskov kommune, begge i det hidtidige Maribo amt.

RØDBY KOMMUNE. En sammenlægning af Rødby, Nebbelunde-Sædinge, Ringsebølle og Tirsted-Skørringe-Vejleby kommuner samt den del af Tågerup sogn af Tågerup-Torslunde kommune, der ikke indgår i den nye Holeby kommune, alle i det hidtidige Maribo amt.

RØNNEDE KOMMUNE. En sammenlægning af Rønnede og Sønder Dalby kommuner i det hidtidige Præstø amt.

SAKSKØBING KOMMUNE. En sammenlægning af Sakskøbing, Majbølle, Radsted, Sakskøbing landsogn, Slemminge-Fjelde, Tårs, Vigsnæs og Våbensted-Engestofte kommuner i det hidtidige Maribo amt.

STEVNS KOMMUNE. En sammenlægning af Boestofte, Hellested, Stevns og Store Heddinge kommuner i det hidtidige Præstø amt.

STUBBEKØBING KOMMUNE. En sammenlægning af Stubbekøbing, Falkerslev, Horbelev, Karleby-Horreby-Nørre Ørslev, Maglebrænde og Åstrup kommuner samt Sønder Kirkeby-Sønder Alslev kommune, med undtagelse af den del, der indgår i den nye Sydfalster kommune, og dele af Systofte og Tingsted kommuner, alle i det hidtidige Maribo amt.

Den del af Systofte kommune, der indgår i sammenlægningen, omfatter matr. nr. 3 a og 3 b, Orupgård Hovedgård.

Den del af Tingsted kommune, der indgår i sammenlægningen, omfatter matr. nr. 1 e og 1 f Hannenov skov.

SUSÅ KOMMUNE. En sammenlægning af Herlufmagle-Tybjerg og Suså kommuner i det hidtidige Præstø amt.

SYDFALSTER KOMMUNE. En sammenlægning af Skelby-Gedesby kommune, Idestrup og Væggerløse kommuner, med undtagelse af de dele af de to kommuner, der indgår i den nye Nykøbing Falster kommune, og en del af Sønder Kirkeby-Sønder Alslev kommune, alle i det hidtidige Maribo amt.

Den del af Sønder Kirkeby-Sønder Alslev kommune, der indgår i sammenlægningen, omfatter matr. nr. 3 k, 3 h, 3 i, 12, 13 og 14, Egebjerg by, Sønder Kirkeby sogn og matr. nr. 1 g Orupgård Hovedgård, Sønder Kirkeby sogn.

Grænseændringen i forhold til Sønder Kirkeby-Sønder Alslev kommune har tillige virkning i kirkelig henseende.

VORDINGBORG KOMMUNE. En sammenlægning af Vordingborg, Køng-Lundby, Kastrup, Ørslev og Sværdborg kommuner samt Udby sogn af Bøgebjerg kommune, alle i det hidtidige Præstø amt.

BORNHOLMS AMTSKOMMUNE, jfr. inddelingslovens § 1, stk. 2, nr. 5.

Amtskommunen omfatter følgende 5 kommuner:

ALLINGE-GUDHJEM KOMMUNE. En sammenlægning af Allinge-Sandvig, Olsker, Rø, Østerlars-Gudhjem og Østermarie kommuner i det hidtidige Bornholms amt.

HASLE KOMMUNE. En sammenlægning af Hasle, Hasle landdistrikt, Klemensker og Rutsker kommuner samt Nyker kommune, med undtagelse af den del, der indgår i den nye Aakirkeby kommune, alle i det hidtidige Bornholms amt.

NEXØ KOMMUNE. En sammenlægning af Nexø, Svaneke, Bodilsker, Ibsker og Poulsker kommuner i det hidtidige Bornholms amt.

RØNNE KOMMUNE. En sammenlægning af Rønne og Knudsker kommuner i det hidtidige Bornholms amt.

AAKIRKEBY KOMMUNE. En sammenlægning af Aakirkeby, Nylars, Pedersker, Vestermarie og Åker Kommuner samt en del af Nyker kommune, alle i det hidtidige Bornholms amt.

Den del af Nyker kommune, der indgår i sammenlægningen, er den del af Nyker Udmark, der ligger sydvest for en linie, der fra vest følger skellet mellem henholdsvis matr. nr. 82 ax og 82 av, Nyker sogn, og går videre lands skellet mellem nævnte matr. nr. 82 av og matr. nr. 82 al og langs skellet mellem sidstnævnte matr. nr. på den ene side og matr. nr. 82 ai og ah på den anden side.

FYNS AMTSKOMMUNE, jfr. inddelingslovens § 1, stk. 2, nr. 6.

Amtskommunen omfatter følgende 32 kommuner:

ASSENS KOMMUNE.

BOGENSE KOMMUNE.

BROBY KOMMUNE.

EGEBJERG KOMMUNE. En sammenlægning af Hundstrup, Kirkeby, Lunde, Ollerup-Skerninge, Stenstrup og Ulbølle kommuner i det hidtidige Svendborg amt.

EJBY KOMMUNE. En sammenlægning af Brenderup, Ejby, Fjeldsted-Harndrup, Indslev og Gelsted kommuner i det hidtidige Odense amt.

FAABORG KOMMUNE. En sammenlægning af Faaborg, Brahe-Trolleborg, Diernæs, Horne, Håstrup, Svanninge, Vester Åby, Øster Hæsinge og Åstrup kommuner i det hidtidige Svendborg amt.

GLAMSBJERG KOMMUNE.

GUDME KOMMUNE. En sammenlægning af Gudbjerg, Gudme-Brudager, Hesselager og Oure-Vejstrup kommuner i det hidtidige Svendborg amt.

HAARBY KOMMUNE.

KERTEMINDE KOMMUNE.

LANGESKOV KOMMUNE.

MARSTAL KOMMUNE.

MIDDELFART KOMMUNE. En sammenlægning af Middelfart, Middelfart købstads langdistrikt, Kauslunde-Gamborg og Vejlby-Strib kommuner i det hidtidige Odense amt.

MUNKEBO KOMMUNE.

NYBORG KOMMUNE. En sammenlægning af Nyborg, Aunslev-Bovense, Hjulby og Vindinge kommuner i det hidtidige Svendborg amt.

NØRRE-ÅBY KOMMUNE.

ODENSE KOMMUNE. En sammenlægning af Odense, Allerup-Davinde, Allesø-Næsbyhovedbroby, Brændekilde-Bellinge, Dalum, Fjordager, Fraugde, Korup-Ubberud, Lumby, Pårup, Sanderum og Stenløse-Fangel kommuner samt Højby sogn af Årslev kommune, alle i det hidtidige Odense amt.

OTTERUP KOMMUNE.

RINGE KOMMUNE. En sammenlægning af Espe, Heden, Hillerslev, Krarup, Ringe, Sønder Højrup og Vantinge kommuner i det hidtidige Svendborg amt.

RUDKØBING KOMMUNE.

RYSLINGE KOMMUNE. En sammenlægning af Gislev, Kværndrup og Ryslinge kommuner i det hidtidige Svendborg amt.

SVENDBORG KOMMUNE. En sammenlægning af Svendborg, Egense, Skårup, Thurø, Tved og Tåsinge kommuner i det hidtidige Svendborg amt.

SYDLANGELAND KOMMUNE.

SØNDERSØ KOMMUNE.

TOMMERUP KOMMUNE.

TRANEKÆR KOMMUNE.

ULLERSLEV KOMMUNE. En sammenlægning af Flødstrup og Ullerslev kommuner i det hidtidige Svendborg amt.

VESTÆRØ KOMMUNE.

VISSENBJERG KOMMUNE.

ØRBÆK KOMMUNE.

ÅRSLEV KOMMUNE. En sammenlægning af Rolfsted kommune og Nørre Lyndelse, Nørre Søby, Sønder Nærå og Årslev sogne af Årslev kommune i det hidtidige Odense amt.

AARUP KOMMUNE.

SØNDERJYLLANDS AMTSKOMMUNE, jfr. inddelingslovens § 1, stk. 2, nr. 7.

Amtskommunen omfatter følgende 23 kommuner:

AUGUSTENBORG KOMMUNE. En sammenlægning af Augustenborg og Asserballe-Notmark kommuner samt en del af Ulkebøl kommune, alle i det hidtidige Åbenrå-Sønderborg amt.

Den del af Ulkebøl kommune, der indgår i sammenlægningen, omfatter art. nr. 11, 15, 56, 58, 68, 103, 104, 122, 144, 145, 146, 147, 151, 184, 185, 195, 197, 198, 218, 223, 224 og 249, skovparcellerne del af art. nr. 12 og del af art. nr. 18, samt de i området beliggende vejstrækninger del af art. nr. 74 og del af art. nr. 79, alle af Vollerup ejerlav.

BOV KOMMUNE. En sammenlægning af Bov og Holbøl kommuner i det hidtidige Åbenrå-Sønderborg amt.

BREDEBRO KOMMUNE. En sammenlægning af Ballum, Brede, Randerup, Skast og Visby kommuner i det hidtidige Tønder amt.

BROAGER KOMMUNE.

CHRISTIANSFELD KOMMUNE. En sammenlægning af Christiansfeld, Aller, Frørup, Hjerndrup, Stepping og Tyrstrup kommuner, Bjerning kommune, med undtagelse af Ladegård ejerlav, og Fjelstrup kommune, med undtagelse af Sillerup ejerlav, alle i det hidtidige Haderslev amt, samt Hejls, Taps og Vejstrup kommuner i det hidtidige Vejle amt.

GRAM KOMMUNE. En sammenlægning af Gram kommune i det hidtidige Haderslev amt og Højrup kommune i det hidtidige Tønder amt.

GRAASTEN KOMMUNE.

HADERSLEV KOMMUNE. En sammenlægning af Haderslev, Grarup, Halk, Hoptrup, Moltrup, Starup, Vilstrup, Vonsbæk, Øsby og Åstrup kommuner samt Sillerup ejerlav af Fjelstrup kommune og Ladegård ejerlav af Bjerning kommune, alle i det hidtidige Haderslev amt.

HØJER KOMMUNE. En sammenlægning af Højer, Daler, Emmerlev, Hjerpsted og Højer landsogn kommuner i det hidtidige Tønder amt.

LUNDTOFT KOMMUNE. En sammenlægning af Bovrup, Felsted, Kliplev, og Varnæs kommuner i det hidtidige Åbenrå-Sønderborg amt.

