Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændringer af landets inddeling i kommuner og amtskommuner samt folketingsvalgkredse.


AFSNIT I.

FORTEGNELSE OVER DE ÆNDRINGER AF LANDETS INDDELING I KOMMUNER OG

AMTSKOMMUNER, DER GENNEMFØRES DEN 1. APRIL 1972.

I medfør af bestemmelserne i § 2 i lov nr. 125 af 25. marts 1970 om ændring af lovgivningen om kommunale forhold og § 55 i lov om landkommunernes styrelse, jfr. lovbekendtgørelse nr. 363 af 22. september 1965, er der af indenrigsministeren truffet bestemmelse om nedenstående ændringer i landets kommunale inddeling.

Den matrikulære beskrivelse af de enkelte ændringer er anført under den kommune, hvortil et område henføres, medens der under den kommune, der afgiver området, er henvist til den modtagende kommune for så vidt angår den nærmere beskrivelse af området.

KØBENHAVNS AMTSKOMMUNE.

Til ROSKILDE AMTSKOMMUNE overføres de under pkt. 14 angivne områder af Høje Tåstrup kommune, der indgår i Greve kommune.

1. HØJE-TÅSTRUP KOMMUNE.

Til Greve kommune i Roskilde amt overføres de under pkt. 14 angivne områder.

FREDERIKSBORG AMTSKOMMUNE.

2. ALLERØD KOMMUNE.

a. Fra Hillerød kommune overføres følgende områder:

1 grad. Matr. nr. 13 h, 13 o til 13 y, 13 æ til 13 af, 13 ai, 13 ak, 13 ao og 15, Børstingerød by, Nørre Herlev sogn.

2 grader. Matr. nr. 13 i, Børstingerød by, Nørre Herlev sogn.

b. Til Hillerød kommune overføres det under pkt. 8 a angivne område.

3. BIRKERØD KOMMUNE.

Til Hørsholm kommune overføres det under pkt. 10 angivne område.

4. FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE.

Til Karlebo kommune overføres det under pkt. 11 angivne område.

5. FREDERIKSVÆRK KOMMUNE.

a. Til Hundested kommune overføres det under pkt. 9 angivne område.

b. Til Skævinge kommune overføres det under pkt. 12 angivne område.

6. GRÆSTED-GILLELEJE KOMMUNE.

a. Fra Helsinge kommune overføres ejerlavet Skov-Børstrup by, Mårum sogn, og ejerlavet Store- og Lille-Holgerskøb, Mårum sogn, samt matr. nr. 1 c, Bannebjerg by, Valby sogn.

b. Til Helsinge kommune overføres det under pkt. 7 a angivne område.

7. HELSINGE KOMMUNE.

a. Fra Græsted-Gilleleje kommune overføres et areal vestligst i ejerlavet Nordre Gribskov, Esbønderup sogn, omfattende den sydlig ved jernbanen beliggende lod af matr. nr. 1 b og to arealer af matr. nr. 1 a, det ene beliggende vestlig ved den offentlige bivej fra Kagerup til Mårum, det andet beliggende østlig ved samme vej og i øvrigt afgrænset af skellet mod matr. nr. 1 b, jernbanen, skovvejen ud for skellet mellem ejerlavene Kagerup by og Ejlstrup by samt på en kort strækning skellet mod Ejlstrup by, Mårum sogn.

b. Fra Hillerød kommune overføres matr. nr. 7 og en del af Gribskov-banens areal ved Kagerup station, Søndre Gribskov, Nødebo sogn, samt et areal af matr. nr. 1 a, smst., beliggende mellem Kagerup station og skellet mod Mårum sogn og med sydgrænse ca. 330 m syd for nævnte matr. nr. 7.

c. Til Græsted-Gilleleje kommune overføres det under pkt. 6 a angivne område.

8. HILLERØD KOMMUNE.

a. Fra Allerød kommune overføres matr. nr. 12, Børstingerød by, Lillerød sogn (del af Brødeskov), og matr. nr. 43, Kollerød by, Lynge sogn.

b. Til Allerød kommune overføres de under pkt. 2 a angivne områder.

c. Til Helsinge kommune overføres det under pkt. 7 b angivne område.

9. HUNDESTED KOMMUNE.

Fra Frederiksværk kommune overføres matr. nr. 3 d og de ved Roskilde fjord beliggende lodder af matr. nr. 2 og 4 a, Hågendrup by, Melby sogn.

10. HØRSHOLM KOMMUNE.

Fra Birkerød kommune overføres matr. nr. 2 c, 4 a, 4 b, 4 e, 4 g, 4 h, 5 a, 5 m, 6 a, 6 t, 7 e, 7 f, 7 n, 8 b, 8 d, 8 g, 8 l, 8 n, 8 p, 8 q, 8 u, 14 a, 14 b, 42 b, 44 a og 44 b samt en lod af hvert af matr. nr. 3 b, 5 h og 42 a, alle Isterød by, Birkerød sogn, således at grænsen mellem Hørsholm og Birkerød kommuner gennem Isterød by, Birkerød sogn, bliver sydsiden af Isterødvej og Frederiksborgvej.

11. KARLEBO KOMMUNE.

Fra Fredensborg-Humlebæk kommune overføres matr. nr. 29 a, 29 b, 30 a, 30 b, 30 c, 30 d, 30 e, 31, 45 og størstedelen af matr. nr. 9 a, Langstrup by, Humlebæk sogn.

12. SKÆVINGE KOMMUNE.

Fra Frederiksværk kommune overføres matr. nr. 3 b, 3 g, 8 a, 8 b, 8 c, 8 d, 8 e, 9 a og 9 b, Grimstrup by, Ølsted sogn.

ROSKILDE AMTSKOMMUNE.

Fra KØBENHAVNS AMTSKOMMUNE overføres de under pkt. 14 angivne områder af Høje-Tåstrup kommune, der indgår i Greve kommune, fra STORSTRØMS AMTSKOMMUNE det under pkt. 16 a angivne område af Rønnede kommune, der indgår i Køge kommune, og fra VESTSJÆLLANDS AMTSKOMMUNE de under pkt. 13 a og pkt. 13 c angivne områder af Holbæk og Tølløse kommuner, der indgår i Bramsnæs kommune.

Det under pkt. 13 d angivne, af Roskilde fjord inddæmmede areal, der indgår i Bramsnæs kommune, henlægges til Roskilde amtskommune.

Til VESTSJÆLLANDS AMTSKOMMUNE overføres det under pkt. 23 a angivne område af Køge kommune, der indgår i Haslev kommune og de under henholdsvis pkt. 24 a og pkt. 28 a angivne områder af Bramsnæs kommune, der indgår i Holbæk og Tølløse kommuner. Til STORSTRØMS AMTSKOMMUNE overføres det under pkt. 29 b angivne område af Vallø kommune, der indgår i Fakse kommune.

13. BRAMSNÆS KOMMUNE.

a. Fra Holbæk kommune i Vestsjællands amt overføres et 1.215 kvadratmeter stort areal af matr. nr. 2, Eriksholm Hovedgård Ågerup sogn.

b. Fra Hvalsø kommune overføres matr. nr. 35 a og 48 og den nord for hovedvej A 4 beliggende lod af matr. nr. 16 b, Vester Såby by, Kirke Såby sogn.

c. Fra Tølløse kommune i Vestsjællands amt overføres et 970 kvadratmeter stort areal af matr. nr. 7 d m.fl., Lunderød, Tølløse sogn, og matr. nr. 1 b, Marup, Tølløse sogn.

d. Efter at et 119.545 kvadratmeter stort areal, der er inddæmmet af Roskilde fjord, nu er optaget i matriklen, deles arealet mellem Bramsnæs kommune og Holbæk kommune i Vestsjællands amt, jfr. pkt. 24 b. Til Bramsnæs kommune henlægges matr. nr. 32, 33, 34, 35 og 36, Ordrup by, Kirke-Sonnerup sogn, i alt 72.400 kvadratmeter.

e. Til Holbæk kommune i Vestsjællands amt overføres det under pkt. 24 a angivne område.

f. Til Hvalsø kommune overføres det under pkt. 15 a angivne område.

g. Til Tølløse kommune i Vestsjællands amt overføres det under pkt. 28 a angivne område.

