Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændringer af landets inddeling i kommuner og amtskommuner samt folketingsvalgkredse.


Afsnit I.

FORTEGNELSE OVER DE ÆNDRINGER AF LANDETS INDDELING I KOMMUNER OG

AMTSKOMMUNER, DER GENNEMFØRES DEN 1. APRIL 1975.

I medfør af § 2, stk. 3 og 4, i lov nr. 194 af 24. maj 1972 om fremgangsmåden ved ændring af landets inddeling i kommuner og amtskommuner, har indenrigsministeren truffet bestemmelse om nedenstående ændringer af landets inddeling i kommuner og amtskommuner.

KØBENHAVNS AMTSKOMMUNE.

Grænsen mellem Københavns amtskommune og ROSKILDE AMTSKOMMUNE reguleres i overensstemmelse med pkt. 1.

1. Fra LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE til GUNDSØ KOMMUNE i Roskilde amtskommune overføres matr. nr. 7 B, Hove by, Smørum Sogn.

FREDERIKSBORG AMTSKOMMUNE.

Grænsen mellem Frederiksborg amtskommune og ROSKILDE AMTSKOMMUNE reguleres i overensstemmelse med pkt. 2. Grænsen mellem Frederiksborg amtskommune og VESTSJÆLLANDS AMTSKOMMUNE reguleres i overensstemmelse med pkt. 3.

2. Fra ØLSTYKKE KOMMUNE til GUNDSØ KOMMUNE i Roskilde amtskommune overføres de syd for Værebro å beliggende lodder af matr. nr. 7 C og 16, Svestrup by, Ølstykke sogn.

3. Fra NYKØBING-RØRVIG KOMMUNE i Vestsjællands amtskommune til HUNDESTED KOMMUNE overføres de i pkt. 7 nævnte arealer.

ROSKILDE AMTSKOMMUNE.

Grænsen mellem Roskilde amtskommune og KØBENHAVNS AMTSKOMMUNE reguleres i overensstemmelse med pkt. 4. Grænsen mellem Roskilde amtskommune og FREDERIKSBORG AMTSKOMMUNE reguleres i overensstemmelse med pkt. 5.

4. Fra LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE I Københavns amtskommune til GUNDSØ KOMMUNE overføres det under pkt. 1 nævnte areal.

5. Fra ØLSTYKKE KOMMUNE i Frederiksborg amtskommune til GUNDSØ KOMMUNE overføres de i pkt. 2 nævnte arealer.

VESTSJÆLLANDS AMTSKOMMUNE.

Grænsen mellem Vestsjællands amtskommune og FREDERIKSBORG AMTSKOMMUNE reguleres i overensstemmelse med pkt. 7.

6. Fra SLAGELSE KOMMUNE til GØRLEV KOMMUNE overføres matr. nr. 29 D, Bildsø by, Kirke-Stillinge sogn.

7. Fra NYKØBING-RØRVIG KOMMUNE til HUNDESTED KOMMUNE i Frederiksborg amtskommune overføres øen Hesselø, omfattende matr. nr. 1 og 2, Rørvig sogn.

8. Fra FUGLEBJERG KOMMUNE til SKÆLSKØR KOMMUNE overføres en del af matr. nr. 1 C, Skafterup by, Fyrendal sogn.

FYNS AMTSKOMMUNE.

9. Fra BROBY KOMMUNE til ODENSE KOMMUNE overføres matr. nr. 5 B og C, Vejlegård Hovedgård, Vejle sogn.

10. Fra ODENSE KOMMUNE til VISSENBJERG KOMMUNE overføres matr. nr. 1 T, Store-Korsebjerg, Ubberud sogn.

SØNDERJYLLANDS AMTSKOMMUNE.

11. Fra SUNDEVED KOMMUNE til SØNDERBORG KOMMUNE overføres en del af matr. nr. 172, Sottrup, Sottrup sogn.

VEJLE AMTSKOMMUNE.