LØGUMKLOSTER KOMMUNE. En sammenlægning af Løgumkloster, Løgumkloster landsogn, Nørre Løgum og Højst kommuner i det hidtidige Tønder amt samt Bedsted Lø kommune i det hidtidige Åbenrå-Sønderborg amt.

NORDBORG KOMMUNE. En sammenlægning af Nordborg, Egen, Havnbjerg, Holm, Oksbøl, Pøl og Svendstrup kommuner i det hidtidige Åbenrå-Sønderborg amt.

NØRRE-RANGSTRUP KOMMUNE. En sammenlægning af Agerskov, Bevtoft, Branderup og Toftlund kommuner i det hidtidige Haderslev amt samt Arrild kommune i det hidtidige Tønder amt.

RØDDING KOMMUNE. En sammenlægning af Hjerting, Hygum, Jels, Lintrup, Rødding, Skodborg, Skrave og Øster Lindet kommuner i det hidtidige Haderslev amt.

RØDEKRO KOMMUNE. En sammenlægning af Egvad, Hellevad, Hjortkær og Øster Løgum kommuner samt Rise kommune, med undtagelse af den del, der indgår i den nye Aabenraa kommune, alle i det hidtidige Åbenrå-Sønderborg amt.

SKÆRBÆK KOMMUNE. En sammenlægning af Brøns, Døstrup, Mjolden, Rejsby, Rømø, Skærbæk og Vodder kommuner i det hidtidige Tønder amt.

SUNDEVED KOMMUNE. I kommunen indgår et område af Dybbøl kommune omfattende ejendommen art. nr. 22 og vejstrækningen del af art. nr. 26, Stovgård ejerlav, og fra kommunen overføres et område til den nye Sønderborg kommune, alle i det hidtidige Åbenrå-Sønderborg amt.

SYDALS KOMMUNE. En sammenlægning af Hørup, Kegnæs, Lysabild og Tandslet kommuner i det hidtidige Åbenrå-Sønderborg amt.

SØNDERBORG KOMMUNE. En sammenlægning af Sønderborg kommune, Dybbøl kommune, med undtagelse af det område, der overføres til Sundeved kommune, Ulkebøl kommune, med undtagelse af den del, der indgår i den nye Augustenborg kommune, samt et område af Sundeved kommune, alle i det hidtidige Åbenrå-Sønderborg amt.

Det område af Sundeved kommune, der indgår i sammenlægningen, omfatter ejendommen art. nr. 534 og vejstrækningen del af art. nr. 154, Sottrup ejerlav.

TINGLEV KOMMUNE. En sammenlægning af Burkal, Bylderup, Ravsted og Tinglev kommuner i det hidtidige Tønder amt samt Bjolderup og Uge kommuner i det hidtidige Åbenrå-Sønderborg amt.

TØNDER KOMMUNE. En sammenlægning af Tønder, Abild, Hostrup, Møgeltønder, Tønder landsogn og Udbjerg kommuner i det hidtidige Tønder amt.

VOJENS KOMMUNE. En sammenlægning af Hammelev, Jegerup, Maugstrup, Nustrup, Oksenvad, Sommersted, Vedsted og Vojens kommuner i det hidtidige Haderslev amt.

AABENRAA KOMMUNE. En sammenlægning af Aabenraa, Ensted og Løjt kommuner samt en del af Rise kommune, alle i det hidtidige Åbenrå-Sønderborg amt.

Den del af Rise kommune, der indgår i sammenlægningen, omfatter:

Af Søst ejerlav, art. nr. 1, 13, 27, 28, 32, 44, 49, 54, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 77, 78, 93, 97, 98, 104, 108, 110, 111, 112, 117, 119, samt dele af art. nr. 2, 4, 5, 9, 11, 12, 14, 40, 41 og 105.

Af Rise ejerlav, art. nr. 6, 49, 52, 56, 61, 66, 71, 80, 107, 115, 129, 135, 136, 142, 156, 160, 166, 171, 187, 188, 195, 206, 208, 225, 230, 234, 240, 243, 247, 256, 260, 272, samt dele af art. nr. 3, 4, 5, 16, 28, 31, 54, 59, 73, 77, 86, 88, 128, 161, og 162.

Af Brunde ejerlav, art. nr. 1, 3, 9, 15, 16, 19, 20, 22, 28, 34, 35, 37, 42, 98, 110, 127, 130, 136, 144, 165, 200, 208, 209, 222, 227, 231, 232, 246, 249, 250, 258, 259, 262, 273, 277, 279, 287, 293, 315, 316, 334, 335, 337, 341, 366, 367, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 440, 442, 469, 492, 493, 498, 508, 509, 510, 511, 513, 514, 515, 531, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 628, 629, samt dele af art. nr. 2, 6, 7, 11, 47, 49, 215, og 320.

Af Rise-Hjarup ejerlav, art. nr. 1, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 26, 30, 31, 32, 34, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 82, 84, 87, 88, 92, 93, 96, 98, 99, 100, 102, 104, 105, 107, 110, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 157, 159, 160, 161, 162, 163, 166, 167, 174, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 185, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 198, 200, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 211, 212, samt dele af art. nr. 2, 5, 29, 76 og 169.

RIBE AMTSKOMMUNE, jfr. inddelingslovens § 1, stk. 2, nr. 8.

I amtskommunen indgår yderligere de dele af Blåhøj og Randbøl kommuner, der indgår henholdsvis i den nye Grindsted kommune og i den nye Billund kommune, medens den del af Sønder Omme kommune, der indgår i den nye Aaskov kommune, overføres til den nye Ringkøbing amtskommune.

Amtskommunen omfatter følgende 14 kommuner:

BILLUND KOMMUNE. En sammenlægning af Grene og Vorbasse kommuner i det hidtidige Ribe amt samt en del af Randbøl kommune i det hidtidige Vejle amt.

Den del af Randbøl kommune, der indgår i sammenlægningen, omfatter ejerlavet Store-Almstok by - med undtagelse af en del af hver af matr. nr. 2 k og 10 - samt matr. nr. 4 f og 4 q, Vandel by, Randbøl sogn.

BLÅBJERG KOMMUNE. BLÅVANDSHUK KOMMUNE. En sammenlægning af Ho-Okseby og Ål kommuner i det hidtidige Ribe amt.

BRAMMINGE KOMMUNE. En sammenlægning af Bramminge, Gørding, Hunderup og Vejrup kommuner i det hidtidige Ribe amt.

BRØRUP KOMMUNE. En sammenlægning af Brørup kommune og en del af Lindknud kommune, begge i det hidtidige Ribe amt.

Den del af Lindknud kommune, der indgår i sammenlægningen, omfatter ejerlavene Adserbølgårde, Debel by, Gilbjerg by, Lindknud by, Vittrup by, Hyldelund by - med undtagelse af matr. nr. 1 b, 3, 4 b, 4 g, 4 h, 4 k, 4 m, 5 a og 5 b, - Okslund by - med undtagelse af matr. nr. 1 c, 1 e, 1 f, 1 k, 1 l, 1 m, 1 p, 1 r, 1 s, 1 u, 1 v, 1 x og 1 y - samt den ved Holme å beliggende lod af matr. nr. 1 a, samt matr. nr. 1 l, 1 q, 10 d, 11 d, 11 e, 11 f, 11 u, 12 b, 12 c, 12 d, 12 f og 12 k, Klelund by.

ESBJERG KOMMUNE. En sammenlægning af Esbjerg, Guldager, Sneum og Tjæreborg kommuner samt Hostrup sogn af Alslev-Hostrup kommuner, alle i det hidtidige Ribe amt.

FANØ KOMMUNE. En sammenlægning af Nordby og Sønderho kommuner i det hidtidige Ribe amt.

GRINDSTED KOMMUNE. En sammenlægning af Grindsted og Hejnsvig kommuner samt den del af Ansager kommune, der ikke indgår i den nye Ølgod kommune, alle i det hidtidige Ribe amt, Filskov kommune, en del af Blåhøj kommune samt Sønder Omme kommune, med undtagelse af den del, der indgår i den nye Aaskov kommune, alle i det hidtidige Vejle amt.

Den del af Blåhøj kommune, der indgår i sammenlægningen, omfatter matr. nr. 1 d, 1 e, 1 f, 1 h, 1 i, 1 n, 1 o, 1 p, 1 q, 1 r, 1 s, 1 t, 1 ag og 2 e samt en lod af matr. nr. 1 b og en lod af matr. nr. 1 c, Hallundbæk by, Blåhøj sogn.

HELLE KOMMUNE.

HOLSTED KOMMUNE. En sammenlægning af Føvling, Holsted og Åstrup kommuner samt den del af Lindknud kommune, der ikke indgår i den nye Brørup kommune, alle i det hidtidige Ribe amt.

RIBE KOMMUNE. En sammenlægning af Ribe, Farup, Hjortlund, Jernved, Kalvslund, Mandø, Obbekær, Seem, Vester Vedsted, Vilslev og Øster Vedsted kommuner i det hidtidige Ribe amt samt Hviding, Roager og Spandet kommuner i det hidtidige Tønder amt.

VARDE KOMMUNE. En sammenlægning af Varde, Horne, Janderup-Billum og Thorstrup kommuner samt Alslev sogn af Alslev-Hostrup kommune, alle i det hidtidige Ribe amt.

VEJEN KOMMUNE. En sammenlægning af Andst, Gesten, Malt, Veerst-Bække og Vejen kommuner i det hidtidige Ribe amt.

ØLGOD KOMMUNE. En sammenlægning af Ølgod kommune med en del af Ansager kommune, begge i det hidtidige Ribe amt.

Den del af Ansager kommune, der indgår i sammenlægningen, omfatter ejerlavene Ålling by, Ansager by, Kvie by med flere steder, Lærkeholt by, Lund by og Skovlund by samt de vest for Mølgård bæk beliggende ejendomme af Stenderup by.

VEJLE AMTSKOMMUNE, jfr. inddelingslovens § 1, stk. 2, nr. 9.

I amtskommunen indgår yderligere Sønder Vissing-Voerladegård kommune, der indgår i den nye Brædstrup kommune, medens de dele af Thyregod-Vester og Ejstrup kommuner, der indgår henholdsvis i den nye Brande kommune og i den nye Herning kommune, overføres til den nye Ringkøbing amtskommune, og den del af Randbøl kommune, der indgår i den nye Billund kommune, overføres til den nye Ribe amtskommune.

Amtskommunen omfatter følgende 16 kommuner:

BRÆDSTRUP KOMMUNE. En sammenlægning af Brædstrup, Grædstrup, Sønder Vissing-Voerladegård og Tønning-Træden kommuner samt Tyrsting sogn og en del af Klovborg sogn af Klovborg-Tyrsting kommune, alle i det hidtidige Skanderborg amt.

