Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændringer i landets kommunale inddeling.


I medfør af § 55 i lov om landskommunernes styrelse, jfr. lovbekendtgørelse nr. 363 af 22. september 1965, har indenrigsministeriet truffet bestemmelse om følgende ændringer i landets kommunale inddeling:

  • 1) ÆNDRING AF GRÆNSEN MELLEM DRAGØR OG ST. MAGLEBY KOMMUNER UNDER KØBENHAVNS AMT.

Ved grænseændringen overføres et 161 kvadratmeter stort aflagt vejareal af »Krudttårnsvej«, Dragør by og sogn, Dragør kommune, til ejendommen matr. nr. 11 s, St. Magleby by og sogn, St. Magleby kommune.

  • 2) ÆNDRING AF GRÆNSEN MELLEM KARLEBY-HORREBY-NØRRE ØRSLEV KOMMUNE (STUBBEKØBING KOMMUNE) OG NYKØBING F. KOMMUNE.

Ved grænseændringen overføres den 225 kvadratmeter store ejendom matr. nr. 2 b, Listrup by, Nørre Ørslev sogn, Karleby-Horreby-Nørre Ørslev kommune (Stubbekøbing kommune), og den 50.000 kvadratmeter store ejendom matr. nr. 7 e, sammesteds, til den nye Nykøbing F. kommune.

  • 3) ÆNDRING AF GRÆNSEN MELLEM AAKIRKEBY OG HASLE KOMMUNER UNDER BORNHOLMS AMT.

Ved grænseændringen overføres 137 kvadratmeter fra matr. nr. 90 a, Vestermarie sogn, Aakirkeby kommune, til matr. nr. 112 b, Klemensker sogn, Hasle kommune, og 126 kvadratmeter fra matr. nr. 82 z, Nyker sogn, Hasle kommune, til offentlig bivej nr. 21 i Vestermarie sogn, Aakirkeby kommune.

  • 4) ÆNDRING AF GRÆNSEN MELLEM RINGKØBING OG ULFBORG-VEMB KOMMUNER UNDER RINGKØBING AMT.

Ved grænseændringen overføres at samlet areal på 1308 kvadratmeter fra matr. nr. 1 ak Hovedejerlavet, Vedersø sogn, Ringkøbing kommune, til matr. nr. 18 b, 53 a og 72 a, Husby by og sogn, Ulfborg-Vemb kommune, samt et areal på 103 kvadratmeter fra matr. nr. 29 l, Husby by og sogn, Ulfborg-Vemb kommune, til matr. nr. 1 ak, Hovedejerlavet, Vedersø sogn, Ringkøbing kommune.

  • 5) ÆNDRING AF GRÆNSEN MELLEM AASKOV OG VIDEBÆK KOMMUNER UNDER RINGKØBING AMT.

Ved grænseændringen overføres et 10.950 kvadratmeter stort areal fra ejendommen matr. nr. 15 b Nørrelandet, Sønder Felding sogn, Aaskov kommune, til ejendommen matr. nr. 1 l, Ahler Gårde og Gåsdalhede, Sønder Boris sogn, Videbæk kommune, samt et 11.200 kvadratmeter stort areal fra sidstnævnte til førstnævnte ejendom.

  • 6) ÆNDRING AF GRÆNSEN MELLEM NØRHALD OG PURHUS KOMMUNER UNDER ÅRHUS AMT.

Ved grænseændringen overføres et 770 kvadratmeter stort areal fra ejendommen matr. nr.17 g, Hald by og sogn, Nørhald kommune, til ejendommen matr. nr. 30 a, Jennum by, Spentrup sogn, Purhus kommune.

  • 7) ÆNDRING AF GRÆNSEN MELLEM SPØTTRUP OG SALLINGSUND KOMMUNER UNDER VIBORG AMT.

Ved grænseændringen overføres et 178 kvadratmeter stort, ikke tidligere matrikuleret, aflagt vejareal i Savstrup, Oddense sogn, Spøttrup kommune, til matr. nr. 3 a m. fl., Vium by, Hjerk sogn, Sallingsund kommune.

  • 8) ÆNDRING AF GRÆNSEN MELLEM FREDERIKSHAVN OG SINDAL KOMMUNER UNDER NORDJYLLANDS AMT.

Ved grænseændringen, der er foranlediget af en stedfunden regulering af Skærum Å på en ca. 2000 m lang strækning af vandløbet fra vejen fra Kvissel mod sydvest, tværs over jernbanen samt på den strækning, hvor vandløbet danner grænse mellem Åsted og Tolne sogne, overføres arealer på 990 kvadratmeter fra Åsted sogn, Frederikshavn kommune, til Tolne sogn, Sindal kommune, og arealer på 3.470 kvadratmeter fra sidstnævnte sogn til førstnævnte.

  • 9) ÆNDRING AF GRÆNSEN MELLEM HJØRRING OG SÆBY KOMMUNER UNDER NORDJYLLANDS AMT.

