Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændringer af landets inddeling i kommuner og amtskommuner samt folketingsvalgkredse


Afsnit I

Fortegnelse over de ændringer af landets inddeling i kommuner og

amtskommuner, der gennemføres den 1. januar 1987.

I medfør af § 2, stk. 3, i lov nr. 194 af 24. maj 1972 om fremgangsmåden ved ændring af landets inddeling i kommuner og amtskommuner har indenrigsministeren truffet bestemmelse om de nedenfor anførte ændringer af landets inddeling i kommuner og amtskommuner.

Københavns Amtskommune

1. Fra Ballerup Kommune til Herlev Kommune overføres 15 m2 af Skovlunde By, Skovlunde, som følge af regulering af Sømose Å.

2. Fra Herlev Kommune til Ballerup Kommune overføres 12 m2 af Herlev By, Lindehøj, som følge af regulering af Sømose Å.

Frederiksborg Amtskommune

3. Fra Hillerød Kommune til Skævinge Kommune overføres en del af matr. nr. 6 b, Æbelholtsvang, Tjæreby.

Vestsjællands Amtskommune

4. Fra Jernløse Kommune til Holbæk Kommune overføres en del af matr. nr. 6 d, Borup By, Søstrup.

Fyns Amtskommune

5. Fra Glamsbjerg Kommune til Årup Kommune overføres matr. nr. 7 f, Ørsted By, Ørsted.

6. Fra Årup Kommune til Ejby Kommune overføres en del af matr. nr. 4 g, Ålsbo By, Rørup.

Sønderjyllands Amtskommune

7. Fra Gram Kommune til Nørre-Rangstrup Kommune overføres 364 m2 af Lindetskov, Højrup, som følge af regulering af landevej nr. 538.

8. Fra Løgumkloster Kommune til Nørre-Rangstrup Kommune overføres 510 m2 af Løjtved, Nr. Løgum, som følge af regulering af landevej nr. 510 og af offentligt vandløb.

9. Fra Nørre-Rangstrup Kommune til Gram Kommune overføres 1386 m2 af Hønning, Arrild, som følge af regulering af landevej nr. 538.

10. Fra Nørre-Rangstrup Kommune til Løgumkloster Kommune overføres 2638 m2 af Bovlund, Agerskov, som følge af regulering af landevej nr. 510 og af offentligt vandløb.

Vejle Amtskommune

11. Fra Hedensted Kommune til Vejle Kommune overføres 30 m2 af Hedensted By, Hedensted, som følge af udskillelse af areal til offentlig vej.

Århus Amtskommune

12. Fra Hadsten Kommune til Århus Kommune overføres en del af matr. nr. 3 d, Røved By, Ødum.

13. Fra Them Kommune til Silkeborg Kommune overføres en del af matr. nr. 16 i, Virklund By, Them.

Viborg Amtskommune

14. Fra Spøttrup Kommune til Sundsøre Kommune overføres matr. nr. 17, 19 og 21, Næstild By, Oddense samt del af kommunevejen »Kåstrupvej«, Næstild By, Oddense.

15. Fra Sundsøre Kommune til Spøttrup Kommune overføres matr. nr. 29, V. Lyby By, Lyby samt matr. nr. 2 o, 13, 14, 15 og 17, Bostrup By, Lyby.

Nordjyllands Amtskommune

16. Fra Nørager Kommune til Arden Kommune overføres en del af matr. nr. 9 i, Nysum By, Ravnkilde.

Afsnit II

Andre ændringer

I medfør af § 14 i lov nr. 194 af 24. maj 1972 om fremgangsmåden ved ændring af landets inddeling i kommuner og amtskommuner har indenrigsministeren truffet bestemmelse om det kommunale tilhørsforhold for følgende nyanlagte øer i Odense Fjord:

Fyns Amtskommune

17. 5B henlægges til Kerteminde Kommune.

18. 6F, 5F, R12, R9, R11, R13, R21, R18, R20 og Harehage henlægges til Munkebo Kommune.

19. 2F, 3F, 2/3B, R3, R8, R21A, R24, R24A, R23, R24B, R23A, Hasselø, Espenø og 11F henlægges til Otterup Kommune.

Afsnit III

Ændringer af landets inddeling i folketingsvalgkredse

I medfør af § 17, stk. 3, i lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 22. september 1980, bestemmes herved, at valgkredsinddelingen ændres i overensstemmelse med de ændringer, der er anført under I og II.

I valgkredsfortegnelsen foretages følgende ændringer:

B. Øernes område

VII. Fyns amtskreds

»mod sydvest af Thomas B. Thrigesgade til den hidtidige gade Nørrebro, mod sydvest af denne gadelinje, mod syd af banelinjen til Thomas B. Thrigesgade, mod vest af denne til Torvegade, mod sydvest af denne, Albanitorv og Albanigade« ændres til: »mod sydvest og vest af Thomas B. Thrigesgade, mod sydvest af Torvegade, Albani Torv og Albanigade«.

Indenrigsministeriet, den 31. marts 1987

KNUD ENGGAARD

/Emil le Maire

Officielle noter

Ingen