Den del af Klovborg sogn af Klovborg-Tyrsting kommune, der indgår i sammenlægningen, omfatter den del af ejerlavet Tirsvad gårde, der ligger øst for Mattrup å.

BØRKOP KOMMUNE. En sammenlægning af Gauerslund, Gårslev og Smidstrup kommuner samt Skærup kommune, med undtagelse af den del, der indgår i den nye Vejle kommune, alle i det hidtidige Vejle amt.

EGTVED KOMMUNE. En sammenlægning af Bredsten, Egtved, Nørup, Vester Nebel, Ødsted og Øster Starup kommuner, Jerlev kommune, med undtagelse af det område, der indgår i den nye Vejle kommune, samt Randbøl kommune, med undtagelse af den del, der indgår i den nye Billund kommune, alle i det hidtidige Vejle amt.

FREDERICIA KOMMUNE. En sammenlægning af Fredericia, Bredstrup, Erritsø, Herslev, Pjedsted og Taulov kommuner i det hidtidige Vejle amt.

GEDVED KOMMUNE. En sammenlægning af Gangsted-Søvind, Hovedgård, Kattrup-Tolstrup og Østbirk-Yding kommuner i det hidtidige Skanderborg amt.

GIVE KOMMUNE. En sammenlægning af Give og Øster Nykirke kommuner samt Thyregod-Vester kommune, med undtagelse af den del, der indgår i den nye Brande kommune, alle i det hidtidige Vejle amt.

HEDENSTED KOMMUNE. En sammenlægning af Hedensted-Daugård,Korning og Løsning kommuner, Øster Snede kommune, med undtagelse af den del, der indgår i den nye Tørring-Uldum kommune, Urlev sogn, med undtagelse af de lodder af matr. nr. 8 a, der ligger umiddelbart op til grænsen til Hornum sogn, samt matr. nr. 7 c og 8 c, alle af Urlev by og sogn, og en del af Stenderup sogn, begge af Urlev-Stenderup kommune samt dele af Hatting-Torsted, Grejs-Sindbjerg, Ølsted og Engum kommuner, alle i det hidtidige Vejle amt.

Den del af Stenderup sogn af Urlev-Stenderup kommune, der indgår i sammenlægningen, omfatter matr. nr. 3 c og 9 af Lystrup by.

Den del af Hatting-Torsted kommune, der indgår i sammenlægningen, omfatter ejerlavet Eriknauer by, Hatting sogn.

Den del af Grejs-Sindbjerg kommune, der indgår i sammenlægningen, omfatter matr. nr. 13 d, 27 a, 27 b, 29 b og 30 a, Ørum by, Sindbjerg sogn.

Den del af Ølsted kommune, der indgår i sammenlægninge, omfatter ejerlavet Bottrup by, Ølsted sogn, og den del af ejerlavet Ølsted by og sogn, der ligger syd for Ølsted å.

Den del af Engum kommune, der indgår i sammenlægningen, omfatter et 600 kvadratmeter stort areal af ejendommen matr. nr. 13 a, Assendrup by, Engum sogn.

Grænseændringen i forhold til Engum kommune har tillige virkning i kirkelig henseende, således at området henlægges til Daugård sogn.

HORSENS KOMMUNE. En sammenlægning af Horsens, Endelave, Lundum-Hansted, Tamdrup og Vær-Nebel kommuner i det hidtidige Skanderborg amt samt Tyrsted-Uth kommune, Hatting-Torsted og Ølsted kommuner, med undtagelse af de dele af de to kommuner, samt en del af Glud-Skjold kommune, alle i det hidtidige Vejle amt.

Den del af Glud-Skjold kommune, der indgår i sammenlægningen, omfatter et 130 kvadratmeter stort areal af ejendommen, matr. nr. 1 h, Skjold by og sogn, et 1.135 kvadratmeter stort areal af ejendommen, matr. nr. 1 g, Skjold by og sogn, et 350 kvadratmeter stort areal af ejendommen, matr. nr. 1 g, Skjold by og sogn, samt et 375 kvadratmeter stort areal af ejendommen, matr. nr. 15 a, Brund by, Skjold sogn.

Grænseændringen i forhold til Glud-Skjold kommune har tillige virkning i kirkelig henseende, således at området henlægges til Uth sogn.

JELLING KOMMUNE.

JUELSMINDE KOMMUNE. En sammenlægning af Juelsminde, Nebsager-Bjerre og Rårup kommuner, Glud-Skjold kommune, med undtagelse af den del, der indgår i den nye Horsens kommune, og Urlev-Stenderup kommune, med undtagelse af de dele, der indgår i den nye Hedensted kommune, alle i det hidtidige Vejle amt.

KOLDING KOMMUNE. En sammenlægning af Kolding, Alminde, Dalby, Harte-Nørre Bramdrup, Sønder Bjært, Sønder Stenderup, Viuf og Vonsild kommuner i det hidtidige Vejle amt og Seest kommune i det hidtidige Ribe amt.

LUNDERSKOV KOMMUNE.

NØRRE-SNEDE KOMMUNE. En sammenlægning af Nørre-Snede kommune og Ejstrup kommune, med undtagelse af den del, der indgår i den nye Herning kommune, samt Klovborg sogn af Klovborg-Tyrsting kommune, med undtagelse af den del af sognet, der indgår i den nye Brædstrup kommune, alle i det hidtidige Skanderborg amt.

TØRRING-ULDUM KOMMUNE. En sammenlægning af Hvirring-Hornborg, Linnerup-Hammer, Tørring og Åle kommuner i det hidtidige Skanderborg amt, Langskov og Uldum kommuner samt Grejs-Sindbjerg kommune, med undtagelse af den del, der indgår i den nye Hedensted kommune, og en del af Øster Snede kommune, alle i det hidtidige Vejle amt.

Den del af Øster Snede kommune, der indgår i sammenlægningen, omfatter matr. nr. 1 a, 1 d, 1 e, 1 f, 1 g, 1 h, 1 i, 1 k, 1 l, 1 m, 1 o, 1 r, 1 s, 1 t og 1 u, ejerlavet Agersbøl, Øster Snede sogn.

VAMDRUP KOMMUNE. En sammenlægning af Vamdrup kommune i det hidtidige Ribe amt og Ødis kommune i det hidtidige Vejle amt.

VEJLE KOMMUNE. En sammenlægning af Vejle, Hornstrup, Hover, Højen, Skibet og Vinding kommuner, Engum kommune, med undtagelse af den del, der indgår i den nye Hedensted kommune, samt dele af Jerlev og Skærup kommuner, alle i det hidtidige Vejle amt.

Den del af Jerlev kommune, der indgår i sammenlægningen, omfatter matr. nr. 1 og 2, Tvedgård, Jerlev sogn.

Den del af Skærup kommune, der indgår i sammenlægningen, omfatter ejerlavet Svinholt by og de områder af Skærup og Damkær byer m.m., der ligger nordvest for den linie, der udgår fra det i sogneskellet mod Smidstrup beliggende sydøstlige skelhjørne af matr. nr. 23 b. Linien har herefter nordlig retning ca. 600 m langs østskellene for nævnte matr. nr. 23 b og matr. nr. 14 a og 4 b, derpå østlig retning langs skellet mellem den offentlige bivej til Skærup og matr. nr. 3 c, påny nordlig og vestlig retning langs skellene på matr. nr. 19 e og 18 a. Herefter går linien atter mod nord ca. 1.200 m langs østskellene for nævnte matr. nr. 18 a og matr. nr. 3 p, 3 b, 13 b, 7 b, 17 b og 6 b samt langs skellet mellem matr. nr. 9 n og den offentlige bivej til Lindet til skæring med den offentlige bivej til Svinholt. Linien går derpå i nordøstlig retning langs de østlige skel for matr. nr. 17 k, 30 e og 30 b til vandløbet i skellet mod Vinding sogn.

RINGKØBING AMTSKOMMUNE, jfr. inddelingslovens § 1, stk. 2, nr. 10.

I amtskommunen indgår yderligere Engesvang kommune, der indgår i den nye Ikast kommune, samt de dele af Thyregod-Vester, Sønder Omme og Ejstrup kommuner, der indgår henholdsvis i den nye Brande kommune, i den nye Aaskov kommune og i den nye Herning kommune, medens de dele af Blåhøj og Grove kommuner, der indgår henholdsvis i den nye Grindsted kommune i den nye Ribe amtskommune og i den nye Karup kommune i den nye Viborg amtskommune, overføres til de nævnte amtskommuner.

Amtskommunen omfatter følgende 18 kommuner:

AULUM-HADERUP KOMMUNE. En sammenlægning af Aulum-Hodsager og Haderup kommuner samt Grove kommune, med undtagelse af den del, der indgår i den nye Karup kommune, alle i det hidtidige Ringkøbing amt.

BRANDE KOMMUNE. En sammenlægning af Brande kommune og Blåhøj kommune, med undtagelse af den del, der indgår i den nye Grindsted kommune, samt en del af Thyregod-Vester kommune, alle i det hidtidige Vejle amt.

Den del af Thyregod-Vester kommune, der indgår i sammenlægningen, omfatter matr. nr. 21 a, 21 b, 21 c, 21 d, 21 k, 21 l, 21 m, 21 n, 21 p, 21 q, 21 u, 21 v, 21 x, 21 y, 21 z, 21 aa, 21 ab, 21 ac, 21 ad, 21 ae, 23 a, 23 b, 32 og 33 c, Hastrup m.m., Thyregod sogn.

EGVAD KOMMUNE.

HERNING KOMMUNE. En sammenlægning af Herning, Ilskov, Rind, Snejbjerg, Simmelkær, Sinding, Sunds og Ørre kommuner samt Gjellerup kommune, med undtagelse af den del, der indgår i den nye Ikast kommune, alle i det hidtidige Ringkøbing amt og en del af Ejstrup kommune i det hidtidige Skanderborg amt.

Den del af Ejstrup kommune, der indgår i sammenlægningen, omfatter matr. nr. 1 ai, 1 ao, 1 ap, 2 ak, 1 bd, 1 be, 2 ax, 1 ay, 2 af, 2 ag, 1 al, 2 ad, 1 ag, 1 ak, 2 ah, 1 an, 1 ad, 2 ai, 2 f, 1 aq, 2 ao, 1 au, 1 bn, 1 bg, 1 as, 2 g, 1 l, 2 l, 6, 2 aq, 2 ar, 1 bp, 1 h, 2 aø, 1 k, 2 k, 1 bf, 1 bo og 1 bq af ejerlavet Store Nørlund, Ejstrup sogn, og matr. nr. 1 d, 1 u, 1 c, 1 v, 1 x, samt en lod af hver af matr. nr. 1 b og 1 f, alle af ejerlavet Fruergård, Ejstrup sogn.