Ved grænseændringen, der er foranlediget af en stedfunden regulering af et mindre vandløb, sogneskelbækken ved Kneer, overføres et 1555 kvadratmeter stort areal fra ejendommen matr. nr. 1 a, Morild m.m., Taars sogn, Hjørring kommune, til Torslev sogns nordvestlige del, Sæby kommune, samt et 1.080 kvadratmeter stort areal fra sidstnævnte ejendom til førstnævnte.

Der overføres et 955 kvadratmeter stort areal fra ejendommen matr. nr. 1 a, Morild m.m., Taars sogn, Hjørring kommune, til Vangkær ejerlav, Torslev sogn, Sæby kommune, samt et 1.130 kvadratmeter stort areal fra sidstnævnte ejendom til førstnævnte.

Der overføres et 380 kvadratmeter stort areal fra Aalborg Gårde, Torslev sogn, Sæby kommune, til ejendommen matr. nr. 30, Tidemandsholm Hovedgård, Taars sogn, Hjørring kommune.

Der overføres et 210 kvadratmeter stort areal fra ejendommen matr. nr. 12, Østerhede m.m., Taars sogn, Hjørring kommune, til Aalborg Gårde, Torslev sogn, Sæby kommune, samt et 500 kvadratmeter stort areal fra sidstnævnte ejendom til førstnævnte.

Der overføres et 2.735 kvadratmeter stort areal fra ejendommen matr. nr. 4, Torslev sogns nordvestlige del, Sæby kommune, til Morild m.m. Taars sogn, Hjørring kommune, samt et 340 kvadratmeter stort areal fra sidstnævnte ejendom til førstnævnte.

Der overføres et 350 kvadratmeter stort areal fra ejendommen matr. nr. 2 b, Vangkær ejerlav, Torslev sogn, Sæby kommune, til Morild m.m., Taars sogn, Hjørring kommune, samt et 1970 kvadratmeter stort areal fra sidstnævnte ejendom til førstnævnte.

Der overføres et 175 kvadratmeter stort areal af ejendommen matr. nr. 4 f, Vangkær ejerlav, Torslev sogn, Sæby kommune, til Morild m.m., Taars sogn, Hjørring kommune, samt et 40 kvadratmeter stort areal fra sidstnævnte ejendom til førstnævnte.

Der overføres et 360 kvadratmeter stort areal fra ejendommen matr. nr. 4 f, Vangkær ejerlav, Torslev sogn, Sæby kommune, til Tidemandsholm Hovedgård, Taars sogn, Hjørring kommune, samt et 605 kvadratmeter stort areal fra sidstnævnte ejendom til førstnævnte.

Der overføres et 725 kvadratmeter stort areal fra ejendommen matr. nr 1 i, Aalborg Gårde, Torslev sogn, Sæby kommune, til Tidemandsholm Hovedgård, Taars sogn, Hjørring kommune, samt et 610 kvadratmeter stort areal fra sidstnævnte ejendom til førstnævnte.

Der overføres et 140 kvadratmeter stort areal fra ejendommen matr. nr. 1 i, Aalborg Gårde, Torslev sogn, Sæby kommune, til Østerhede, Taars sogn, Hjørring kommune, samt et 110 kvadratmeter stort areal fra sidstnævnte ejendom til førstnævnte.

Der overføres endelig et 465 kvadratmeter stort areal af ejendommen matr. nr. 9 a, Aalborg Gårde, Torslev sogn, Sæby kommune, til Østerhede m. m., Taars sogn, Hjørring kommune.

Den fremtidige grænse mellem Taars og Torslev sogne og Hjørring og Sæby kommuner vil efter reguleringen følge midten af det nævnte vandløb.

  • 10) ÆNDRING AF GRÆNSEN MELLEM NØRAGER OG STØVRING KOMMUNER UNDER NORDJYLLANDS AMT.

Ved grænseændringen overføres arealer på ialt 760 kvadratmeter fra ejendommene matr. nr. 6 f, 3 c, 9 r og 5 a, Haverslev sogn, Nørager kommune, til ejendommen matr. nr. 11, 12 f, 1 i og 1 f, Sønderup sogn, Støvring kommune, samt arealer på ialt 450 kvadratmeter fra ejendommene matr. nr. 11, 12 f, 2 c og 1 f, Sønderup sogn, Støvring kommune, til ejendommene matr. nr. 6 f, 3 c, 9 r og 5 a, Haverslev sogn, Nørager kommune.

De nævnte grænseændringer, hvorom der har fundet notering sted i matriklens dokumenter, har gyldighed fra den 1. april 1971; grænseændringen under 2) har dog gyldighed fra den 1. april 1970.

Grænseændringerne har tillige virkning i kirkelig henseende.

INDENRIGSMINISTERIET, DEN 1. APRIL 1971.

P. M. V.

E. B.

J.B. Pileborg.

Officielle noter

Ingen