14. GREVE KOMMUNE.

Fra Høje-Tåstrup kommune i Københavns amt overføres følgende områder:

1 grad. Den del af matr. nr. 5, Sterkende by, Reerslev sogn (hovedsagelig vejareal), der ligger øst for en linie, der fra nordsiden af Sterkende-Greve-vejen i sydlig retning følger vestsiden af den af Roskilde amtskommune eksproprierede private fællesvej til sydskellet for nævnte matr. nr. 5.

2 grader. De syd for nordskellet af amtsvejen fra Roskilde til Greve beliggende arealer af matr. nr. 27 d, 26 b, 27 a, 16 b, 16 e, 3 h, 3 c og 2 a, Sterkende by, Reerslev sogn.

15, HVALSØ KOMMUNE.

a. Fra Bramsnæs kommune overføres matr. nr. 26 b, Ordrup by, Kirke-Sonnerup sogn, matr. nr. 2 d og de syd for hovedvej A 4 beliggende lodder af matr. nr. 1 b, 1 f og 2 a, Nyrupgård, Kirke-Sonnerup sogn, samt matr. nr. 8 f, 8 g, 8 h og den syd for hovedvej A 4 beliggende lod af matr. nr. 8 a, Sonnerup by, Kirke-Sonnerup sogn.

b. Til Bramsnæs kommune overføres det under pkt. 13 b angivne område.

16. KØGE KOMMUNE.

a. Fra Rønnede kommune i Storstrøms amt overføres matr. nr. 31 a, 34 a, 31 b, 34 c, 35, 36, 37 a, 43, 37 b, 44 a, 37 c, 37 d, 37 e, 37 f, 37 g, 37 h, 40 a, 40 b, 40 c, 41 b, 44 c, 50 d, 38 samt dele af matr nr. 33, 39 a, 41 a, 42 og 32, alle af Turebyholm Hovedgård, Tureby sogm, samt de De danske Statsbaner tilhørende arealer i Tureby stationsby, således at grænsen over jernbanen følger flugten af sydvestskellet for matr. nr. 50 d, Turebyholm Hovedgård.

b. Fra Skovbo kommune overføres dele af matr. nr. 1 b, 2 a og 2 b, Fløjterup by, Vollerslev sogn.

c. Til Haslev kommune i Vestsjællands amt overføres det under pkt. 23 a angivne område.

d. Til Skovbo kommune overføres de under pkt. 18 a angivne områder.

e. Til Solrød kommune overføres det under pkt. 19 angivne område.

f. Til Vallø kommune overføres det under pkt. 20 a angivne område.

17. RAMSØ KOMMUNE.

Til Skovbo kommune overføres det under pkt. 18 b angivne område.

18. SKOVBO KOMMUNE.

a. Fra Køge kommune overføres følgende områder:

1 grad. Matr. nr. 5 c og de vestlig ved den offentlige bivej fra Store Ladager til Yderholm beliggende lodder af matr. nr. 4 b og 5 b, Assendrup by, Højelse sogn.

2 grader. Matr. nr. 1 b, 1 i, 1 k, 1 l, 1 m, 1 n, 1 o, 1 p, 1 r, 1 v, 1 x, 1 y, 1 z, 1 æ, 1 ø og 3 samt et areal af matr. nr. 1 e, Ny-Lellingegård under Køge købstads jorder.

b. Fra Ramsø kommune overføres matr. nr. 7 a og 7 b, Truelstrup by, Dåstrup sogn.

c. Til Køge kommune overføres det under pkt. 16 b angivne område.

19. SOLRØD KOMMUNE.

Fra Køge kommune overføres matr. nr. 24 g og 24 af, Ølsemagle by og sogn.

20. VALLØ KOMMUNE.

a. Fra Køge kommune overføres matr. nr. 21 b, 21 c, 21 d og 21 e, Tessebølle by, Herfølge sogn, og matr. nr. 5 og 6, Kanderød by, Sædder sogn.

b. Til Fakse kommune i Storstrøms amt overføres det under pkt. 29 b angivne område.

VESTSJÆLLANDS AMTSKOMMUNE.

Fra ROSKILDE AMTSKOMMUNE overføres det under pkt. 23 a angivne område af Køge kommune, der indgår i Haslev kommune, og de under henholdsvis pkt. 24 a og pkt. 28 a angivne områder af Bramsnæs kommune, der indgår i Holbæk og Tølløse kommuner, samt fra STORSTRØMS AMTSKOMMUNE det under pkt. 23 b angivne område af Rønnede kommune, der indgår i Haslev kommune, og det under pkt. 26 a angivne område af Suså kommune, der indgår i Ringsted kommune.

Det under pkt. 24 b angivne, af Roskilde fjord inddæmmede areal, der indgår i Holbæk kommune, henføres til Vestsjællands amtskommune.

Til ROSKILDE AMTSKOMMUNE overføres de under pkt. 13 a og pkt. 13 c angivne områder af Holbæk og Tølløse kommuner, der indgår i Bramsnæs kommune, og til STORSTRØMS AMTSKOMMUNE det under pkt. 36 a nævnte område af Ringsted kommune, der indgår i Suså kommune.

21. FUGLEBJERG KOMMUNE.

Til Sorø kommune overføres det under pkt. 27 angivne område.

22. GØRLEV KOMMUNE.

Fra Høng kommune overføres matr. nr. 32, 34, 38, 39, 40, 42 og 46, Hallenslev by og sogn.

23. HASLEV KOMMUNE.

a. Fra Køge kommune i Roskilde amt overføres ejerlavene Ingelstrup by og Sprettingegård, Sædder sogn.

b. Fra Rønnede kommune i Storstrøms amt overføres matr. nr. 48 a og 48 b, Turebyholm Hovedgård, Tureby sogn.

24. HOLBÆK KOMMUNE.

a. Fra Bramsnæs kommune i Roskilde amt overføres et 1.950 kvadratmeterstort areal af matr. nr. 8 d og 4 a, Ordrup by, Kirke Sonnerup sogn.

b. Efter at et 119.545 kvadratmeter stort areal, der er inddæmmet af Roskilde fjord, nu er optaget i matriklen, deles arealet mellem Holbæk kommune og Bramsnæs kommune i Roskilde amt, jfr. pkt. 13 d. Til Holbæk kommune henlægges matr. nr. 25, 26 og 27, Ågerup by og sogn, i alt 47.145 kvadratmeter.

c. Til Bramsnæs kommune i Roskilde amt overføres det under pkt. 13 a angivne område.

25. HØNG KOMMUNE.

Til Gørlev kommune overføres det under pkt. 22 angivne område.

26. RINGSTED KOMMUNE.

a. Fra Suså kommune i Storstrøms amt overføres to arealer på 20 kvadratmeter og 30 kvadratmeter af matr. nr. 15 d, Sandbygård Hovedgård og Sandby by, Sandby sogn.

b. Til Suså kommune i Storstrøms amt overføres det under pkt. 36 a angivne område.

27. SORØ KOMMUNE.

Fra Fuglebjerg kommune overføres ejerlavet Det Plessenske Overdrev, Haldagerlille sogn.