HOLMSLAND KOMMUNE.

HOLSTEBRO KOMMUNE. En sammenlægning af Holstebro, Borbjerg, Idum, Mejrup, Naur-Sir, Nørre Felding og Tvis kommuner, Råsted kommune, med undtagelse af den del, der indgår i den nye Ulfborg-Vemb kommune, samt et område af Vejrum kommune, alle i det hidtidige Ringkøbing amt.

Den del af Vejrum kommune, der indgår i sammenlægningen, omfatter ejendommene matr. nr. 13 a og 16, Vejrum mellemste del ejerlav, Vejrum sogn.

IKAST KOMMUNE. En sammenlægning af Bording og Ikast kommuner samt en del af Gjellerup kommune, alle i det hidtidige Ringkøbing amt, Engesvang kommune i det hidtidige Viborg amt samt Kærshoved ejerlav af Vrads sogn i Vinding-Bryrup-Vrads kommune i det hidtidige Skanderborg amt.

Den del af Gjellerup kommune, der indgår i sammenlægningen, omfatter matr. nr. 1 a, 1 b, 1 c, 1 f, 1 g, 1 k, 1 n, 1 p, 1 q, 1 s, 2 b, 3 d, 3 f, 3 g, 3 h, 4 d, 4 e, 4 f, 5 c, 5 d, 5 e, 5 f, 5 g, 5 m, en del af 6 a, 6 d, 6 e, 6 g, 6 k, 7 b, 7 d, 7 h, 7 i, 9 b, 9 c og 9 d, Skovby by, Gjellerup sogn.

LEMVIG KOMMUNE. En sammenlægning af Lemvig, Dybe-Ramme, Faberg, Fjaltring-Trans, Gudum, Klinkby, Lomborg-Rom, Nørre Nissum og Tangsø kommuner i det hidtidige Ringkøbing amt.

RINGKØBING KOMMUNE. En sammenlægning af Ringkøbing, Hee, Hover, No, Stadil, Sønder Lem, Tim, Vedersø, Velling og Ølstrup kommuner, Thorsted kommune, med undtagelse af de områder, der indgår henholdsvis i den nye Ulfborg-Vemb kommune og i den nye Trehøje kommune, en del af Dejbjerg kommune, områder af Ulfborg og Vinding-Vind kommuner, samt ejerlavet Husby Klit af Husby sogn i Husby kommune.

De dele af Dejbjerg kommune, der indgår i sammenlægningen, omfatter den del af ejerlavet Bækbo og Rabjerggårde, der ligger nord for en linie, der fra skellet mod Velling sogn følger sydskellene for matr. nr. 13 a, 19 d, 24 a og 13 d, går tværs over jernbanen og et offentligt vejareal, derefter i nordlig retning langs dette og jernbanen til det sydvestlige skelhjørne af matr. nr. 19 c, følger derfra sydskellene for dette matr. nr. og matr. nr. 47, 44 og 2 g og fra det sydøstlige skelhjørne af sidstnævnte matr. nr. østskellet for dette matr. nr. ud til skellet mod Lem sogn, samt matr. nr. 1 g, Bækbo og Rabjerggårde, og det ud for dette matr. nr. liggende private vejareal, der er en del af matr. nr. 1 a smst. Et 260 m stort areal af Dejbjerg sogn, beliggende på den ene side ved skellet mellem Nørby by og Krattet Eng ejerlav, Velling sogn, og på den anden side ved skellet mod Bækbo m.m. og Sandager og Vesterager ejerlav, Dejbjerg sogn.

Den sidstnævnte grænseændring har tillige virkning i kirkelig henseende, således at området henlægges til Velling sogn.

Det område af Ulfborg kommune, der indgår i sammenlægningen, omfatter arealer på ialt 0,8 ha af Ulfborg sogn. Ved grænseændringen, der er foranlediget af en stedfunden regulering af det offentlige vandløb, Madum å, kommer grænsen fremtidig til at følge midten af det regulerede vandløb på en ca. 5 km lang strækning fra et punkt ca. 1 km nordøstlig for Lystbæk Gårde mod vest, hvor sognegrænsen falder sammen med vandløbet, til et punkt ca. 1,5 km vestlig for Troldtoft mod øst.

Grænseændringen har tillige virkning i kirkelig henseende, således at området henlægges til Thorsted sogn.

Det område af Vinding-Vind kommune, der indgår i sammenlægningen, omfatter arealer på ialt 0,1 ha af Vind sogn og grænseændringen er foranlediget af den ovenfor nævnte regulering af Madum å.

Grænseændringen har tillige virkning i kirkelig henseende, således at området henlægges til Thorsted sogn.

SKJERN KOMMUNE. En sammenlægning af Skjern, Bølling-Sædding, Faster, Hanning og Stauning kommuner, Dejbjerg kommune, med undtagelse af den del, der indgår i den nye Ringkøbing kommune, og Borris kommune, med undtagelse af den del, der indgår i den nye Videbæk kommune, alle i det hidtidige Ringkøbing amt.

STRUER KOMMUNE. En sammenlægning af Struer, Gimsing, Hjerm, Resen-Humlum, Venø og Ølby-Asp-Fousing kommuner samt Vejrum kommune, med undtagelse af det område, der indgår i den nye Holstebro kommune, alle i det hidtidige Ringkøbing amt.

THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE. En sammenlægning af Harboøre-Engbjerg og Thyborøn kommuner i det hidtidige Ringkøbing amt.

THYHOLM KOMMUNE. En sammenlægning af Hvidbjerg-Lyngs, Jegindø og Søndbjerg-Odby kommuner i det hidtidige Thisted amt.

TREHØJE KOMMUNE. En sammenlægning af Vildbjerg-Nøvling og Timring kommuner, Nørre Omme kommune, med undtagelse af den del, der indgår i den nye Videbæk kommune, Vinding-Vind kommune, med undtagelse af det område, der indgår i den nye Ringkøbing kommune, samt et område af Thorsted kommune, alle i det hidtidige Ringkøbing amt.

Det område af Thorsted kommune, der indgår i sammenlægningen, omfatter arealer på ialt 0,2 ha af Thorsted sogn og grænseændringen er foranlediget af den under den nye Ringkøbing kommune nævnte regulering af Madum å.

Grænseændringen i forhold til Thorsted kommune har tillige virkning i kirkelig henseende, således at det nævnte område henlægges til Vind sogn.

ULFBORG-VEMB KOMMUNE. En sammenlægning af Gørding-Vemb-Bur, Madum, Staby, Sønder Nissum og Ulfborg kommuner, Husby kommune, med undtagelse af ejerlavet Husby Klit af Husby sogn, og dele af Råsted og Thorsted kommuner, alle i det hidtidige Ringkøbing amt.

Den del af Råsted kommune, der indgår i sammenlægningen, omfatter den del af kommunen, der ligger nordvest, syd og vest for en linie, der fra skellet mod Idum sogn følger Bur-vejen over matr. nr. 4 c, Stenum Hovedgård, Råsted sogn, til skellet mod matr. nr. 4 d smst., går nordvest om dette matr. nr. og videre langs skellet mellem matr. nr. 14 c og 13 c og skellet mellem matr. nr. 14 c og 10 b, derfra langs nordvestskellene for nævnte matr. nr. 10 b og for 8 a, 7 a, 7 b, 3 p og 3 x ud til vandløbet, derefter langs dette i sydøstlig retning til det nordøstre skelhjørne for matr. nr. 22 c, derfra langs skellene mellem nævnte matr. nr. 22 c og matr. nr. 21 h, mellem 22 c og 22 a, mellem 5 b og 22 a, mellem 5 b og 5 e og endelig skellet mellem på den ene side matr. nr. 5 e og på den anden side matr. nr. 5 a og 5 b ud til skellet mod Ulfborg sogn.

Det område af Thorsted kommune, der indgår i sammenlægningen, omfatter arealer på ialt 0,4 ha af Thorsted sogn og grænseændringen er foranlediget af den under den nye Ringkøbing kommune nævnte regulering af Madum å.

Grænseændringen i forhold til Thorsted kommune har tillige virkning i kirkelig henseende, således at det nævnte område henlægges til Ulfborg sogn.

VIDEBÆK KOMMUNE. En sammenlægning af Brejning, Nørre Vium-Herborg og Vorgod kommuner, samt dele af Borris og Nørre Omme kommuner, alle i det hidtidige Ringkøbing amt.

Den del af Borris kommune, der indgår i sammenlægningen, omfatter den del af ejerlavet Ahler Gårde og Gåsdalhede, der ligger nord for en linie, der fra Vorgod Å i østlig retning følger sydskellet for matr. nr. 1 h Ahler Gårde og Gåsdalhede, går syd om matr. nr. 1 an smst. og videre langs sydskellet for matr. nr. 1 q (Ahlergårde Plantage) matr. nr. 1 t og 1 k til skellet mod Sønder-Felding sogn.

Den del af Nørre Omme kommune, der indgår i sammenlægningen, omfatter den del af hovedejerlavet Nørre Omme sogn, der ligger syd for en linie, der fra grænsen mod Torsted sogn i østlig retning følger Tim å til det nordøstlige skelhjørne af matr. nr 1 q, går derfra syd om matr. nr. 16 a, følger videre nord- og østskellet for matr. nr. 17 ao og skellet mellem matr. nr. 17 a og 14 a (Klink) til Spåbæk, følger denne på en strækning af ca. 600 m, går derefter syd om matr. nr. 18 a (Lille Spåbæk) og videre langs øst- og sydskellet for matr. nr. 18 s, østskellet for matr. nr. 18 m, sydskellene for matr. nr. 18 r, 18 f og 19 m til det sydøstlige skelhjørne af dette matr. nr., derfra i nordlig retning langs skellet mellem matr. nr. 19 m og 21 b, i østlig retning langs nordskellet for matr. nr. 21 b til jernbanen, følger på en strækning af ca. 60 m denne i nordlig retning, går derefter tværs over jernbanen og over matr. nr. 21 h, derfra i sydlig retning langs skellet mellem matr. nr. 21 h og 20 ab, videre langs vestskellet for matr. nr. 20 ad til det sydvestlige skelhjørne for dette matr. nr., derfra i østlig retning langs nordskellet for matr. nr. 20 n, 20 o og 20 p og nord om matr. nr. 31 r til skellet mod matr. nr. 32 m, derfra i nordøstlig retning langs skellet mellem nævnte matr. nr. 32 m og 31 g og nord om matr. nr. 32 i og 32 n til det nordligste skelhjørne af matr. nr. 33 d, følger derfra i østlig retning skellet mod ejerlavet Askov by til det nordøstlige skelhjørne af matr. nr. 33 a, går derfra i sydlig retning langs østskellet for matr. nr. 33 a, 33 g, 44 a og 35 h til det sydøstlige skelhjørne af dette matr. nr., går derefter i vestlig retning langs nordskellet for matr. nr. 36 ar på en strækning af ca. 230 m og derfra tværs over dette matr. nr. til det nordøstlige skelhjørne af matr. nr. 45 a og derfra i østlig retning langs nordskellet for matr. nr. 36 h og 36 z til det nordøstlige skelhjørne af sidstnævnte matr. nr., fra dette punkt i sydlig retning langs østskellet for matr. nr. 36 z og 37 q til nordskellet for matr. nr. 38 a, går øst om dette matr. nr., vest om matr. nr. 46 h og 12 f og øst om matr. nr. 12 k ind til skellet mod Brejning sogn.

