Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændringer af landets inddeling i kommuner og amtskommuner samt folketingsvalgkredse.


Afsnit I.

FORTEGNELSE OVER DE ÆNDRINGER AF LANDETS INDDELING I KOMMUNER OG

AMTSKOMMUNER; DER GENNEMFØRES DEN 1. APRIL 1973.

I medfør af bestemmelserne i § 55 i lov om landkommunernes styrelse, jfr. lovbekendtgørelse nr. 363 af 22. september 1965 og § 2, stk. 3 og 4, i lov nr. 194 af 24. maj 1972 om fremgangsmåden ved ændring af landets inddeling i kommuner og amtskommuner, har indenrigsministeren truffet bestemmelse om nedenstående ændringer af landets inddeling i kommuner og amtskommuner.

KØBENHAVNS AMTSKOMMUNE.

1. Efter at et 120.210 kvadratmeter stort areal, der er inddæmmet af Køge Bugt, nu er optaget i matriklen, deles arealet mellem HVIDOVRE KOMMUNE og GLOSTRUP KOMMUNE.

Til Hvidovre kommune henlægges matr.nr. 107, Hvidovre by, Strandmarks sogn, med et areal på 91.560 kvadratmeter.

Til Glostrup kommune henlægges matr.nr. 47, Avedøre by og sogn, med et areal på 28.650 kvadratmeter.

2. Fra GLOSTRUP KOMMUNE til RØDOVRE KOMMUNE overføres et 960 kvadratmeter stort areal (heraf vej 550 kvadratmeter) af matr.nr. 8 b, Hvessinge by, Glostup sogn, til matr.nr. 7 e, Rødovre by, Grøndalslund sogn.

FREDERIKSBORG AMTSKOMMUNE.

3. Fra HELSINGØR KOMMUNE til FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE overføres matr.nr. 2 fi og 2 fk, Tibberup by, Egebæksvang sogn.

4. Fra FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE til HELSINGØR KOMMUNE overføres matr.nr. 1 lo og 1 lp, Krogerup og Humlebæk, Humlebæk sogn.

5. Fra Krogstrup by, Krogstrup sogn i JÆGERSPRIS KOMMUNE til Bonderup by, Skibby sogn i SKIBBY KOMMUNE oveføres et tidligere umatrikuleret aflagt jernbaneareal på 2.398 kvadratmeter.

FYNS AMTSKOMMUNE.

6. Fra ODENSE KOMMUNE til TOMMERUP KOMMUNE overføres 2 arealer på 600 kvadratmeter og 45 kvadratmeter af henholdsvis matr.nr. 1 a og matr.nr. 6, Borreby Møllegård, Bellinge sogn, samt et 375 kvadratmeter stort areal aflagt vandløb fra ejerlavet Borreby Møllegård, Bellinge sogn til matr.nr. 1 a, Solevad by, Verninge sogn.

RIBE AMTSKOMMUNE.

Grænsen mellem Ribe amtskommune og RINGKØBING AMTSKOMMUNE reguleres i overensstemmelse med pkt. 8.

7. Fra Åstrup sogn i HOLSTED KOMMUNE til Vejrup sogn i BRAMMINGE KOMMUNE overføres arealer på i alt 3.735 kvadratmeter i forbindelse med en forlægning af hovedvej A 1.

I samme forbindelse overføres fra Vejrup sogn i BRAMMINGE KOMMUNE til Åstrup sogn i HOLSTED KOMMUNE arealer på i alt 9.165 kvadratmeter.

8. Efter stedfunden regulering af de offentlige vandløb Østerbæk og Gundesbøl å gennemføres en regulering af grænsen mellem ØLGOD KOMMUNE I RIBE AMTSKOMMUNE og EGVAD KOMMUNE I RINGKØBING AMTSKOMMUNE, således at arealer på i alt 4.065 kvadratmeter overføres fra Hoven sogn i Egvad kommune til Ølgod sogn i Ølgod kommune, og arealer på i alt 1.888 kvadratmeter overføres fra Ølgod sogn i Ølgod kommune til Hoven sogn i Egvad kommune.

VEJLE AMTSKOMMUNE.

Grænsen mellen Vejle amtskommune og RINGKØBING AMTSKOMMUNE reguleres i overensstemmelse med pkt. 10.

9. Efter stedfunden regulering af det offentlige vandløb Vonsild å gennemføres en regulering af grænsen mellem VAMDRUP KOMMUNE og KOLDING KOMMUNE, således at et areal på 240 kvadratmeter overføres fra Hjarup sogn i Vamdrup kommune til Vonsild sogn i Kolding kommune, og et areal på 1.400 kvadratmeter overføres fra Vonsild sogn i Kolding kommune til Hjarup sogn i Vamdrup kommune.

10. Efter stedfunden regulering af det offentlige vandløb Hallundbæk gennemføres en regulering af grænsen mellem NR. SNEDE KOMMUNE I VEJLE AMTSKOMMUNE og HERNING KOMMUNE I RINGKØBING AMTSKOMMUNE, således at et areal på 710 kvadratmeter overføres fra Rind sogn i Herning kommune til Ejstrup sogn i Nr. Snede kommune, og et areal på 840 kvadratmeter overføres fra Ejstrup sogn i Nr. Snede kommune til Rind sogn i Herning kommune.

RINGKØBING AMTSKOMMUNE.

Grænsen mellem Ringkøbing amtskommune og RIBE AMTSKOMMUNE reguleres i overensstemmelse med pkt. 8, og grænsen mellem Ringkøbing amtskommune og VEJLE AMTSKOMMUNE reguleres i overensstemmelse med pkt. 10.

11. Efter stedfunden regulering af det offentlige vandløb Storåen gennemføres en regulering af grænsen mellem AULUM-HADERUP KOMMUNE og HERNING KOMMUNE, således at arealer påi alt 6.244 kvadratmeter overføres fra Aulum sogn i Aulum-Haderup kommune til Ørre sogn i Herning kommune, og arealer på i alt 8.840 kvadratmeter overføres fra Ørre sogn i Herning kommune til Aulum sogn i Aulum-Haderup kommune.

12. Egvad kommune, jfr. pkt. 8.

13. Herning kommune, jfr. pkt. 10.

ÅRHUS AMTSKOMMUNE.

14. Fra RØNDE KOMMUNE til MIDTDJURS KOMMUNE overføres efter stedfunden skelforandring 2.100 kvadratmeter af matr.nr. 30 a, Thorsager by og sogn til matr.nr. 7 b, Astrup by, Skarresø sogn.

Afsnit II.

ÆNDRINGER AF LANDETS INDDELING I FOLKETINGSVALGKREDSE.

I medfør af § 17, stk. 3, i lov om valg til folketinget, jfr. lovbekendtgørelse nr. 366 af 10. august 1970, bestemmes herved, at valgkredsinddelingen ændres i overensstemmelse med de ændringer, der er anført under afsnit I.

INDENRIGSMINISTERIET, DEN 27. MARTS 1973.

P.M.V.

Zeuthen.

/G.A. Lustrup.

Officielle noter

Ingen