28. TØLLØSE KOMMUNE.

a. Fra Bramsnæs kommune i Roskilde amt overføres et 920 kvadratmeter stort areal af matr. nr. 3 a, Ordrup by, Kirke-Sonnerup sogn.

b. Til Bramsnæs kommune i Roskilde amt overføres det under pkt. 13. c angivne område.

STORSTRØMS AMTSKOMMUNE.

Fra ROSKILDE AMTSKOMMUNE overføres det under pkt. 29 b angivne område af Vallø kommune, der indgår i Fakse kommune, og fra VESTSJÆLLANDS AMTSKOMMUNE det under pkt. 36 a angivne område af Ringsted kommune, der indgår i Suså kommune.

Til ROSKILDE AMTSKOMMUNE overføres det under pkt. 16 a angivne ommråde af Rønnede kommune, der indgår i Køge kommune. Til VESTSJÆLLANDS AMTSKOMMUNE overføres det under pkt. 23 b angivne område af Rønnede kommune, der indgår i Haslev kommune, og det under pkt. 26 a angivne område af Suså kommune, der indgår i Ringsted kommune.

29. FAKSE KOMMUNE.

a. Fra Rønnede kommune overføres følgende områder:

1 grad. Sandhusene, matr. nr. 1 c og 1 d, Jomfruens Egede Hovedgård, Øster-Egede sogn.

2 grader. Et areal på ca. 2.580 kvadratmeter af matr. nr. 5 d, Hyllede by, Kongsted sogn.

b. Fra Vallø kommune i Roskilde amt overføres Hårlev Overdrev , Hårlev sogn.

c. Til Rønnede kommune overføres det under pkt. 35 a angivne område.

30. MARIBO KOMMUNE.

a. Fra Rødby kommune overføres ejerlavet Binnitsegård, Nebbelunde sogn.

b. Til Rødbykommune overføres det under pkt. 34 a angivne område.

31. NYKØBINBG F. KOMMUNE.

Fra Nørre Alslev kommune overføres et areal af offentlig bivej nr. 6, således at kommunegrænsen på strækningen ved matr. nr. 17 b og 17 c, Klodskov by, Ønslev sogn, lægges i den vestlige side af bivejen, hvorved Nykøbing F. kommune overtager bivejen i dens fulde længde.

32. NØRRE ALSLEV KOMMUNE.

Til Nykøbing F. kommune overføres det under pkt. 31 angivne område.

33. PRÆSTØ KOMMUNE.

Fra Vordingborg kommune overføres ejerlavet Teglstrup by, Udby Sogn.

34. RØDBY KOMMUNE.

a. Fra Maribo kommune overføres en del af matr. nr. 12 a, Langet by, Østofte sogn.

b. Til Maribo kommune overføres det under pkt. 30 a angivne område.

35. RØNNEDE KOMMUNE.

a. Fra Fakse kommune overføres et areal på ca. 1.540 kvadratmeter af matr. nr. 8 a, Tystrup by, Fakse sogn.

. Til Køge kommune i Roskilde amt overføres det under pkt. 16 a angivne område.

c. Til Haslev kommune i Vestsjællands amt overføres det under pkt. 23 b angivne område.

d. Til Fakse kommune overføres de under pkt. 29 a angivne områder.

36. SUSÅ KOMMUNE.

a. Fra Ringsted kommune i Vestsjællands amt overføres et areal på 600 kvadratmeter af matr. nr. 4 k, Vetterslev by og sogn.

b. Til Ringsted kommune i Vestsjællands amt overføres det under pkt. 26 a angivne område.

37. VORDINGBORG KOMMUNE.

Til Præstø kommune overføres det under pkt. 33 angivne område.

BORNHOLMS AMTSKOMMUNE.

38. ALLINGE-GUDHJEM KOMMUNE.

Til Hasle kommune overføres det under pkt. 39 a angivne område.

39. HASLE KOMMUNE.

a. Fra Allinge-Gudhjem kommune overføres matr. nr. 82 bo, 82 bp og 82 is, Hovedejerlavet, Olsker sogn.

b. Fra Rønne kommune overføres matr. nr. 93 b, 93 c og 104 d, Knudsker sogn.

40. RØNNE KOMMUNE.

Til Hasle kommune overføres det under pkt. 39 b angivne område.

FYNS AMTSKOMMUNE.

41. BOGENSE KOMMUNE.

a. Fra Søndersø kommune overføres matr. nr. 21 a, Holsegård Hovedgård og Holse by, Hårslev sogn.

b. Til Søndersø kommune overføres de under pkt. 50 a angivne områder.

42. BROBY KOMMUNE.

Fra Fåborg kommune overføres matr. nr. 5 e og 5 a (bestående af 2 lodder), Østrup by, Håstrup sogn.

43. EJBY KOMMUNE.

Fra Søndersø kommune overføres matr. nr. 1 a, 1 b, 1 d, 1 n, 1 o, 1 u, 1 x, 2 d, 2 e, 2 f, 3 a, 3 b, 3 c, 3 d, 3 f, 4 a, 5, 6 a, 7 a, 7 b, 7 c, 7 d, 8 a, 8 b, 8 c, 8 d, 8 e, 9 a, 9 c, 10 a, 11 a, 12 a, 12 c, 15 a, 16 a, 17 a, 21 b, 22 og 23, Holsegård Hovedgård og Holse by, Hårslev sogn.

44. FÅBORG KOMMUNE.

Til Broby kommune overføres det under pkt. 42 angivne område.

45. GUDME KOMMUNE.

a. Fra Ørbæk kommune overføres matr. nr. 27 c og 27 d, Langå by og sogn, samt den del (ca. 120 m) af den offentlige bivej, Kohavevej, der er beliggende i Langå by og sogn, således at den offentlige bivejs nordside fremtidig kommer til at danne kommunegrænse på denne strækning.

b. Til Ryslinge kommune overføres det under pkt. 49 a angivne område.

46. KERTEMINDE KOMMUNE:

a. Fra Ullerslev kommune overføres matr. nr. 1 b og matr. nr. 1 al (bestående af 2 lodder), Rørbæk Hovedgård, Flødstrup sogn.

b. Til Ullerslev kommune overføres det under pkt. 51 a angivne område.

47. LANGESKOV KOMMUNE.

Der gennemføres efter en stedfunden regulering af vandløbet Vejrup å en regulering af grænsen mellem Odense og Langeskov kommuner, således at et areal på 870 kvadratmeter overføres fra Marslev sogn, Langeskov kommune til Odense kommune, jfr. pkt. 48, og et areal på 250 kvadratmeter overføres fra Fraugde sogn i Odense kommune til Langeskov kommune.

48. ODENSE KOMMUNE.

Der gennemføres en regulering af grænsen mellem Langeskov og Odense kommuner, jfr. beskrivelsen under Langeskov kommune, pkt. 47.

49. RYSLINGE KOMMUNE.

a. Fra Gudme kommune overføres matr. nr. 7 a 7 b, 8 c, 11 og 12, Brenderup by, Gudbjerg sogn, og matr. nr. 2 a, 2 b og 2 c, Ellerup by, Gudbjerg sogn.

b. Fra Ørbæk kommune overføres matr. nr. 6 h, 12 d, 12 e, 13 a til 13 i og 13 k til 13 z, Kullerup by, Ellested sogn, samt matr. nr 3 i, 3 k, 13, 14, 15, 16 a, 16 b, 17 og 18 b, Måreskov gårde og huse, Herrested sogn, og matr. nr. 1 k og 1 l, Sofienlund, Herrested sogn.