VINDERUP KOMMUNE. En sammenlægning af Ejsing, Hanbjerg, Ryde, Sahl og Sevel kommuner i det hidtidige Ringkøbing amt.

AASKOV KOMMUNE. En sammenlægning af Assing, Skarrild og Sønder Felding kommuner i det hidtidige Ringkøbing amt samt en del af Sønder Omme kommune i det hidtidige Vejle amt.

Den del af Sønder Omme kommune, der indgår i sammenlægningen, omfatter den del af Juellingsholm hovedgård m.m., Sønder Omme sogn, der ligger vest og nord for en linie, der fra grænsen mod Felding sogn følger østskellet for matr. nr. 4 d, 4 b, 4 af, 4 n og 4 p til det nordøstre skelhjørne af matr. nr. 4 f, derfra langs nordskellet for dette matr. nr. og langs øst- og sydskellet for matr. nr. 16 at, tværs over den offentlige vej Sønder Omme-Stakroge, videre langs sydskellet for den vestlige lod af matr. nr. 16 at og sydskellet for matr. nr. 16 ad og den østlig ved jernbanen liggende lod af matr. nr. 16 e, tværs over jernbanen og videre langs sydskellet for den vestlig ved jernbanen liggende lod af matr. nr. 16 e og sydskellet for matr. nr. 16 o ud til grænsen mod Hoven sogn.

ÅRHUS AMTSKOMMUNE, jfr. inddelingslovens § 1, stk. 2, nr. 11.

I amtskommunen indgår yderligere Nørbæk-Sønderbæk-Læsten kommune, der indgår i den nye Purhus kommune, og den del af Vellev kommune, der indgår i den nye Langå kommune, medens Sønder Vissing-Voerladegård kommune indgår i den nye Brædstrup kommune i den nye Vejle amtskommune, Engesvang kommune indgår i den nye Ikast kommune i den nye Ringkøbing amtskommune og de dele af Mariager og Falslev-Vindblæs kommuner, der indgår henholdsvis i den nye Hobro kommune og i den nye Hadsund kommune, overføres til den nye Nordjyllands amtskommune.

Amtskommunen omfatter følgende 26 kommuner:

EBELTOFT KOMMUNE. En sammenlægning af Ebeltoft, Agri-Egens, Dråby, Helgenæs, Hyllested-Rosmus, Knebel-Rolsø, Tirstrup-Fuglslev, Tved og Vistoft kommuner i det hidtidige Randers amt.

GALTEN KOMMUNE. En sammenlægning af Galten og Skivholme-Skovby kommuner i det hidtidige Århus amt.

GJERN KOMMUNE. En sammenlægning af Svostrup kommune i det hidtidige Viborg amt, Dallerup og Skorup-Tvilum-Voel kommuner samt Gjern-Skannerup kommune, med undtagelse af den del, der indgår i den nye Hammel kommune, alle i det hidtidige Skanderborg amt.

GRENAA KOMMUNE. En sammenlægning af Grenaa, Anholt, Lyngby-Albøge og Ålsø-Vejlby kommuner i det hidtidige Randers amt.

HADSTEN KOMMUNE. En sammenlægning af Hadsten kommune, med undtagelse af det område, der indgår i den nye Randers kommune, Voldum-Rud kommune samt Lerbjerg sogn af Laurbjerg-Lerbjerg kommune, alle i det hidtidige Randers amt.

HAMMEL KOMMUNE. En sammenlægning af Hammel kommune samt et område af Gjern-Skannerup kommune i det hidtidige Skanderborg amt og Lading kommune i det hidtidige Århus amt.

Den del af Gjern-Skannerup kommune, der indgår i sammenlægningen, omfatter et 8.790 kvadratmeter stort areal af ejendommen matr. nr. 2, Søbyvad Mølle, Kro og Gårde, Gjern sogn.

Grænseændringen i forhold til Gjern-Skannerup kommune har tillige virkning i kirkelig henseende, således at området henlægges til Søby sogn.

HINNERUP KOMMUNE.

HØRNING KOMMUNE. En sammenlægning af Hørning og Veng kommuner i det hidtidige Skanderborg amt.

LANGÅ KOMMUNE. En sammenlægning af Houlbjerg-Granslev og Øster Velling-Helstrup-Grensten kommuner samt Langå og Torup sogne af Langå-Torup-Sønder Vinge kommune, en del af Vellev kommune, alle i det hidtidige Viborg amt, og Værum-Ørum kommune og Laurbjerg sogn af Laurbjerg-Lerbjerg kommune i det hidtidige Randers amt.

Den del af Vellev kommune, der indgår i sammenlægningen, omfatter ejerlavet Østergård hovedgård i Vellev sogn - med undtagelse af matr. nr. 23 b - samt den øst for Tjærbæk beliggende del af Vellev by og sogn, nemlig matr. nr. 54 e og dele af matr. nr. 54 a, 54 b og 55 a.

MARIAGER KOMMUNE. En sammenlægning af Mariager kommune, med undtagelse af den del, der indgår i den nye Hobro kommune, Udbyneder-Kastbjerg kommune og Falslev-Vindblæs kommune, med undtagelse af den del, der indgår i den nye Hadsund kommune, alle i det hidtidige Randers amt.

MIDT-DJURS KOMMUNE. En sammenlægning af Kolind, Marie Magdalene-Koed og Nimtofte-Tøstrup kommuner i det hidtidige Randers amt.

NØRHALD KOMMUNE. En sammenlægning af Dalbyneder-Dalbyover, Gjerlev-Enslev, Hald-Kærby, Harridslev-Albæk, Råby-Sødring, Støvring-Mellerup, Tvede-Linde og Øster Tørslev kommuner i det hidtidige Randers amt.

NØRRE-DJURS KOMMUNE.

ODDER KOMMUNE.En sammenlægning af Alrø, Gosmer-Halling, Gylling, Hundslund, Odder, Randlev-Bjerager, Saxild-Nølev, Tunø og Ørting-Falling kommuner samt en del af Solbjerg kommune, alle i det hidtidige Århus amt.

Den del af Solbjerg kommune, der indgår i sammenlægningen, omfatter matr. nr. 1 d, 1 e, 1 g, 1 q, 1 r, 1 s, 1 u, 1 v, 1 y, 1 ae, 1 ar, 1 au, 2 a, 3 og 4, Rantzausgave Hovedgård, Hvilsted sogn.

PURHUS KOMMUNE. En sammenlægning af Asferg-Fårup og Spentrup-Gassum kommuner samt Kousted sogn af Kousted-Råsted kommune, alle i det hidtidige Randers amt, og Nørbæk-Sønderbæk-Læsten og Øster Bjerregrav-Ålum kommuner i det hidtidige Viborg amt.

RANDERS KOMMUNE. En sammenlægning af Randers, Borup, Dronningborg, Gimming-Lem, Haslund-Ølst, Kristrup og Vorup kommuner samt Råsted sogn af Kousted-Råsted kommune og et område af Hadsten kommune, alle i det hidtidige Randers amt, samt Hornbæk-Tånum kommune i det hidtidige Viborg amt.

Det område af Hadsten kommune, der indgår i sammenlægningen, omfatter et samlet areal på 0,01 ha af Erslev by, Galten sogn, og grænseændringen er foranlediget af en stefunden regulering af et vandløb på det sted, hvor dette skærer landevejen Randers-Århus, og på en ca. 50 m lang strækning følger sydskellet af matr. nr. 2 a, Ginnerup by, Ølst sogn, (Haslund-Ølst kommune), og nordskellet af matr. nr. 7 k og 8 b, Erslev by, Galten sogn, (Hadsten kommune), således at grænsen fremtidig følger midtlinien af det regulerede vandløb.

Grænseændringen i forhold til Hadsten kommune har tillige virkning i kirkelig henseende, således at området henlægges til Ølst sogn.

ROSENHOLM KOMMUNE. En sammenlægning af Hornslet, Hvilsager-Lime, Mygind-Krogsbæk-Skørring og Søby-Skader-Halling kommuner og Mørke kommune, med undtagelse af Ugelbølle og Balskov Gårde ejerlav, samt et område af Skødstrup kommune, alle i det hidtidige Randers amt.

Det område af Skødstrup kommune, der indgår i sammenlægningen, omfatter et 570 kvadratmeter stort areal af ejendommen matr. nr. 4 a, Vorre by, Skødstrup sogn.

Grænseændringen i forhold til Skødstrup kommune har tillige virkning i kirkelig henseende, således at området henlægges til Hornslet sogn.

ROUGSØ KOMMUNE. En sammenlægning af Gjesing-Nørager, Holbæk-Udby, Vivild-Vejlby, Voer-Estruplund og Ørsted kommuner samt en del af Gammel Estrup kommune, alle i det hidtidige Randers amt.

Den del af Gammel Estrup kommune, der indgår i sammenlægningen omfatter:

Af Fausing bys enge: matr. nr. 1, 2, 6, 8, 11 a, 11 b, 11 c, 11 d, 11 e, 13, 14 a, 14 b, 14 c, 14 d, 14 f, 14 g, 15 a, 15 b, 15 c, 15 f, 15 g, 15 h, 15 l, 15 m, 16 a, 16 b, 16 c, 16 d, 16 e, 16 f, 17 a, 17 c, 17 d, 17 e, 18 a, 18 b, 18 d, 18 e, 18 f, 18 g, 19 a, 19 c, 19 d, 19 e, 20 a, 20 b, 20 c, 20 d, 20 e, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 a, 31 b, 34 a, 34 b, 34 c, 34 d, 34 e og 36.

