Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændringer i landets inddeling i kommuner og amtskommuner samt folketingsvalgkredse


Afsnit I

FORTEGNELSE OVER DE ÆNDRINGER I LANDETS INDDELING I KOMMUNER OG

AMTSKOMMUNER, DER GENNEMFØRES DEN 1. JANUAR 1983.

I medfør af § 2, stk. 3 og 4, i lov nr. 194 af 24. maj 1972 om fremgangsmåden ved ændring af landets inddeling i kommuner og amtskommuner har indenrigsministeren truffet bestemmelse om de nedenfor anførte ændringer i landets inddeling i kommuner og amtskommuner.

FREDERIKSBORG AMTSKOMMUNE

1. Fra HILLERØD KOMMUNE til HELSINGE KOMMUNE overføres matr.nr. 25 a, Alsønderup By, Alsønderup.

VESTSJÆLLANDS AMTSKOMMUNE

2. Fra DIANALUND KOMMUNE til HØNG KOMMUNE overføres 140 m2 af Ruds-Vedby By, Ruds-Vedby.

3. Fra HOLBÆK KOMMUNE til JERNLØSE KOMMUNE overføres 275 m2 af Havreholm,Sdr. Asmindrup og 27 m2 af Vinstrup By, Sdr. Asmindrup.

4. Fra HØNG KOMMUNE til DIANALUND KOMMUNE overføres 490 m2 af Reerslev By, Reerslev.

5. Fra JERNLØSE KOMMUNE til HOLBÆK KOMMUNE overføres 4.588 m2 af Kvanløse By, Kvanløse.

6. Fra TØLLØSE KOMMUNE til HOLBÆK KOMMUNE overføres 1.350 m2 af Algestrup By, Tølløse.

STORSTRØMS AMTSKOMMUNE

7. Fra HØJREBY KOMMUNE til RAVNSBORG KOMMUNE overføres en del af matr.nr. 4 a, Magletving By, Vesterborg.

BORNHOLMS AMTSKOMMUNE

8. Fra ALLINGE-GUDHJEM KOMMUNE til HASLE KOMMUNE overføres matr.nr. 6 i, Hovedejerlavet, Olsker.

9. Fra HASLE KOMMUNE til ALLINGE-GUDHJEM KOMMUNE overføres matr.nr. 30 d, Rutsker.

FYNS AMTSKOMMUNE

10. Fra BROBY KOMMUNE til ODENSE KOMMUNE overføres matr.nr. 7 x, Vejle By, Vejle.

11. Fra GLAMSBJERG KOMMUNE til ASSENS KOMMUNE overføres 14.226 m2 af Voldtofte By, Flemløse.

12. Fra ODENSE KOMMUNE til BROBY KOMMUNE overføres matr.nr. 29 d, Fangel By, Fangel.

SØNDERJYLLANDS AMTSKOMMUNE

Grænsen mellem Sønderjyllands amtskommune og RIBE AMTSKOMMUNE ændres i overensstemmelse med pkt. 16 og 17. Grænsen mellem Sønderjyllands amtskommune og VEJLE AMTSKOMMUNE ændres i overensstemmelse med pkt. 18.

13. Fra BOV KOMMUNE til LUNDTOFT KOMMUNE overføres matr.nr. 45 og matr.nr. 59, Vilsbæk, Holbøl.

14. Fra CHRISTIANSFELD KOMMUNE TIL HADERSLEV KOMMUNE overføres 10 m2 af Bjerning ejerlav, Bjerning, som følge af regulering af Fjelstrup Å.

15. Fra HADERSLEV KOMMUNE til CHRISTIANSFELD KOMMUNE overføres 1.379 m2 af Sillerup, Fjelstrup, som følge af regulering af Fjelstrup Å.

16. Fra SKÆRBÆK KOMMUNE til RIBE KOMMUNE i Ribe amtskommune overføres 501 m2 af Rejsby ejerlav, Rejsby, som følge af regulering af Vivegrøften.

17. Fra RIBE KOMMUNE i Ribe amtskommune til SKÆRBÆK KOMMUNE overføres det under pkt. 19 nævnte areal.

18. Fra VAMDRUP KOMMUNE i Vejle amtskommune til CHRISTIANSFELD KOMMUNE overføres det under pkt. 32 nævnte areal.

RIBE AMTSKOMMUNE

Grænsen mellem Ribe amtskommune og SØNDERJYLLANDS AMTSKOMMUNE ændres i overensstemmelse med pkt. 19 og 22. Grænsen mellem Ribe amtskommune og VEJLE AMTKOMMUNE ændres i overensstemmelse med pkt. 23 og 24.