50. SØNDERSØ KOMMUNE.

a. Fra Bogense kommune overføres følgende områder:

1 grad. Matr. nr. 21, Sandagergård Hovedgård, Nørre-Sandager sogn.

2 grader. Matr. nr. 17 og 18, Rostrup by, Grindløse sogn.

b. Til Bogense kommune overføres det under pkt. 41 a angivne område.

c. Til Ejby kommune overføres det under pkt. 43 angivne område.

51. ULLERSLEV KOMMUNE:

a. Fra Kerteminde kommune overføres den i Rynkeby sogn beliggende del af ejerlavet Hannesborggård.

b. Der gennemføres en regulering af grænsen mellem Ullerslev og Ørbæk kommune,jfr. nærmere beskrivelsen under Ørbæk kommune pkt. 52 a.

c. Til Kerteminde kommune overføres det under pkt. 46 a angivne område.

52. ØRBÆK KOMMUNE.

a. Der gennemføres en regulering af grænsen mellem Ullerslev og Ørbæk kommuner, således at grænsen gennem Skovballe og Såderup byer, Skellerup og Kullerup sogne, herefter kan beskrives som en linie, der fra grænsen mod Nyborg kommune følger en linie, der i vestlig retning følger skellet mellem matr. nr. 5 c, Biskoptorp by, Skellerup sogn, og matr. nr. 5 a, Skovballe og Såderup byer, og derefter sydskellene for matr. nr. 38, 5 a, 3 b, 3 c, 13 b, 4 a, 14 a, 33 a og 33 d ud til landevejen Ullerslev-Refsvindinge, der følges i sydlig retning til landevejen Odense-Nyborg, følger derefter denne landevej i vestlig retning til skellet mellem matr. nr. 18 a (Katrinebjerg) og 18 b, Ellinge by og sogn, og dette skel ud til grænsen mod Refsvindinge sogn. De nord for denne linie beliggende arealer af Ørbæk kommune overføres således fra Ørbæk kommune til Ullerslevkommune, jfr. pkt. 51 b, medens de syd og øst for linien beliggende arealer af Ullerslev kommune overføres fra Ullerslev kommune til Ørbæk kommune.

b. Til Gudme kommune overføres det under pkt. 45 a angivne område.

c. Til Ryslinge kommune overføres det under pkt. 49 b angivne område.

SØNDERJYLLANDS AMTSKOMMUNE.

53. AUGUSTENBORG KOMMUNE.

Til Sydals kommune overføres det under pkt. 62 angivne område.

54. BOV KOMMUNE.

a. Fra Gråsten kommune overføres matr. nr. 14, 40, 41 og 125, Bækken, Rinkenæs sogn, og matr. nr. 165 og 211, Rinkenæs, Rinkenæs sogn.

b. Til Gråsten kommune over overføres det under pkt. 56 a angivne område.

55. GRAM KOMMUNE.

a. Fra Rødding kommune overføres matr. nr. 9, 98, 169, 253, 261, 262 og 263, Fæsted, Sdr. Hygum sogn, samt en del af matr. nr. 91 og 119, smst.

b. Til Nørre Rangstrup kommune overføres de under pkt. 58 a angivne områder.

56. GRÅSTEN KOMMUNE.

a. Fra Bov kommune overføres matr. nr. 8, 72, 87, 88, 108, 136, 146 og 252 samt 276, Hokkerup, Holbøl sogn, og en del af matr. nr. 51, smst., der er et landevejsareal tilhørende Sønderjyllands amtskommune, samt en del af matr. nr. 54, smst., der er et vejareal tilhørende Bov kommune.

b. Til Bov kommune overføres det under pkt. 54 a angivne ommråde.

57. HADERSLEV KOMMUNE.

Til Rødekro kommune overføres det undder pkt. 60 a angivne område.

58. NØRRE RANGSTRUP KOMMUNE.

a. Fra Gram kommune overføres følgende områder:

1 grad. Matr. nr. 121 og 215, Kastrup, Gram sogn.

2 grader. Følgende enklaver af Gram kommune, der er beliggende inden for Nørre Rangstrup kommunes grænser: Matr. nr. 7, 8 og 17 samt en del af matr. nr. 5, Lindetskov, Arrild sogn.

b. Til Skærbæk kommune overføres det under pkt. 61 angivne område.

59. RØDDING KOMMUNE.

Til Gram kommune overføres det under pkt. 55 a angivne område.

60. RØDEKRO KOMMUNE.

a. Fra Haderslev kommune overføres øen Kalvø med den del af dæmningen til øen, der hidtil har hørt til Haderslev kommune.

b. Fra Tinglev kommune overføres matr. nr. 10, 11, 15, 16, 41, 42, 78, 88 og 94, Hjolderup, Bjolderup sogn, samt en del af matr. nr. 3, 20, 24, 79 og 120, smst.

61. SKÆRBÆK KOMMUNE.

Fra Nørre Rangstrup kommune overføres matr. nr. 233, 238, 244, 245, 246, 247, 248 og 258, Hønninge, Arrild sogn, samt en del af matr. nr. 21, 31, 32, 33, 70 og 182, smst., således at den nye kommunegrænse følger østskellet af den offentlige bivej til Gånsager og nordskellet af Amtsvejen fra Hønning til Ullerup.

62. SYDALS KOMMUNE.

Fra Augustenborg kommune overføres matr. nr. 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 og 57, Gammelgård, Ketting sogn, samt et vej- og vandløbsareal bestående af parcel 11, 12, 13 og del af parcel 63/6, kortblad 4, Gammelgård, at matr. nr. 8, Gammelgård, Ketting sogn, tilhørende Augustenborg kommune.

63. TINGLEV KOMMUNE.

a. Til Rødekro kommune overføres det under pkt. 60 b angivne område.

b. Til Tønder kommune overføres det under pkt. 64 angivne område.

64. TØNDER KOMMUNE.

Fra Tinglev kommune overføres Grøngård og Lydersholm ejerlav i Burkal sogn.

RIBE AMTSKOMMUNE.

Fra RINGKØBING AMTSKOMMUNE overføres det under pkt. 72 b angivne område af Egvad kommune, der indgår i Ølgod kommune.

Til RINGKØBNING AMTSKOMMUNE overføres de under pkt. 82 a, b og c angivne områder af Blåbjerg, Varde og Ølgod kommuner, der indgår i Egvad kommune. Til VEJLE AMTSKOMMUNE overføres det under pkt. 79 a angivne område af Vejen kommune, der indgår i Lunderskov kommune.

65. BLÅBJERG KOMMUNE I Ringkøbing amt overføres de under pkt. 82 a angivne områder.

66. BRAMMINGE KOMMUNE.

Til Holsted kommune overføres det under pkt. 69 a angivne område.

67. BRØRUP KOMMUNE.

a. Fra Holsted kommune overføres følgende områder:

1 grad. Matr. nr. 3a, 3d, 3 g, 3 i, 3 k, 3 l, 3 m og 16 samt den nordlige lod af matr. nr. 3 c, Tirslund by, Føvling sogn.

2 grader. Matr. nr. 2 a til 2 l, 3 a til 3 k, 4 b, 4 c, 4 e, 5 c til 5 g, 5.l, 5 m, 5 n, 5 p, 5 q, 5 r, 7 b, 7 e, 8 c, 8 g, 8 h, 8 i, 9 a, 9 b, 9 c, 10 c, 10 d, 10 e, 10 f, 12 a, 12 b, 12 c samt den østlige lod af matr. nr. 10 a, alle af Åtte by m.m., Føvling sogn.

3 grader. Matr. nr. 4 b, 4 g, 4 h, 4 k og 4 m, Hyldelund by, Lindknud sogn.

b. Til Holsted kommune overføres de under pkt. 69 b angivne områder.