Af Grund by: matr. nr. 14 aa, 14 ab, 14 ac, 14 ai, 14 au, 14 al, 14 am, 14 ak, 14 bb, 14 bf, 14 bl, 14 bn, 14 bs, 14 bo, 14 cc, 14 ci, 14 ck, og 14 q.

Ejerlavet Grund og Drammelstrup byers enge.

Matr. nr. 1 a, 1 b og 3 Kare Holm.

RY KOMMUNE. En sammenlægning af Låsby og Ry kommuner i det hidtidige Skanderborg amt.

RØNDE KOMMUNE. En sammenlægning af Rønde kommune med Ugelbølle og Balskov Gårde ejerlav af Mørke kommune, begge i det hidtidige Randers amt.

SAMSØ KOMMUNE.

SILKEBORG KOMMUNE. En sammenlægning af Silkeborg og Linå kommuner samt en del af Them kommune, alle i det hidtidige Skanderborg amt, Balle, Funder, Gødvad, Kragelund, Lemming, Sejling-Sinding og Serup kommuner i det hidtidige Viborg amt.

Den del af Them kommune, der indgår i sammenlægningen, omfatter den del af Virklund by, Them sogn, der ligger nord og øst for en linie, der fra grænsen mod Linå i vestlig retning følger midtstrømslinien gennem Borresø, nord om Paradisøerne (del af matr. nr. 7 b, Virklund) til det nordøstlige skelhjørne for den østligste lod af matr. nr. 5 l, Virklund, herfra følger skellet for Sønderskov (del af matr. nr. 7 b smst.) mod nævnte matr. nr. 5 l og matr. nr. 4 bk, 47, 45, 43, 11 a, 11 k, 10 m, 10 s, 9 fc, 9 cy, 9 ev, jernbanen og 9 ai, går derefter tværs over jernbanen og videre langs østskellet for matr. nr. 9 e til landevejen Horsens-Silkeborg, følger derfra østsiden af landevejen i sydlig retning, går øst om matr. nr. 11 d og videre langs østsiden af landevejen til skæringspunktet mellem denne og flugten af skellet mellem matr. nr. 11 e og 7 b, derpå langs denne flugt tværs over landevejen og videre langs skellet mellem på den ene side matr. nr. 7 b på den anden side matr. nr. 11 e og 11 i og på en strækning af ca. 100 m skellet mellem matr. nr. 7 b og 11 a, følger derfra i vestlig retning en linie tværs over matr. nr. 11 a syd om Voldbygårde til skellet mod matr. nr. 10 a, derfra i nordlig retning langs dette skel og nord om matr. nr. 11 l til skellet mod Thorsø Bakker (matr. nr. 10 b), følger derefter skellet for denne skov mod matr. nr. 10 a, 10 q, 10 g, 10 r, 9 dx, 9 cp, 9 bu, 9 bv, 9 bx, 9 by og 9 ao til Thorsø, går mod nord om halvøen Svømø og øerne Langø og Højø og videre langs midtstrømslinien til den vestfra kommende bæks udløb i søen, fortsætter langs bækkens midtstrømslinie og tværs over Gjessøvejen til vestskellet for en vestlig ved vejen beliggende lod af matr. nr. 2 b, følger derfra i nordlig retning vestskellet for dette matr. nr., derefter vestsiden af Gjessøvejen, går vest om en nordligere vestlig ved vejen beliggende lod af matr. nr. 2 b og videre langs vestsiden af vejen på en strækning af ca. 420 m, fortsætter derfra langs vestsiden af Funderholmevejen og følger derefter syd- og vestskellet for matr. nr. 18 e og vestskellet for matr. nr. 18 b ud til skellet mod Silkeborg Markjorder.

SKANDERBORG KOMMUNE. En sammenlægning af Skanderborg, Hylke og Ovsted-Tåning kommuner samt Fruering-Vitved kommune, med undtagelse af Fastrup ejerlav, alle i det hidtidige Skanderborg amt.

SØNDERHALD KOMMUNE. En sammenlægning af Virring-Essenbæk og Årslev-Hørning kommuner samt Gammel Estrup kommune, med undtagelse af den del, der indgår i den nye Rougsø kommune, alle i det hidtidige Randers amt.

THEM KOMMUNE. En sammenlægning af Them kommune, med undtagelse af den del, der indgår i den nye Silkeborg kommune, og Vinding-Bryryp-Vrads kommune, med undtagelse af Kærshoved ejerlav af Vrads sogn, begge i det hidtidige Skanderborg amt.

ÅRHUS KOMMUNE. En sammenlægning af Århus, Beder-Malling, Borum-Lyngby, Brabrand-Årslev, Elev, Elsted, Harlev-Framlev, Hasle, Holme-Tranbjerg, Mårslet, Ormslev-Kolt, Sabro-Fårup, Tilst-Kasted, Trige, Vejlby-Risskov, Viby og Åby kommuner samt Solbjerg kommune, med undtagelse af den del, der indgår i den nye Odder kommune, alle i det hidtidige Århus amt, Hjortshøj-Egå og Todbjerg-Mejlby kommuner samt Skødstrup kommune, med undtagelse af det område, der indgår i den nye Rosenholm kommune, alle i det hidtidige Randers amt, og Fastrup ejerlav af Fruering-Vitved kommune i det hidtidige Skanderborg amt.

VIBORG AMTSKOMMUNE, jfr. inddelingslovens § 1, stk. 2, nr. 12.

I amtskommunen indgår yderligere den del af Grove kommune, der indgår i den nye Karup kommune, medens Nørbæk-Sønderbæk-Læsten kommune, der indgår i den nye Purhus kommune, og den del af Vellev kommune, der indgår i den nye Langå kommune, overføres til den nye Århus amtskommune.

Amtskommunen omfatter følgende 17 kommuner:

BJERRINGBRO KOMMUNE. En sammenlægning af Højbjerg-Elsborg, Sahl-Gullev og Vindum kommuner, Skjern sogn af Vester Velling-Skjern kommune, Bjerringbro og Mammen kommuner, med undtagelse af de dele af de to kommuner, der indgår i den nye Tjele kommune, Hesselbjerg ejerlav af Hvorslev-Gerning kommune samt en del af Ørum-Viskum-Vejrum kommune, alle i det hidtidige Viborg amt.

Den del af Ørum-Viskum-Vejrum kommune, der indgår i sammenlægningen, omfatter matr. nr. 3 h og 3 n samt en lod af matr. nr. 3 f og en lod af matr. nr. 3 g, Himmestrup Hovedgård, Viskum sogn.

FJENDS KOMMUNE. En sammenlægning af Daubjerg-Mønsted-Smollerup og Vridsted-Fly kommuner, Nørre Borris sogn af Tårup-Kvols-Nørre Borris kommune samt Kobberup-Feldingbjerg-Gammelstrup og Vroue-Resen kommuner, med undtagelse af de dele af de to kommuner, der indgår henholdsvis i den nye Skive kommune og i den nye Karup kommune, alle i det hidtidige Viborg amt.

HANSTHOLM KOMMUNE. En sammenlægning af Tømmerby-Lild kommune, Hanstholm kommune, med undtagelse af den del, der indgår i den nye Thisted kommune, og en del af Nors-Tved kommune, alle i det hidtidige Thisted amt.

Den del af Nors-Tved kommune, der indgår i sammenlægningen, omfatter et ca. 3,8 kvadratkilometer stort område af den vestligste del af Nors-Tved kommune - mod øst - afgrænset af en lige linie i forlængelse af skellet mellem matr. nr. 47 a, Klitmøllerhuse, Vester Vandet sogn, og matr. nr. 5 c, Vester Vandet by og sogn, indtil denne møder matr. nr. 1 a, Hansted by og sogn.

HVORSLEV KOMMUNE. En sammenlægning af Vejerslev-Aidt-Thorsø kommune, Sønder Vinge sogn af Langå-Thorup-Sønder Vinge kommune, Vester Velling sogn af Vester Velling- Skjern kommune, Hvorslev-Gerning kommune, med undtagelse af Hesselbjerg ejerlav, og Vellev kommune, med undtagelse af den del, der indgår i den nye Langå kommune, alle i det hidtidige Viborg amt.

KARUP KOMMUNE. En sammenlægning af Frederiks og Karup kommuner, dele af Ravnsbjerg og Vroue-Resen kommuner, alle i det hidtidige Viborg amt, samt en del af Grove kommune i det hidtidige Ringkøbing amt.

Den del af Ravnsbjerg kommune, der indgår i sammenlægningen, omfatter den sydlige del af ejerlavet Fløjgårdene og Skovhuset, Finderup sogn, omfattende matr. nr. 3 a, 3 c, 3 d og 3 e samt størstedelen af matr. nr. 2 a og 2 d og et område bestående af:

  • a) den del af Dollerup by og sogn, der ligger syd og vest for en linie, der fra grænsen mod ejerlavet Fallesgårde og Stanghede følger nordskellet for matr. nr. 3 a Dollerup, går tværs over jernbanen og videre i sydlig retning langs jernbanens østskel til det nordvestlige skelhjørne af matr. nr. 5 a og derfra langs nord-østskellet for dette matr. nr. ud til grænsen mod Lysgård sogn,
  • b) den del af Neder-Testrupgård, Lysgård sogn, der omfatter matr. nr. 1 e, 1 q, 1 x, 1 æ, 1 aa og 1 ab,
  • c) den del af Over Testrup by, Lysgård sogn, der ligger vest for en linie, der fra grænsen mod Neder Testrup følger østskellet for matr. nr. 4 a og 4 c til det nordvestlige skelhjørne af matr. nr. 3 d og derfra følger nord- og østskellet for dette matr. nr. ud til ejerlavsgrænsen,
  • d) hele ejerlavet Sjørup by med undtagelse af matr. nr. 2 f.

Den del af Vroue-Resen kommune, der indgår i sammenlægningen, omfatter ejerlavene Høgild by, Over- og Neder Torp og Rabis by, Resen sogn.

Den del af Grove kommune, der indgår i sammenlægningen, omfatter ejerlavene Ur Gårde og Hessellund by samt ejerlavet Kølvrå Gårde - med undtagelse af den vestlig ved landevejen Herning-Viborg beliggende lod af matr. nr. 1 f, - matr. nr. 2 g og 2 q Gindeskov og Barslund og matr. nr. 4 a og 6, samt del af matr. nr. 3 d og del af matr. nr. 1 l, Grågårde og Gedhus.

