Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændringer af landets inddeling i kommuner og amtskommuner


I medfør af § 2, stk. 3 og 4, i lov nr. 194 af 24. maj 1972 om

fremgangsmåden ved ændring af landets inddeling i kommuner og

amtskommuner, fastsættes:

§ 1. Landets inddeling i kommuner og amtskommuner ændres som angivet i bilaget til bekendtgørelsen.

Indenrigsministeriet, den 30. april 1990

Thor Pedersen

/ Emil le Maire

Bilag

Fortegnelse over ændringer af landets inddeling i kommuner og amtskommuner

Ændringer pr. 1. januar 1990

Københavns Amtskommune

1. Fra Glostrup Kommune til Brøndby Kommune overføres matr. nr. 8 gs og 8 oq, Glostrup By, Glostrup.

Frederiksborg Amtskommune

2. Fra Slangerup Kommune til Ølstykke Kommune overføres 28 m2 af matr. nr. 10 g, Jørlunde By, Jørlunde.

3. Fra Ølstykke Kommune til Slangerup Kommune overføres 28 m2 af matr. nr. 10 f, Jørlunde By, Jørlunde.

Vestsjællands Amtskommune

4. Fra Høng Kommune til Slagelse Kommune overføres matr.nr. 8 e, Gierslev By, Gierslev.

Sønderjyllands Amtskommune

5. Fra Bredebro Kommune til Højer Kommune overføres 75 m2 af Skast, Sdr. Skast, som følge af regulering af kommunevej 171 i Bredebro.

6. Fra Bredebro Kommune til Løgumkloster Kommune overføres 802 m2 af Kumled, Brede.

7. Fra Højer Kommune til Bredebro Kommune overføres 294 m2 af Nr. Sejerslev, Emmerlev, som følge af regulering af kommunevej 171 i Bredebro.

8. Fra Lundtoft Kommune til Tinglev Kommune overføres 786.221 m2 af Bjerndrup, Kliplev.

9. Fra Løgumkloster Kommune til Bredebro Kommune overføres 714 m2 af Ellum, Løgumkloster.

Ribe Amtskommune

Grænsen mellem Ribe Amtskommune og Ringkøbing Amtskommune ændres i overensstemmelse med pkt. 10.

10. Fra Egvad Kommune i Ringkøbing Amtskommune til Ølgod Kommune overføres det under pkt. 11 nævnte areal.

Ringkøbing Amtskommune

Grænsen mellem Ringkøbing Amtskommune og Ribe Amtskommune ændres i overensstemmelse med pkt. 11.

11. Fra Egvad Kommune til Ølgod Kommune i Ribe Amtskommune overføres 3346 m2 af matr.nr. 2 x, Vittarp By, Ådum.

Nordjyllands Amtskommune

12. Fra Hjørring Kommune til Hirtshals Kommune overføres 1.350 m2 af Snevre By, Bjergby, som følge af forlægning af hovedlandevej nr. 448, Hjørring-Hirtshals.

13. Fra Sindal Kommune til Sæby Kommune overføres 160 m2 af matr.nr. 5 c og 140 m2 af matr.nr. 6 c, Lendum By, Lendum.

Officielle noter

Ingen