68. HELLE KOMMUNE.

Til Varde kommune overføres det under pkt. 70 a angivne område. Denne ændring har gyldighed fra den 1. april 1968.

69. HOLSTED KOMMUNE.

a. Fra Bramminge kommune overføres matr. nr. 8 a, 8 d, 8 e, 8 f, 12 e, 18 c, 23 c, 5 f, 25, 10 e, 10 f, 9 b, 10 g, 10 k, 21 d, 21 e, 21 a, 7 e, 26, 9 e, 10 b, 10 c, 21 b, 20 b, 20 c, 17 f, 17 g, 18 b, 17 k, 18 e, 16 d, 22 e, 7 b, 61, 6 m, 12 b, 5 g, 5 h, 5 r, 8 b, 13 b, 16 e, 27 a, 5 k, 10 i, 10 d, 10 h, 21 c, 20 e, 11 f, 6 p, 27 b, 5 o, 17 h, 15 e, 5 i, samt den nordlig ved jernbanen beliggende lod af matr. nr. 8 c og en del af vejarealet matr. nr. 30, alle Lourup by, Gørding sogn.

b. Fra Brørup kommune overføres følgende områder:

1 grad. Matr. nr. 12 a, 12 b, 12 c, 12 f, 12 g, 12 h, 12 i, 12 k, 12 m, 12 n, 12 q, 12 r, 12 v, 12 x, 12 y, 12 z, 12 æ, 12 ø, 12 ab, 13 p, 13 t, 15 h, 16 a, 16 b, 16 c, 16 d, 16 e, 16 f, 17 a, 17 b, 19 b, 19 c og 20, Tirslund by, Brørup sogn.

2 grader. Matr. nr. 1 d, 1 e, 1 f, 1 g, 1 h, 1 i, 1 k, 1 l, 1 m, 2 b, 2 e, 2 g, 2 h, 2 i, 2 l, 2 m, 2 q,2 r, 2 s og 2 v, Hulkær Mølle og Nørgård, Brørup sogn.

c. Til Brørup kommune overføres de under pkt. 67 a angivne områder.

70. VARDE KOMMUNE.

a. Fra Helle kommune overføres matr. nr. 1 c, 14 b og et 436.950 kvadratmeter stort areal af matr. nr. 14 a, Karlsgårde, Øse sogn, og matr. nr. 2 x, Skonager by, Næsbjerg sogn. Denne ændring har gyldighed fra den 1. april 1968.

b. Til Ølgod kommune overføres det under pkt. 72 a angivne område.

c. Til Egvad kommune i Ringkøbing amt overføres det under pkt. 82 b angivne område.

71. VEJEN KOMMUNE.

Til Lunderskov kommune i Vejle amt overføres det under pkt. 79 a angivne område.

72. ØLGOD KOMMUNE.

a. Fra Varde kommune overføres matr. nr. 1 c, 2 c,2 e, 3 d, 3 g, 4 c, 4 d, 4 e, 4 g, 4 h, 4 i, 4 k, 4 l, 4 m, 4 n, 5 b, 5 e, 5 i, 5 k, 5 l, 6 a, 6 b, 6 c, 6 f, og den østlige lod af matr. nr. 4 a, samt den over matr. nr. 3 b langs sydskellet for matr. nr. 5 i og 5 k førende strækning af den offentlige bivej, alt af Bjalderup by, Horne sogn.

b. Fra Egvad kommune i Ringkøbing amt overføres matr. nr. 2 b, 2 d, 2 e, 2 f, 2 g, 2 h, 2 n, 2 t og 2 u, Grimlund Gårde, Hoven sogn, og matr. nr. 4 b, Puglund og Tøstrup by, Ådum sogn.

c. Til Egvad kommune i Ringkøbing amt overføres det under pkt. 82 c angivne område.

VEJLE AMTSKOMMUNE.

Fra RIBE AMTSKOMMUNE overføres det under pkt. 79 a angivne område af Vejen kommune, der indgår i Lunderskov kommune, og fra ÅRHUS AMTSKOMMUNE de under pkt. 75 c angivne områder af Skanderborg kommune, der indgår i Gedved kommune.

73. BRÆDSTRUP KOMMUNE.

a. Fra Gedved kommune overføres matr. nr. 7, 8 a, 8 b samt 2 lodder af matr. nr. 2 a og 2 lodder af matr. nr. 2 c, Urup Hovedgård, Østbirk sogn.

b. Til Gedved kommune overføres de under pkt. 75 a angivne områder.

74. EGTVED KOMMUNE.

Fra Lunderskov kommune overføres matr. nr. 10 d og 13 a, Ferup by, Lejrskov sogn.

75. GEDVED KOMMUNE.

a. Fra Brædstrup kommmune overføres følgende områder af Voerladegård sogn:

1 grad. Ejerlavet Gandrup by med undtagelse af de nordligst i sognet nordlig ved Gudenå beliggende lodder.

2 grader. Matr. nr. 1 a, 1 c, 1 d, 1 e, 1 g, 1 h og 1 k, Kroggård.

3 grader. Matr. nr. 1 c, 1 e, 1 h, 1 m, 1 p, 2 a, 2 b, 2 g, 3 a, 3 c, 3 d, 3 e, 3 f, 3 g og den ved Gudenå beliggende lod af matr. nr. 1 a, alle Møldrup by, samt de syd for nordskellet af den offentlige bivej fra Møldrup til Yding beligggende arealer af matr. nr. 1 k og 1 a, Møldrup by, og matr. nr. 20 f og 20 a, Dørup by.

b. Fra Horsens kommune overføres den nordøst for landevejen Horsens-Egebjerg-Østbirk beliggende del af Lundum sogn omfattende matr. nr. 9 a til 9 o, 10, 11 a, 12, 13, 14, 15 a og den nordlig ved landevejen beliggende lod af matr. nr. 8 a, Lundumskov by, og matr. nr. 6 c, 6 f, 12 d, den nordøst for landevejen beliggende lod af matr. nr. 12 a og den nordøstlig ved landevejen beliggende lod af matr. nr. 12 e, Lundum by.

c. Fra Skanderborg kommune i Århus amt overføres:

1 grad. Ejerlavet Elling by, Ovsted sogn.

2 grader. Matr. nr. 38 a, 38 b, 39 og 40 b, Brørup by, Hylke sogn.

3 grader. Matr. nr. 4 a til 4 e, 9, 10 a, 10 b, 15 og 21 a samt en del af matr. nr. 5 a, Ustrup by, Hylke sogn.

d. Til Brædstrup kommune overføres det under pkt. 73 a angivne område.

76. GIVE KOMMUNE.

Til Tørring-Uldum kommune overføres det under pkt. 80 a angivne område.

77. HEDENSTED KOMMUNE.

Fra Tørring-Uldum kommune overføres matr. nr. 2 i, 5 d, 6 h, 7 b, 7 c, 8 a, 21 b, 25 og den sydligste - af offentlig bivej delte - lod af matr. nr. 6 a, Haurum by, Hornborg sogn.

78. HORSENS KOMMUNE.

Til Gedved kommune overføres det under pkt. 75 b angivne område.

79. LUNDERSKOV KOMMUNE.

a. Fra Vejen kommune i Ribe amt overføres matr. nr. 6 d og 24 a, Gejsingby, Anst sogn, således at grænsen følger nordsiden af hovedvej A 1.

b. Til Egtved kommune overføres det under pkt. 74 angivne område.