KJELLERUP KOMMUNE. En sammenlægning af Grønbæk, Hinge, Kjellerup, Levring, Sjørslev, Thorning; Vindelev og Vium kommuner i det hidtidige Viborg amt.

MORSØ KOMMUNE. En sammenlægning af Nykøbing Mors, Alsted-Bjergby, Dragstrup-Skallerup, Flade-Sønder Dråby, Frøslev-Mollerup, Galtrup-Øster Jølby, Karby-Hvidbjerg-Redsted, Ljørslev-Ørding, Lødderup-Elsø, Sejerslev-Ejerslev-Jordsby, Solbjerg-Sundby, Tæbring-Outrup-Rakkeby, Tødsø-Erslev, Vejerslev-Blidstrup og Øster Assels-Vester Assels kommuner i det hidtidige Thisted amt.

Møldrup kommune. En sammenlægning af Hersom-Vester Bjerregrav, Klejtrup, Låstrup-Skals, Tostrup-Roum og Ulbjerg-Lynderup kommuner i det hidtidige Viborg amt.

SALLINGSUND KOMMUNE. En sammenlægning af Durup-Tøndering, Hjerk-Harre, Nautrup-Sæby-Vile, Roslev og Rybjerg kommuner i det hidtidige Viborg amt.

SKIVE KOMMUNE. En sammenlægning af Skive, Hem-Hindborg-Dølby, Højslev-Dommerby-Lundø, Ørslevkloster og Ørum kommuner, en del af Kobberup-Feldingbjerg-Gammelstrup kommune, alle i det hidtidige Viborg amt, og Estvad-Rønbjerg kommune i det hidtidige Ringkøbing amt.

Den del af Kobberup-Feldingbjerg-Gammelstrup kommune, der indgår i sammenlægningen, omfatter ejerlavet Søby by og ejerlavet Røgind Gamskær og Ajstrup Gårde samt den del af ejerlavet Tastum sø, Kobberup sogn, der ligger nordøst for vejen fra Holmgårde (Siggårdsvej).

SPØTTRUP KOMMUNE. En sammenlægning af Oddense-Otting, Balling-Volling, Brøndum-Hvidbjerg, Håsum-Ramsing, Krejbjerg, Lem-Vejby, Lihme og Rødding kommuner i det hidtidige Viborg amt.

SUNDSØRE KOMMUNE. En sammenlægning af Fuur, Grinderslev-Grønning, Jebjerg-Lyby, Junget-Thorum, Selde-Åsted og Thise kommuner i det hidtidige Viborg amt.

SYDTHY KOMMUNE. En sammenlægning af Bedsted-Grurup, Boddum-Ydby, Hassing-Villerslev, Hellingsø-Gettrup, Hurup, Hvidbjerg-Ørum-Lodbjerg, Skyum-Hørdum, Vestervig-Agger og Visby-Heltborg kommuner i det hidtidige Thisted amt.

THISTED KOMMUNE. En sammenlægning af Thisted, Harring-Stagstrup, Hillerslev-Kåstrup, Hundborg-Jannerup, Hunstrup, Sennels, Sjørring-Torsted, Skinnerup, Skjoldborg-Kallerup, Snedsted-Nørhå, Sønderhå-Hørsted, Thisted landsogn, Tilsted, Vang-Tvorup, Vester Vandet-Øster Vandet, Øsløs-Vesløs-Arup og Østerild kommuner, Nors-Tved kommune, med undtagelse af den del, der indgår i den nye Hanstholm kommune, samt en del af Hanstholm kommune, alle i det hidtidige Thisted amt.

Den del af Hanstholm kommune, der indgår i sammenlægningen, omfatter et ca. 2,8 kvadratkilometer stort område af Vester Vandet sogn, som - mod vest - afgrænses af en forlængelse af den under den nye Hanstholm kommune nævnte østlige linieføring for det areal af Nors-Tved kommune, som indgår i den nye Hanstholm kommune og mod syd af sydskellet for matr. nr. 47 a, Klitmøllerhuse, Vester Vandet sogn.

TJELE KOMMUNE. En sammenlægning af Rødding-Løvel-Pederstrup, Tjele-Nørre Vinge, Vammen-Lindum-Bigum og Vorning-Kvorning-Hammershøj kommuner, Ørum-Viskum-Vejrum kommune, med undtagelse af den del, der indgår i den nye Bjerringbro kommune, samt dele af Bjerringbro og Mammen kommuner, alle i det hidtidige Viborg amt.

Den del af Bjerringbro kommune, der indgår i sammenlægningen, omfatter ejerlavet Himmestrup Enge, Lee sogn, og matr. nr. 2 b, 2 c, 2 d, 4 e, 7, 27 b, 28 b, 33 b, 33 c, 35 b, 56, 57, 58 a, 58 b og 65, en lod af hver af matr. nr. 5 a, 13 a og 15 a samt en del af matr. nr. 27 a og en del af matr. nr. 28 a Lee by og sogn.

Den del af Mammen kommune, der indgår i sammenlægningen, omfatter matr. nr. 1 f, 2 b, 2 c, 4, 5, 6, 7 a, 7 b, 7 c, 7 d, 7 e, 7 f, 7 g, 8 og to lodder af matr. nr. 2 a Hesselholt, Mammen sogn, matr. nr. 1 a, 1 c, 1 d, 1 e, 1 f, 7 a, 7 b, 8, 9, 10, 12 og 13, en lod af matr. nr. 1 b, en lod af matr. nr. 2 a samt en del af matr. nr. 4 og en del af matr. nr. 6 b Nørreåhus, Mammen sogn.

VIBORG KOMMUNE. En sammenlægning af Viborg, Almind, Asmild-Tapdrup, Sønder Rind, Viborg-Gråbrødre landdistrikt, Vinkel og Vorde-Fiskbæk-Romlund kommuner, Tårup og Kvols sogne af Tårup-Kvols-Nørre Borris kommune samt Ravnsbjerg kommune med undtagelse af den del, der indgår i den nye Karup kommune, alle i det hidtidige Viborg amt.

AALESTRUP KOMMUNE. En sammenlægning af Gedsted-Fjeldsø, Vesterbølle og Aalestrup kommuner i det hidtidige Viborg amt.

NORDJYLLANDS AMTSKOMMUNE, jfr. inddelingslovens § 1, stk. 2, nr. 13.

I amtskommunen indgår yderligere de dele af Mariager og Falslev-Vindblæs kommuner, der indgår henholdsvis i den nye Hobro kommune og i den nye Hadsund kommune.

Amtskommunen omfatter følgende 27 kommuner:

ARDEN KOMMUNE. En sammenlægning af Astrup-Storarden, Oue-Valsgård, Rold-Vebbestrup og Rostrup kommuner i det hidtidige Ålborg amt.

BROVST KOMMUNE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE. En sammenlægning af Brønderslev, Hellum, Jerslev, Serritslev, Tolstrup-Stenum og Øster Brønderslev-Hallund kommuner, Thise sogn af Vrensted-Thise kommune, alle i det hidtidige Hjørring amt, samt en del af Sulsted-Ajstrup kommune i det hidtidige Ålborg amt.

Den del af Sulsted-Ajstrup kommune, der indgår i sammenlægningen, omfatter matr. nr. 1 ak, 1 ap, 1 aq, 1 as, 1 at, 1 az, 1 aæ, 1 aø, 1 ba, 1 bb, 1 bm, 1 bn, 1 bo, 1 bs, 1 h og 1 æ af Vildmosen, Ajstrup sogn.

DRONNINGLUND KOMMUNE. En sammenlægning af Dronninglund, Hellevad-Ørum og Voer kommuner i det hidtidige Hjørring amt.

FARSØ KOMMUNE. En sammenlægning af Lovns-Alstrup, Strandby-Farsø, Ullits-Fovlum og Vester Hornum-Hyllebjerg-Flejsborg kommuner samt Svoldrup ejerlav af Vognsild sogn i Gislum-Vognsild kommune, alle i det hidtidige Ålborg amt.

FJERRITSLEV KOMMUNE. En sammenlægning af Fjerritslev, Hjortdal, Kettrup-Gøttrup, Thorup-Klim og Vust kommuner i det hidtidige Thisted amt samt Haverslev-Bejstrup og Skræm kommuner i det hidtidige Hjørring amt.

FREDERIKSHAVN KOMMUNE. En sammenlægning af Frederikshavn, Elling, Flade-Gærum, Hirsholmene og Åsted-Skærum kommuner samt en del af Understed sogn af Understed-Karup kommune, alle i det hidtidige Hjørring amt.

Den del af Understed sogn af Understed-Karup kommune, der indgår i sammenlægningen, omfatter ejerlavene Store- og Lille-Stensig, Den nordlige del af Understed sogn og den del af ejerlavet Den nordøstlige del af Understed sogn, der ligger nord for en linie, der fra grænsen mod Gærum sogn følger ejerlavsgrænsen mod Store- og Lille-Stensig indtil det sydvestlige skelhjørne for matr. nr. 37 b Den nordøstlige del af Understed sogn, og derfra følger skellet mellem dette matr. nr. og matr. nr. 51 a smst., nord- og østskellet for matr. nr. 51 g og østskellet for matr. nr. 12 b til det nordvestlige skelhjørne for matr. nr. 28 d, fortsætter derfra i østlig retning langs nordskellet for nævnte matr. nr. 28 d og for matr. nr. 29 a til det sydøstlige skelhjørne for matr. nr. 28 h, derefter i nordlig retning langs østskellet for dette matr. nr., videre langs nordvestskellet for matr. nr. 26 h og nordskellene for matr. nr. 27 a, 28 a, 28 g og den vestlige lod af matr. nr. 9 a, tværs over matr. nr. 8 l, syd om matr. nr. 9 c og langs nordskellet for den østlige lod af matr. nr. 9 a, syd om matr. nr. 7 f og langs nordskellene for matr. nr. 7 b og 7 g, syd om en lod af matr. nr. 12 a og langs nordskellet for matr. nr. 3 d til landevejen, går i nordlig retning langs landevejen og tværs over denne langs flugten af nordskellet for matr. nr. 12 h, videre langs sidstnævnte skel og skellet mellem matr. nr. 12 a og 12 f, tværs over en arealstrimmel af matr. nr. 12 a og langs skellet mellem på den ene side matr. nr. 12 a og på den anden side matr. nr. 28 a, 27 c og 27 e til det nordvestlige skelhjørne for sidstnævnte matr. nr. og herfra langs nordskellet for nævnte matr. nr. 27 e og for matr. nr. 27 c og 27 f ud til Kattegat, samt matr. nr. 10 f, 12c, 12 d, 13 c, en lod af matr. nr. 12 a og en lod af matr. nr. 13 a Den sydlige del af Understed sogn.