19. Fra RIBE KOMMUNE til SKÆRBÆK KOMMUNE i Sønderjyllands amtskommune overføres 298 m2 af Hviding ejerlav, Hviding, som følge af regulering af Vivegrøften.

20. Fra VARDE KOMMUNE til ØLGOD KOMMUNE overføres en del af matr.nr. 1 f, Lervad By, Horne.

21. Fra ØLGOD KOMMUNE til VARDE KOMMUNE overføres en del af matr.nr. 3 b, Den mellemste Del, Tistrup.

22. Fra SKÆRBÆK KOMMUNE i Sønderjyllands amtskommune til RIBE KOMMUNE overføres det under pkt. 16 nævnte areal.

23. Fra EGTVED KOMMUNE i Vejle amtskommune til BILLUND KOMMUNE overføres det under pkt. 25 nævnte areal.

24. Fra GIVE KOMMUNE i Vejle amtskommune til BILLUND KOMMUNE overføres det under pkt. 27 nævnte areal.

VEJLE AMTSKOMMUNE

Grænsen mellem Vejle amtskommune og SØNDERJYLLANDS AMTSKOMMUNE ændres i overensstemmelse med pkt. 32. Grænsen mellem Vejle amtskommune og RIBE AMTSKOMMUNE ændres i overensstemmelse med pkt. 25 og 27.

25. Fra EGTVED KOMMUNE til BILLUND KOMMUNE i Ribe amtskommune overføres 1.347 m2 af Hofmansfeld, Randbøl, som følge af udskillelse af areal til landevej nr. 517, Billund-Almstok.

26. Fra GEDVED KOMMUNE til HORSENS KOMMUNE overføres 4.555 m2 af Tyrrestrup Hgd., Søvind, som følge af regulering af landevej nr. 545.

27. Fra GIVE KOMMUNE til BILLUND KOMMUNE i Ribe amtskommune overføres 1.789 m2 af Sdr. Langelund, Ringive.

28. Fra GIVE KOMMUNE til JELLING KOMMUNE overføres en del af matr.nr. 11 d, Sdr. Kollemorten, Ø. Nykirke.

29. Fra HORSENS KOMMUNE til GEDVED KOMMUNE overføres 3.910 m2 af Haldrup By, Vær.

30. Fra JELLING KOMMUNE til GIVE KOMMUNE overføres en del af matr.nr. 3 c, Mindstrup Hgd., Hvejsel.

31. Fra VAMDRUP KOMMUNE til KOLDING KOMMUNE overføres 9.180 m2 af Fovslet, Ødis, som følge af anlæg af del af hovedlandevej nr. 50, Christiansfeld-Mylkedal.

32. Fra VAMDRUP KOMMUNE til CHRISTIANSFELD KOMMUNE i Sønderjyllands amtskommune overføres 4.780 m2 af Fovslet, Ødis, som følge af anlæg af motorvej.

ÅRHUS AMTSKOMMUNE

33. Fra RANDERS KOMMUNE til LANGÅ KOMMUNE overføres en del af matr.nr. 22, Haslund By, Haslund.

34. Fra THEM KOMMUNE til SILKEBORG KOMMUNE overføres 1.020 m2 af Løgager By, Them.

VIBORG AMTSKOMMUNE

35. Fra ÅLESTRUP KOMMUNE til MØLDRUP KOMMUNE overføres 2.740 m2 af Bystrup By, Gedsted.

NORDJYLLANDS AMTSKOMMUNE

36. Fra ARDEN KOMMUNE til HOBRO KOMMUNE overføres 1.030 m2 af Skovsgård, Valsgård, som følge af regulering af landevej nr. 511, Hadsund-Hobro.

Afsnit II

BERIGTIGELSER

1. I indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 62 af 27. februar 1970 om landets inddeling i amtskommuner og kommuner skal følgende berigtiges:

»Nykøbing Falster kommune« ændres til »NYKØBING F. KOMMUNE«.

2. I indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 28 af 3. februar 1982 om ændringer i landets inddeling i kommuner og amtskommuner samt folketingsvalgkredse skal under pkt. 25 »en del af matr.nr. 1 z, Bøvl By, Sdr. Omme« rettes til »en del af matr.nr. 1 l, Bøvl By, Sdr. Omme«.

Afsnit III

ÆNDRINGER I LANDETS INDDELING I FOLKETINGSVALGKREDSE

I medfør af § 17, stk. 3, i lov om valg til folketinget, jfr. lovbekendtgørelse nr. 418 af 22. september 1980 med senere ændringer, bestemmes herved, at valgkredsinddelingen ændres i overensstemmelse med de ændringer, der er anført under I og II.

INDENRIGSMINISTERIET, DEN 4. MARTS 1983

BRITTA SCHALL HOLBERG

/Hanne Willumsen

Officielle noter

Ingen