80. TØRRING-ULDUM KOMMUNE.

a. Fra Give kommune overføres matr. nr. 1 b, 2 a, 2 e til 2 l, 2 n til 2 t, 7 a, 7 b og 12 til 41 samt en del af matr. nr. 1 a, Alstedgård, Øster-Nykirke sogn.

b. Til Hedensted kommune overføres det under pkt. 77 angivne område.

RINGKØBING AMTSKOMMUNE.

Fra RIBE AMTSKOMMUNE overføres de under pkt. 82 a, b og c angivne områder af Blåbjerg, Varde og Ølgod kommuner, der indgår i Egvad kommune, og fra VIBORG AMTSKOMMUNE det under pkt. 85 angivne område af Kjellerup kommune, der indgår i Ikast kommune.

Til RIBE AMTSKOMMUNE overføres det under pkt. 72 b angivne område af Egvad kommune, der indgår i Ølgod kommune. Til VIBORG AMTSKOMMUNE overføres det under pkt. 110 angivne område af Thyholm kommune, der indgår i Sydthy kommune.

81. AULUM-HADERUP KOMMUNE.

Til Trehøje kommune overføres det under pkt. 89 a angivne område.

82. EGVAD KOMMUNE.

a. Fra Blåbjerg kommune i Ribe amt overføres følgende områder:

1 grad. Matr. nr. 1 a, 1 b, 1 c, 1 d, 1 h, 1 i, 2 a, 2 b, 2 c, 2 d, 2 e, 2 f, 2 g og 2 h, Lyne-Husted gårde, Kvong sogn, matr. nr. 3 i, Kvorup by, Kvong sogn, og matr. nr. 13 b og en del af matr. nr. 13 a og 13 e, Kvong by og sogn.

2 grader. Bork Mærsk-området, således at kommunegrænsen følger den regulerede Anerå. De ejendomme, der overføres fra Blåbjerg kommune til Egvad kommune, omfatter matr. nr. 69, 88, 105, 106, 109, 124 til 125 b, 125 d, 125 e, 126 a, 127 a til 170 b, 171 til 176, 178 til 195, 197 til 208, 211 til 224, 227 til 274, 276 a til 276 k og 277 til 316, Sønder Bork Mærskenge, Sønder Bork sogn.

b. Fra Varde kommune i Ribe amt overføres matr. nr. 5 d, 5 f og 5 h, Malle by, Horne sogn.

c. Fra Ølgod kommune i Ribe amt overføres matr. nr. 7 d, 9 b, 14 b, 27 b og 27 c, Adsbøl by, Strellev sogn.

d. Til Ølgod kommune i Ribe amt overføres det under pkt. 72 b angivne område.

83. HERNING KOMMUNE.

Til Trehøje kommune overføres det under pkt. 89 b angivne område.

84. HOLSTEBRO KOMMUNE.

Fra Struer kommune overføres følgende områder:

1 grad. Matr. nr. 13 c, Vejrum sogns mellemste del.

2 grader. Matr. nr. 6 b, 6 c og 6 e, Hjerm sogns sydlige del.

85. IKAST KOMMUNE.

Fra Kjellerup kommune i Viborg amt overføres ejerlavet Gråmose Hede, Engesvang sogn.

86. RINGKØBING KOMMUNE.

Der gennemføres en regulering af grænsen mellem Ulfborg-Vemb og Ringkøbing kommuner foranlediget af anlæg af de landvindingslaget »Åbjerg Enge« fremtidig tilhørende afvandingskanaler 1 og 1 a, således at arealer på i alt ca. 2.000 kvadratmeter overføres fra Vedersø sogn i Ringkøbing kommune til Ulfborg Vemb kommune, jfr. pkt. 90, og arealer på i alt ca. 3.000 kvadratmeter overføres fra Staby sogn i Ulfborg-Vemb kommune til Ringkøbing kommune. Den fremtidige grænse mellem Ringkøbing og Ulfborg-Vemb kommuner vil herefter følge sydsiden af kanal 1 og nordsiden af kanal 1 a.

87. STRUER KOMMUNE.

Til Holstebro kommune overføres de under pkt. 84 angivne områder.

88.THUHOLM KOMMUNE.

Til Sydthy kommune i Viborgamt overføres det under pkt. 110 angivne område.

89. TREHØJE KOMMUNE.

a. Fra Aulum-Haderup kommune overføres matr. nr. 13 a, Aulum sogns sydvestlige del.

b. Fra Herning kommune overføres matr. nr. 1 a, 1 b, 1 c, 1 e, 1 f, 1 g, 1 h, 1 i, 1 k, 1 l, 1 m, 2 a, 2 b, 2 d, 2f, 2 g, 2 h, 2 q, 2 æ, 2 ø, 2 aa, 2 ad, 2 ae, 2 ag, 2 ah og 2 ai, Romvig Gårde, Ørre sogn.

c. Der gennemføres efter en stedfunden regulering af det offentlige vandløb Vorgod å en regulering af grænsen mellem Videbæk og Trehøje kommuner, således at arealer på i alt ca. 1.030 kvadratmeter overføres fra Vorgod sogn, Videbæk kommune, til Trehøje kommune, og arealer på i alt ca. 520 kvadratmeter overføres fra Timring sogn, Trehøje kommune, til Videbæk kommune, jfr. pkt. 91.

90. ULFBORG-VEMB KOMMUNE.

Der gennemføres en regulering af grænsen mellem Ringkøbing og Ulfborg-Vemb kommuner, jfr. beskrivelsen under Ringkøbing kommune, pkt. 86.

91. VIDEBÆK KOMMUNE.

Der gennemføres en regulering af grænsen mellem Trehøje og Videbæk kommuner, jfr. nærmere beskrivelsen under pkt. 89 c.

ÅRHUS AMTSKOMMUNE.

Til VEJLE AMTSKOMMUNE overføres de under pkt. 75 c angivne områder af Skanderborg kommune, der indgår i Gedved kommune. Til VIBORG AMTSKOMMUNE overføres det under pkt. 108 angivne område af Gjern kommune, der indgår i Hvorslev kommune, samt det under pkt. 109 a angivne område af Silkeborg kommune, der indgår i Kjellerup kommune.

92. GALTEN KOMMUNE.

Til Hørning kommune overføres det under pkt. 95 a angivne område.

93. GJERN KOMMUNE.

Til Hvorslev kommune i Viborg amt overføres det under pkt. 108 angivne område.

94. HADSTEN KOMMUNE.

Fra Randers kommune overføres ejerlavet Hiseng og Hovskov, Ølst sogn, samt matr. nr. 3 d, 3 h og 3 k, Robdrup by, Ølst sogn.

95. HØRNING KOMMUNE.

a. Fra Galten kommune overføres efter en stedfunden regulering af det offentlige vandløb Knudå et areal på 6.525 kvadratmeter af Storring sogn.

b. Fra Århus kommune overføres efter en regulering af det offentlige vandløb Århus å et areal på 122 kvadratmeter af Kolt sogn.

96. MIDT-DJURS KOMMUNE.

Fra Rougsø kommune overføres den del af ejerlavet Løvenholm Hovedgård, Gjesing sogn, der ligger syd for Randers-Grenå landevejen og øst for vejen, der ved Stenbergholt går fra landevejen mod syd til Stadsborghus.

97. NØRHALD KOMMUNE.

a. Fra Randers kommune overføres matr. nr. 20, Torsmarken, Lem sogn.

b. Til Purhus kommune overføres det under pkt. 99 angivne område.

98. ODDER KOMMUNE.

a. Fra Århus kommune overføres ejendommene matr. nr. 2 b, 2 c, 2 d, 3 c, 3 d, 3 g og 4 c, Drammelstrup by, Astrup sogn.

b. Til Århus kommune overføres de under pkt. 105 a angivne områder.

