Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændringer af landets inddeling i kommuner samt af fortegnelsen over folketingsvalgkredse


I medfør af § 2, stk. 3, i lov nr. 194 af 24. maj 1972 om

fremgangsmåden ved ændring af landets inddeling i kommuner og

amtskommuner, og § 8, stk. 4, i lov nr. 271 af 13. maj 1987 om valg

til Folketinget, fastsættes:

§ 1. Landets inddeling i kommuner ændres som angivet i bilag 1 til bekendtgørelsen.

§ 2. Fortegnelsen over folketingsvalgkredse i bilaget til lov om valg til Folketinget ændres som angivet i bilag 2 til bekendtgørelsen.

Indenrigsministeriet, den 1. april 1992

Thor Pedersen

/ Emil le Maire

Bilag 1

Fortegnelse over ændringer af landets inddeling i kommuner

Ændringer pr. 1. januar 1992

Vestsjællands Amtskommune

1. Fra Fuglebjerg Kommune til Hashøj Kommune overføres 1.145 m2 af matr.nr. 20 a, Hårslev By, Hårslev.

2. Fra Tølløse Kommune til Ringsted Kommune overføres 1.770 m2 af matr.nr. 1 d og 790 m2 af matr.nr. 1 g, Ebberup By, Soderup.

Storstrøms Amtskommune

3. Fra Præstø Kommune til Fladså Kommune overføres 2.340 m2 af matr.nr. 15, Bårse By, Bårse.

Fyns Amtskommune

4. Fra Nørre Aaby Kommune til Middelfart Kommune overføres 1.129 m2 af matr.nr. 1 d, Viby By, Udby.

5. Fra Ringe Kommune til Årslev Kommune overføres 200 m2 af matr.nr. 4 g, Heden By, Heden.

6. Fra Årslev Kommune til Ringe Kommune overføres 2.075 m2 af matr.nr. 17 d, Nr. Søby By, Nr. Søby.

7. Fra Aarup Kommune til Tommerup Kommune overføres matr.nr. 1 l, Brændholtgård, Orte.

Ribe Amtskommune

8. Fra Ølgod Kommune til Grindsted Kommune overføres 785 m2 af matr.nr. 10 i, Kvie By, Ansager.

Ringkøbing Amtskommune

9. Fra Herning Kommune til Brande Kommune overføres matr.nr. 45 a, Gl. Arnborg By, Arnborg.

Århus Amtskommune

10. Fra Århus Kommune til Hørning Kommune overføres matr.nr. 1 b, Bering By, Kolt.

Nordjyllands Amtskommune

11. Fra Hjørring Kommune til Løkken-Vrå Kommune overføres 18.700 m2 af matr.nr. 1 d, Overklit Hgd., Vennebjerg.

12. Fra Løkken-Vrå Kommune til Hjørring Kommune overføres 45.750 m2 af matr.nr. 3, Hundelev By, Jelstrup.

13. Fra Støvring Kommune til Nibe Kommune overføres matr.nr. 2 g, Moldbjerg By, Ø. Hornum.

Bilag 2

Fortegnelse over ændringer af fortegnelsen over folketingsvalgkredse

Ændringer pr. 6. maj 1990

C. Jylland

12. Århus Amtskreds

1. I 1 Århus Østkredsen ændres »Skødstrup og Vejlby Sogne.« til: »Skelager, Skødstrup og Vejlby Sogne.«

2. I 2 Århus Nordkredsen ændres »Risskov og Vejlby Sognes syd- og vestgrænser, Ellevang Sogns vestgrænse, videre mod nord langs Egå og Hjortshøj Sognes vestgrænser.« til: »Risskov og Vejlby Sognes sydgrænser og langs Skelager Sogns syd-, vest- og nordgrænser, videre langs Vejlby og Ellevang Sognes vestgrænser, videre mod nord langs Egå og Hjortshøj Sognes vestgrænser til kommunegrænsen.«

Officielle noter

Ingen