Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændringer af landets inddeling i kommuner og amtskommuner


I medfør af § 2, stk. 3 og 4, i lov nr. 194 af 24. maj 1972 om

fremgangsmåden ved ændring af landets inddeling i kommuner og

amtskommuner, fastsættes:

§ 1. Landets inddeling i kommuner og amtskommuner ændres som angivet i bilaget til bekendtgørelsen.

Indenrigsministeriet, den 16. marts 1995

Birte Weiss

/ Emil le Maire

Bilag

Fortegnelse over ændringer af landets inddeling i kommuner og amtskommuner

Ændringer pr. 1. januar 1995

Københavns Kommune

1. Fra Københavns Kommune til Tårnby Kommune i Københavns Amtskommune overføres arealer på i alt 4.418 m2 fra matr.nr. 17, 18 a,18 b, 19, 20 b, 784 og 914, Sundby Overdrev, København.

Københavns Amtskommune

Grænsen mellem Københavns Amtskommune og Københavns Kommune ændres i overensstemmelse med pkt. 4.

2. Fra Gentofte Kommune til Lyngby-Taarbæk Kommune overføres matr.nr. 31 g, 31 h og 101, Vangede.

3. Fra Lyngby-Taarbæk Kommune til Gentofte Kommune overføres matr.nr. 1 n, 1 p og 1 q, Jægersborg Dyrehave, Taarbæk.

4. Fra Københavns Kommune til Tårnby Kommune overføres det under pkt. 1 nævnte areal.

Frederiksborg Amtskommune

5. Fra Hillerød Kommune til Fredensborg-Humlebæk Kommune overføres 1.097 m2 af matr.nr. 4 a, Stenholtsvang, Nødebo.

Fyns Amtskommune

6. Fra Ringe Kommune til Årslev Kommune overføres matr.nr. 1 g og del af matr.nr. 1 e, Heden By, Heden.

Vejle Amtskommune

7. Fra Børkop Kommune til Vejle Kommune overføres matr.nr. 63 a, Velling By, Smidstrup.

Århus Amtskommune

8. Fra Hørning Kommune til Skanderborg Kommune overføres 710 m2 af matr.nr. 41, Mesing By, Mesing.

Officielle noter

Ingen