99. PURHUS KOMMUNE.

Fra Nørhald kommune overføres matr. nr. 17 g, 17 q, 32 c og 32 r, Hald by og sogn, samt den langs øst- og sydskellet for matr. nr. 32 c og sydskellet for matr. nr. 17 g førende strækning af den offentlige bivej fra Hald til Spentrup.

100. RANDERS KOMMUNE.

a. Til Hadsten kommune overføres det under pkt. 94 angivne område.

b. Til Nørhald kommune overføres det under pkt. 97 a angivne område.

101. ROUGSØ KOMMUNE.

Til Midt-Djurs kommune overføres det under pkt. 96 angivne område.

102. SILKEBORG KOMMUNE.

a. Fra Them kommune overføres den del af Funderholmevejen, der er beliggende i Them kommune, således at grænsen mellem Silkeborg og Them kommuner fra Gjessøvejen mod nord bliver vestsiden af Funderholmevejen.

b. Til Kjellerup kommune i Viborg amt overføres det under pkt. 109 a angivne område.

103. SKANDERBORG KOMMUNE:

Til Gedved kommune i Vejle amt overføres de under pkt. 75 c angivne områder.

104. THEM KOMMUNE.

Til Silkeborg kommune overføres det under pkt. 102 a angivne område.

105. ÅRHUS KOMMUNE.

a. Fra Odder kommune overføres ejendommene

1 grad. matr. nr. 16 og 17,

2 grader. matr. nr. 8 b og 18, og

3 grader. matr. nr. 9 f, 10 b, 12 a, 12 b, 13 a, 13 b, 13 d og 13 e,

alle Assendrup by, Nølev sogn. 6b. Til Hørning kommune overføres det under pkt. 95 b angivne område.

c. Til Odder kommune overføres det under pkt. 98 a angivne område.

VIBORG AMTSKOMMUNE.

Fra RINGKØBING AMTSKOMMUNE overføres det under pkt. 110 angivne område af Thyholm kommune, der indgår i Sydthy kommune, og fra ÅRHUS AMTSKOMMUNE det under pkt. 108 angivne område af Gjern kommune, der indgår i Hvorslev kommune samt det under pkt. 109 a angivne område af Silkeborg kommune, der indgår i Kjellerup kommune.

Til RINGKØBING AMTSKOMMUNE overføres det under pkt. 85 angivne område af Kjellerup kommune, der indgår i Ikast kommune.

106. BJERRINGBRO KOMMUNE.

a. Fra Kjellerup kommune overføres matr. nr. 1 b, Brødløsgård, Sjørslev sogn, samt et areal af den tidligere Faldborg sø (umatrikuleret).

b. Til Kjellerup kommune overføres det under pkt. 109 b angivne område.

107. FJENDS KOMMUNE.

a. Bredsgård sø deles mellem Viborg og Fjends kommuner, således at grænsen mellem de to kommuner følger midtstrømslinien, jfr. pkt. 111 c. Der henlægges herved et areal på ca. 5,0 ha til Fjends kommune.

b. Til Viborg kommune overføres det under pkt. 111 a angivne område.

108. HVORSLEV KOMMUNE.

Fra Gjern kommune i Århus amt overføres matr. nr. 4 f. 4 h, 5 d, 5 g, 5 h, 6 h, 6 i, 6 k, 6 l, 7 d, 7 e, 7 f, 8 d, 8 e, 9 a, 9 d, 9 e, 9 f, 10 d, 10 e, 12 b, 12 d, 12 e, 12 g, 13, 14, 15, 16 a, 18 a, 18 b, 18 c, 18 d, 18 e, 18 f, 18 g, 19, 20, 21 og en del af matr. nr. 10 a, alle af Grølsted by, Skorup sogn.

109. KJELLERUP KOMMUNE.

a. Fra Silkeborg kommune i Århus amt overføres matr. nr. 9 a til 9 q, Fredriksdal og Frederiksmose, Kragelund sogn.

b. Fra Bjerringbro kommune overføres matr. nr. 7 a, 7 b, 7 c, 7 d, 8, 9 a, 9 b og 9 c, Palstrup Hovedgård, Højbjerg sogn.

c. Til Bjerringbro kommune overføres det under pkt. 106 a angivne område.

d. Til Ikast kommune i Ringkøbing amt overføres det under pkt. 85 angivne område.

e. Til Viborg kommune overføres det under pkt. 111 b angivne område.

110. SYDTHY KOMMUNE.

Fra Thygholm kommune i Ringkøbing amt overføres den del af Lyngs sogns drag, der ligger vest for en linie, der fra Skibsted fjord til Nissum Bredning først følger østskellet for den nordlig for jernbanen beliggende lod af matr. nr. 16, Lyngs sogns drag, derefter en linie i fortsættelse af dette skel tværs over jernbanen og landevejen til det nordvestlige skelhjørne for den nordlige lod af matr. nr. 23 c, derfra langs vestskellet for denne lod og videre en linie i fortsættelse af dette skel over landevejen og til sidst langs østskellet for den syd for landevejen beliggende lod af matr. nr. 16.

111. VIBORG KOMMUNE.

a. Fra Fjends kommune overføres et ca. 0,1 ha stort areal af matr. nr. 3 a, Fusager by, Nr. Borris sogn.

b. Fra Kjellerup kommune overføres matr. nr. 1 h, Marsvinlunds Hovedgård, Vium sogn.

c. Bredsgård sø deles mellem Fjends og Viborg kommuner, således at grænsen mellem de to kommuner følger midtstrømslinien, jfr. pkt. 107 a. Der henlægges herved et areal på ca. 6,5 ha til Viborg kommune.

Nordjyllands amtskommune.

112. BRØNDERSLEV KOMMUNE.

Til Løkken-Vrå kommune overføres det under pkt. 119 a angivne område.

113. DRONNINGLUND KOMMUNE.

a. Fra Sæby kommune overføres matr. nr. 11 og 12 b, Den sydvestlige del, Skæve sogn, og matr. nr. 26 n, Den sydøstlige del, Skæve sogn.

b. Til Sæby kommune overføres det under pkt. 123 a angivne område.

114. FREDERIKSHAVN KOMMUNE.

Til Sæby kommune overføres det under pkt. 123 b angivne område.

115. HALS KOMMUNE.

Til Aalborg kommune overføres det under pkt. 124 a angivne område.

116. HIRTSHALS KOMMUNE.

Fra Hjørring kommune overføres matr. nr. 14 e, 14 f, 14 g, 14 h og en del af matr. nr. 14 a, Den nordlige del, Mygdal sogn.

117. HJØRRING KOMMUNE.

a. Til Hirtshals kommune overføres det under pkt. 116 angivne område.

b. Til Løkken-Vrå kommune overføres det under pkt. 119 b angivne område.

118. LØGSTØR KOMMUNE.

Til Nibe kommune overføres det under pkt. 120 angivne område.