HADSUND KOMMUNE. En sammenlægning af Als og Hadsund kommuner i det hidtidige Ålborg amt samt en del af Falslev-Vindblæs kommune i det hidtidige Randers amt.

Den del af Falslev-Vindblæs kommune, der indgår i sammenlægningen, omfatter:

Af Haderup by, Vindblæs sogn: matr. nr. 1 a, 1 c, 1 d, 1 e, 1 f, 1 g, 1 i, 1 k, 1 l, 1 m, 1 n, 1 o, 1 p, 1 q, 1 r, 1 s, 1 t, 1 u, 1 v, 1 x, 1 y, 1 z, 2 a, 2 f, 2 g, 2 h, 2 i, 2 m, 3 a, 3 b, 3 c, 3 d, 3 f, 4 a, 4 e, 4 g, 4 h, 4 k, 4 l, 4 m, 4 n, 4 o, 4 p, 4 q, 4 r, 4 s, 4 t, 4 u, 4 v, 4 x, 4 y, 4 z, 4 æ, 4 ø, 4 aa, 4 ab, 4 ac, 4 ad, 4 ae, 5 c, 5 d, 5 h, 5 i, 5 k, 5 l, 5 m, 5 o, 5 p, 5 r, 5 s, 5 t, 5 u, 5 v, 5 x, 5 y, 6 a, (del af), 6 b, 6 c, 6 d, 6 f, 6 h, 6 i, 6 l (del af), 7 a, 7 b, 7 c, 7 d, 7 e, 7 f, 7 g, 7 h, 7 i, 7 k, 7 l, 7 m, 7 o, 7 p, 7 q, 7 r, 7 s, 7 t, 7 u, 7 v, 7 x, 7 y, 7 z, 7 æ, 7 ø, 7 aa, 7 ab, 7 ac, 7 ad, 7 ae, 7 af, 8, 9 a, 9 b, 9 c, 10 a, 10 b, 10 c, 10 e, 10 f, 10 g, 10 h, 10 i, 10 k, 10 l, 11 a, 11 b, 11 c, 11 d, 11 e, 11 f, 11 g, 11 h, 11 i, 11 k, 11 l, 11 n, 11 m, 11 o, 11 p, 11 q, 11 r, 11 s, 11 t, 11 u, 12 a, 12 b, 12 c, 12 d, 12 e, 12 f, 12 g, 13 a, 13 b, 13 c, 14, 16, 17, fælles lergrav, landevej litra »a« og »b« samt jernbaneareal.

Af Lystryp by, Vindblæs sogn: matr. nr. 1 a, 1 b, 2 a, 2 c, 2 f, 2 g, 2 h, 2 i, 2 l, 3 a, 3 b, 3 c, 3 e, 3 f, 3 h, 3 i, 3 k, 3 l, 3 m, 3 p, 3 q, 4 a, 4 b, 5 a, 5 b, 5 c, 5 d, 6 a, 6 b, 6 c, 6 d, 6 e, 6 f, 6 g, 6 h, 6 i, 6 k, 6 l, 6 m, 6 n, 7, 8, landevej litra »a«.

Af Ajstrup by, Vindblæs sogn: matr. nr. 8 a (lodder heraf), 8 c, 8 d, 9 a (lodder heraf), 9 g, 9 h, 9 i, 9 l, 10 c, 13 f, 14 p, 15 m, 20 d, 21 b, 26, 34 b, 35 a, 35 b, 36, 37, 42, 43.

HALS KOMMUNE. En sammenlægning af Hals, Ulsted og Vester Hassing-Øster Hassing kommuner i det hidtidige Ålborg amt.

HIRTSHALS KOMMUNE. En sammenlægning af Bindslev, Hirtshals, Tornby-Vidstrup og Tversted-Uggerby kommuner i det hidtidige Hjørring amt.

HJØRRING KOMMUNE. En sammenlægning af Hjørring, Bjergby-Mygdal, Sct. Hans-Sct. Olaj, Skallerup-Vennebjerg, Tårs og Vrejlev-Hæstrup kommuner samt Mårup sogn af Rubjerg-Mårup kommune, alle i det hidtidige Hjørring amt.

HOBRO KOMMUNE. En sammenlægning af Hobro, Glenstrup, Hvornum-Snæbum, Sønder Onsild-Nørre Onsild kommuner, en del af Mariager kommune, alle i det hidtidige Randers amt, samt Øls-Hørby-Døstrup kommune i det hidtidige Ålborg amt.

Den del af Mariager kommune, der indgår i sammenlægningen omfatter matr. nr. 13 a, b, c, d, e, f og h, 14 a, b, c, d, e og f, 15 a, b, c og d, 16 a, b og c samt 17 a, b, c, d og e, Gettrup by, Vester Tørslev sogn.

LÆSØ KOMMUNE.

LØGSTØR KOMMUNE. En sammenlægning af Løgstør, Kornum-Løgsted, Næsborg-Salling-Oudrup, Overlade, Ranum-Malle og Vilsted-Vindblæs kommuner i det hidtidige Ålborg amt samt Aggersborg kommune i det hidtidige Hjørring amt.

LØKKEN-VRÅ KOMMUNE. En sammenlægning af Børglum-Furreby, Jelstrup-Lyngby og Vrå kommuner samt Rubjerg sogn af Rubjerg-Mårup kommune og Vrensted sogn af Vrensted-Thise kommune, alle i det hidtidige Hjørring amt.

NIBE KOMMUNE. En sammenlægning af Nibe, Bislev, Farstrup, Lundby, Sebber, St. Ajstrup og Vokslev kommuner samt Ejdrup sogn, med undtagelse af den del, der indgår i den nye Aars kommune, af Blære-Ejdrup kommune, alle i det hidtidige Ålborg amt.

NØRAGER KOMMUNE. En sammenlægning af Brorstrup-Haverslev, Ravnkilde og Rørbæk-Nørager kommuner i det hidtidige Ålborg amt.

PANDRUP KOMMUNE. En sammenlægning af Ingstrup-Vester Hjermitslev-Alstrup, Jetsmark og Saltum-Hune kommuner i det hidtidige Hjørring amt.

SEJLFLOD KOMMUNE. En sammenlægning af Gudum-Lillevorde, Kongerslev-Komdrup, Mou, Sejlflod og Storvorde kommuner i det hidtidige Ålborg amt.

SINDAL KOMMUNE.

SKAGEN KOMMUNE. En sammenlægning af Skagen, Råbjerg og Skagen landsogn kommuner i det hidtidige Hjørring amt.

SKØRPING KOMMUNE. En sammenlægning af Bælum-Solbjerg, Fræer, Gerding-Blenstrup, Skibsted-Lyngby, Skørping og St. Brøndum-Siem-Thorup kommuner i det hidtidige Ålborg amt.

STØVRING KOMMUNE. En sammenlægning af Buderup-Gravlev, Sønderup-Suldrup, Veggerby og Årestrup kommuner, Øster Hornum kommune, med undtagelse af den del, der indgår i den nye Ålborg kommune, samt et område af Skivum-Giver kommune, alle i det hidtidige Ålborg amt.

Det område af Skivum-Giver kommune, der indgår i sammenlægningen, omfatter et 835 kvadratmeter stort areal af ejendommen matr. nr. 4 e, Skivum by og sogn.

Grænseændringen i forhold til Skivum-Giver kommune har tillige virkning i kirkelig henseende, således at området henlægges til Veggerby sogn.

SÆBY KOMMUNE. En sammenlægning af Sæby, Albæk, Hørby, Skæve, Torslev og Volstrup kommuner samt Understed-Karup kommune, med undtagelse af den del af Understed sogn, der indgår i den nye Frederikshavn kommune, alle i det hidtidige Hjørring amt.

AABYBRO KOMMUNE. En sammenlægning af Gjøl og Vedsted kommuner i det hidtidige Hjørring amt samt Åby-Biersted kommune i det hidtidige Ålborg amt.

AALBORG KOMMUNE. En sammenlægning af Aalborg, Nørresundby, Ellidshøj-Svenstrup, Ferslev-Dall-Volsted, Gunderup-Nøvling, Hasseris, Horsens-Hammer, Nørholm, Romdrup-Klarup, Sønder Tranders, Sønderholm-Frejlev og Vadum kommuner samt Sulsted-Ajstrup kommune, med undtagelse af den del, der indgår i den nye Brønderslev kommune, og en del af Øster Hornum kommune, alle i det hidtidige Ålborg amt.

Den del af Øster Hornum kommune, der indgår i sammenlægningen, omfatter ejerlavet Lyngbjerggård m.m., Øster Hornum sogn, matr. nr. 8 a, 8 c, 8 d, 8 e, og 8 f, Guldbæk by, Øster Hornum sogn, og den del af ejerlavet Volstrup by, Øster Hornum sogn, der ligger nord for en linie, der fra skellet mod ejerlavet Lyngbjerggård m.m. følger ejerlavsskellet mod Mølgård Huse, skellet mellem matr. nr. 1 e og 1 d, Volstrup, og mellem matr. nr. 1 e og 1 a ibd. til sydskellet for matr. nr. 1 i, hvilket skel derefter følges i vestlig retning til østskellet for matr. nr. 8 e, og linien går derfra nord om nævnte matr. nr. 8 e og matr. nr. 2 a og 3 a ud til Hasseris å.

AARS KOMMUNE. En sammenlægning af Gundersted, Havbro, Ulstrup og Aars kommuner, Skivum-Giver kommune, med undtagelse af det område, der indgår i den nye Støvring kommune, Gislum-Vognsild kommune, med undtagelse af Svoldrup ejerlav af Vognsild sogn, samt Blære sogn og en del af Ejdrup sogn af Blære-Ejdrup kommune, alle i det hidtidige Ålborg amt.

Den del af Ejdrup sogn af Blære-Ejdrup kommune, der indgår i sammenlægningen, omfatter ejerlavene Kelddalgårde og Kelddalskær samt matr. nr. 2 b, c, d, e og f, 8 e, 9 b og e, 12 a, b og c, 15 e og f, 16 a, 16 d og 22 b samt en lod af matr. nr. 2 a og 2 lodder af matr. nr. 22 a, Ejdrup by og sogn.

INDENRIGSMINISTERIET, DEN 27. FEBRUAR 1970.

H. C. Toft.

/Niels Bentsen.

Officielle noter

Ingen