Grænsen mellem Vejle amtskommune og RINGKØBING AMTSKOMMUNE reguleres i overensstemmelse med pkt. 12.

12. Fra BRANDE KOMMUNE i Ringkøbing amtskommune til GIVE KOMMUNE overføres det i pkt. 15 nævnte areal.

13. Efter stedfunden regulering af det offentlige vandløb Mattrup Mølleå gennemføres en regulering af grænsen mellem BRÆDSTRUP KOMMUNE og NØRRE SNEDE KOMMUNE, således at arealer på i alt 10.460 kvadratmeter overføres fra Fyrsting sogn i Brædstrup kommune til Klovborg sogn i Nørre Snede kommune, og arealer på i alt 26.877 kvadratmeter overføres fra Klovborg sogn i Nørre Snede kommune til Fyrsting sogn i Brædstrup kommune.

14. Fra GIVE KOMMUNE til TØRRING-ULDUM KOMMUNE overføres et areal, stort 85.249 kvadratmeter, betegnet som Nørre- og Sønder Tinnet enge, Øster Nykirke sogn.

RINGKØBING AMTSKOMMUNE.

Grænsen mellem Ringkøbing amtskommune og VEJLE AMTSKOMMUNE reguleres i overensstemmelse med pkt. 15.

15. Fra BRANDE KOMMUNE til GIVE KOMMUNE i Vejle amtskommune overføres en del af matr. nr. 1 K, Hallundbæk by, Blåhøj sogn. VIBORG AMTSKOMMUNE.

16. Fra SUNDSØRE KOMMUNE til SALLINGSUND KOMMUNE overføres en del af matr. nr. 12 B, Lille-Thorum by, Thorum sogn.

NORDJYLLANDS AMTSKOMMUNE.

17. Fra HIRTSHALS KOMMUNE til SKAGEN KOMMUNE overføres matr. nr. 58 Y, Vester- og Øster-Tversted byer, Tversted sogn.

Afsnit II.

ANDRE ÆNDRINGER.

18. I medfør af lov nr. 283 af 7. juni 1972 om revision af den kommunale inddeling i Københavns amtsrådskreds, har indenrigsministeren truffet bestemmelse om en regulering af grænsen mellem RØDOVRE KOMMUNE og HERLEV KOMMUNE i KØBENHAVNS AMTSKOMMUNE, hvorved der med virkning fra den 1. april 1974 fra RØDOVRE KOMMUNE til HERLEV KOMMUNE er overført matr. nr. 1 KF og den vestlige ved Ringvej B 3 beliggende lod af matr. nr. 1 A samt en del af matr. nr. 80 A (Harrestrup Å), alt Islev by og sogn. Reguleringen er ikke optaget i indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 189 af 28. marts 1974 om ændringer af landets inddeling i kommuner og amtskommuner samt folketingsvalgkredse.

19. I indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 106 af 27. marts 1972 om ændringer af landets inddeling i kommuner og amtskommuner samt folketingsvalgkredse er i pkt. 54 a, anført, at matr. nr. 40, Bækken, og matr. nr. 165, Rinkenæs, begge Rinkenæs sogn, overføres fra GRÅSTEN KOMMUNE til BOV KOMMUNE. Det burde retteligt have været anført, at EN DEL AF matr. nr. 40, Bækken, og EN DEL AF matr. nr. 165, Rinkenæs, begge Rinkenæs sogn, overføres fra GRÅSTEN KOMMUNE til BOV KOMMUNE.

Afsnit III.

ÆNDRINGER AF LANDETS INDDELING I FOLKETINGSVALGKREDSE.

I medfør af § 17, stk. 3, i lov om valgt til folketinget, jfr. lovbekendtgørelse nr. 366 af 10. august 1970, bestemmes herved, at valgkredsinddelingen ændres i overensstemmelse med de ændringer, der er anført under afsnit I og II.

INDENRIGSMINISTERIET DEN 16. APRIL 1975.

Egon Jensen.

/Erik Valgreen.

Officielle noter

Ingen