119. LØKKEN-VRÅ KOMMUNE.

a. Fra Brønderslev kommune overføres den del af Kalum by m.m., Serritslev sogn, der ligger nordvest for en linie, der fra skellet mod Vrå sogn følger østskellet for matr. nr. 10 n, nordskellet for matr. nr. 10 g og nord-, øst- og sydskellet for matr. nr. 8 b til det sydvestlige skelhjørne for sidstnævnte matr. nr., fortsætter over den offentlige bivej til Serritslev og langs vestskellet for den syd for vejen beliggende lod af matr. nr. 8 a og vestskellet for matr. nr. 12 a til det sydvestlige skelhjørne for dette matr. nr., og derfra i vestlig retning følger sydskellene for matr. nr. 26 h, 25 z, 25 b, 25 p, 25 o, 25 c og 18 b til skellet mod Em sogn (Kalum bæk).

b. Fra Hjørring kommune overføres den del af Årup by m.m., Vrejlev sogn, der ligger vest for en linie, der fra skellet mod Grønnerup by går langs østskellet for matr. nr. 8 e og øst om matr. nr. 8 a langs skellet mod matr. nr. 8 q til den offentlige bivej, følger derefter i nordvestlig retning vejens nordside til flugten af østskellet for matr. nr. 20 g, går derfra i sydlig retning langs denne tværs over vejen og videre langs østskellene for matr. nr. 20 g, 9 a og 6 l til nordskellet for matr. nr. 6 n, følger derefter i vestlig retning dette skel og nordskellet for matr. nr. 6 f, fortsætter over landevejen og i sydlig retning langs dennes vestside til skellet mod Serritslev sogn.

120 NIBE KOMMUNE.

Fra Løgstør kommune overføres matr. nr. 71 c, 71 e, 72 b, 73 d, 74 a, 74 b, 80 d og 80 e, Nørkærs enge, Næsborg sogn.

121. SINDAL KOMMUNE.

Fra Sæby kommune overføres følgende områder:

1 grad. To områder af Torslev sogns nordøstlige Del, omfattende matr. nr. 14 b og 14 c og matr. nr. 6 b, 16 og 24.

2 grader. Et område af Hørby sogns nordvestlige Del, omfattende matr. nr. 10 a til 10 ab, 10 ad til 10 ah, 10 ak til 10 ap, 11 y og 11 aa.

3 grader. Et område af Hørbylund Hovedgård, Hørby sogn, omfattende matr. nr. 1 i, 1 k, 3 b, 6 b, 7 b, 8 b og 9 b.

122. STØVRING KOMMUNE.

Til Aalborg kommune overføres det under pkt. 124 b angivne område.

123. SÆBY KOMMUNE.

a. Fra Dronninglund kommune overføres matr. nr. 1 e, 1 g, 1 bo og 1 bp, Voergård Hovedgård, Voer sogn.

b. Fra Frederikshavn kommune overføres matr. nr. 2, Store- og Lille-Stensig, Understed sogn, og matr. nr. 48 c, Gærum by m.m., Gærum sogn.

c. Til Dronninglund kommune overføres det under pkt. 113 a angivne område.

d. Til Sindal kommune overføres de under pkt. 121 angivne områder.

124. AALBORG KOMMUNE.

a. Fra Hals kommune overføres 2 arealer på henholdsvis 740 kvadratmeter og 1.445 kvadratmeter af matr. nr. 2 a, Østerladen, Vester-Hassing sogn.

b. Fra Støvring kommune overføres matr. nr. 3 a og 4 a, Volstrup by, Øster Hornum sogn, og matr. nr. 2 e, 5 c og 6 e, Frendrup gårde og Moldbjerg by, Øster Hornum sogn, samt en ved Hasseris å beliggende lod af matr. nr. 4 a, smst.

Afsnit II.

ÆNDRINGER AF LANDETS INDDELING I FOLKETINGSVALGKREDSE.

I medfør af § 17, stk. 3, i lov om valg til folketinget, jfr. lovbekendtgørelse nr. 366 af 10. august 1970, bestemmes herved, at valgkredsinddelingen ændres i overensstemmelse med de ændringer, der er anført under afsnit I.

I valgkredsfortegnelsen foretages følgende ændringer:

B. ØERNES OMRÅDE.

II. FREDERIKSBORG AMTSKREDS:

»Asminderød-Grønholt« udgår. Efter »Birkerød« indsættes »Fredensborg-Humlebæk«.

VII. FYNS AMTSKREDS:

»Vestærø« udgår, og i stedet indsættes »Ærøskøbing«.

Afsnit III.

BERIGTIGELSER TIL INDENRIGSMINISTERIETS BEKENDTGØRELSE NR. 62 AF 27.

FEBRUAR 1970 OM LANDETS INDDELING I AMTSKOMMUNER OG KOMMUNER.

KØBENHAVNS AMTSKOMMUNE:

HØJE-TÅSTRUP KOMMUNE:

I 2. AFSNIT, 3. LINIE, ændres »ejerlavet Soderup by« til: »ejerlavene Fløng by og Soderup by«.

FREDERIKSBORG AMTSKOMMUNE:

HØRSHOLM KOMMUNE:

I 2. AFSNIT, 4. LINIE, ændres »9 c« til: »del af 9 c«.

STORSTRØMS AMTSKOMMUNE:

HOLEBY KOMMUNE:

I 2. AFSNIT, 10. LINIE, ændres »29 k« til: »en lod af 29 k«, og i 12. LINIE »29 pp« til: »en del af 29 pp«.

SYDFALSTER KOMMUNE:

I 2. AFSNIT, 4. LINIE ff, udgår: »og matr. nr. 1 g Orupgård Hovedgård, Sønder Kirkeby sogn«.

VEJLE AMTSKOMMUNE:

HEDENSTED KOMMUNE:

5. AFSNIT affattes således:

»Den del af Ølsted kommune, der indgår i sammenlægningen, omfatter den syd for Ølsted å beliggende del af kommunen, bestående af ejerlavene Bottrup by og Ølsted by, Ølsted sogn«.

RINGKØBING AMTSKOMMUNE:

ULFBORG-VEMB KOMMUNE:

I 2. AFSNIT; |ì: LINIE, ændres »nordøstre« til: »nordvestre«.

VIDEBÆK KOMMUNE:

I 3. AFSNIT foretages følgende ændringer og tilføjelser:

1. I 4. LINIE ændres ordene »syd for en linie« til »syd og vest for en linie«.

2. I 20.-24. LINIE ændres ordene »følger på en strækning af ca. 60 m.... videre« til:»går tværs over denne og videre langs nordskellet for matr. nr. 21 b til det sydvestlige skelhjørne for matr. nr. 20 ab og derfra i sydlig retning«.

3. I højre spalte, 9.-16. linie, ændres ordene »og 35 h til det sydøstlige skelhjørne....langs nordskellet for matr. nr. 36 h og 36 z« til: »35h og 36 ar til nordskettet for matr. nr. 36 h og videre i østlig retning langs dette skel og nordskellet for matr. nr. 36 z«.

4. I højre spalte tilføjes som nyt punktum: »Endvidere indgår matr. nr. 5 r, Askov by, Nørre Omme sogn, i sammenlægningen.«

VIBORG AMTSKOMMUNE:

KARUP KOMMUNE:

I SIDSTE AFSNIT, NÆSTSIDSTE OG SIDSTE LINIE udgår ordene »samt del af matr. nr. 3 d og del af matr. nr. 1 l, Grågårde og Gedhus«.

NORDJYLLANDS AMTSKOMMUNE:

FREDERIKSHAVN KOMMUNE:

I 2. AFSNIT, 17. LINIE, indføjes efter »nævnte matr. nr. 28 d«: »28 i«. Endvidere ændres i 24. LINIE »matr. nr. 8 l« til: »matr. nr.81«.

HADSUND KOMMUNE:

I 3. AFSNIT, 10. linie, indføjes efter »6 i«: »6 k«, og efter 16 l' udgår ordene: »(del af)». I NÆSTSIDSTE LINIE indføjes foran »landevej«, og i SIDSTE LINIE for »jernbaneareal« ordene: »del af«.

I 4. AFSNIT, 3. LINIE, indføjes foran »3 p« ordene: »del af«.

INDENRIGSMINISTERIET, DEN 27. MARTS 1972.

Egon Jensen.

/Lustrup.

Officielle noter

Ingen