Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme


I medfør af § 2, stk. 1, i lov nr. 1084 af 22. december 1993 om ændring af lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme (Fritagelse af ejendomme i erhvervszoner) bestemmes, at loven træder i kraft den 15. februar 1994.

Indenrigsministeriet, den 8. februar 1994

Birte Weiss

/ Niels Jørgen Mau

Officielle noter

Ingen