Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om udpegning af frikommuner


I henhold til § 2 i lov nr. 202 af 22. maj 1985 om frikommuner fastsættes:

§ 1. Følgende 22 kommuner har status som frikommuner: Ballerup, Herlev, Værløse, Fredensborg-Humlebæk, Ringsted, Holmegård, Langebæk, Næstved, Odense, Tranekær, Tinglev, Vojens, Aabenraa, Esbjerg, Egtved, Brande, Ringkøbing, Struer, Ebeltoft, Kjellerup, Hadsund og Hobro kommuner.

§ 2. Følgende 5 amtskommuner har status som frikommuner: Københavns, Frederiksborg, Storstrøms, Sønderjyllands og Nordjyllands amtskommuner.

INDENRIGSMINISTERIET, DEN 3. JUNI 1985

BRITTA SCHALL HOLBERG

/Heide-Jørgensen

Officielle noter

Ingen