Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændringer af landets inddeling i kommuner og amtskommuner


I medfør af § 2, stk. 1, 3 og 4, i lov nr. 194 af 24. maj 1972 om

fremgangsmåden ved ændring af landets inddeling i kommuner og

amtskommuner, fastsættes:

§ 1. Landets inddeling i kommuner og amtskommuner ændres som angivet i bilaget til bekendtgørelsen.

Indenrigsministeriet, den 13. maj 1993

Birte Weiss

/ Emil le Maire

Bilag

Fortegnelse over ændringer af landets inddeling i kommuner og amtskommuner

Ændringer pr. 1. januar 1993

Københavns Amtskommune

1. Fra Brøndby Kommune til Glostrup Kommune overføres 2.041 m2 af matr.nr. 22 q, Brøndbyvester By, Brøndbyvester.

2. Fra Glostrup Kommune til Brøndby Kommune overføres matr.nr. 4 ab, Glostrup By, Glostrup.

3. Fra Høje-Taastrup Kommune til Ishøj Kommune overføres matr.nr. 2 b, 2 c, 2 d, 2 i, 2 m, 2 q, 2 r, 2 s, 2 t, 2 ii, 2 kk, 2 ll samt litra »a« (del af Thorsbrovej), Gjeddesdal Hgd., Reerslev, og matr.nr. 61 b og 62 b, Høje-Tåstrup By, Høje-Tåstrup.

4. Fra Ishøj Kommune til Høje-Taastrup Kommune overføres matr.nr. 16 b, 16 p, 66 a, 67, litra »x« (del af Hveen Boulevard), 5 b, 5 c, 5 n, 5 o,6 g, 18 b, 6 h, 7 f, 19 a, litra »ab« (del af Lundemosevej), 5 r, 5 d, 5 s, 9 i, 9 k, 10 c, 70 samt litra »aa« (del af Bredebjergvej), Torslundemagle By, Torslunde, og matr.nr. 2 i, 2 k, 2 p, 2 z, 2 q,2 s, 2 ø, litra »bd« (del af Hveen Boulevard) samt litra »bz« (del af Køgevej), Ishøj By, Ishøj.

5. Fra Ishøj Kommune til Vallensbæk Kommune overføres matr.nr. 17 b samt litra »k« (del af Ishøj Strandvej), Tranegilde By, Ishøj.

6. Fra Vallensbæk Kommune til Ishøj Kommune overføres del af matr.nr. 7 g og 95 samt litra »r« (del af Søndre Ringvej), Vallensbæk By, Vallensbæk.

Vestsjællands Amtskommune

Grænsen mellem Vestsjællands Amtskommune og Storstrøms Amtskommune ændres i overensstemmelse med pkt. 7 og 8.

7. Fra Haslev Kommune til Holmegaard Kommune i Storstrøms Amtskommune overføres matr.nr. 1 g, 1 i, 1 ah, 1 ai, 1 ak, litra »b« (del af Ny Næstvedvej) og litra »c« (del af Villa Gallinavej), Hesede Hgd., Bråby.

8. Fra Holmegaard Kommune i Storstrøms Amtskommune til Haslev Kommune overføres det under pkt. 9 nævnte areal.

Storstrøms Amtskommune

Grænsen mellem Storstrøms Amtskommune og Vestsjællands Amtskommune ændres i overensstemmelse med pkt. 9 og 11.

9. Fra Holmegaard Kommune til Haslev Kommune i Vestsjællands Amtskommune overføres matr.nr. 1 e, 23, lod af 25 (jernbanen) og litra »a« (del af Gødstrupvej), Gødstrup By, Toksværd.

10. Fra Nakskov Kommune til Rudbjerg Kommune overføres 1.617 m2 af matr.nr. 1 a, Savnsø Vig, Nakskov Jorder.

11. Fra Haslev Kommune i Vestsjællands Amtskommune til Holmegaard Kommune overføres det under pkt. 7 nævnte areal.

Sønderjyllands Amtskommune

Grænsen mellem Sønderjyllands Amtskommune og Vejle Amtskommune ændres i overensstemmelse med pkt. 13.

12. Fra Rødekro Kommune til Aabenraa Kommune overføres 1.464 m2 af Årslev, Hjordkær.

13. Fra Kolding Kommune i Vejle Amtskommune til Christiansfeld Kommune overføres det under pkt. 15 nævnte areal.

Vejle Amtskommune

Grænsen mellem Vejle Amtskommune og Sønderjyllands Amtskommune ændres i overensstemmelse med pkt. 15.

14. Fra Give Kommune til Tørring-Uldum Kommune overføres 1.650 m2 af matr.nr. 1 a, Nr. Tinnet By, Ø. Nykirke.

15. Fra Kolding Kommune til Christiansfeld Kommune i Sønderjyllands Amtskommune overføres 673 m2 af matr.nr. 331, Vonsild By, Vonsild.

16. Fra Lunderskov Kommune til Vamdrup Kommune overføres 1.725 m2 af matr.nr. 4 as, Nagbøl By, Skanderup.

17. Fra Vamdrup Kommune til Lunderskov Kommune overføres 1.725 m2 af matr.nr. 6 d, V. Vamdrup By, Vamdrup.

Ringkøbing Amtskommune

18. Fra Ringkøbing Kommune til Skjern Kommune overføres matr.nr. 41 m, del af den sydøstligt i ejerlavet beliggende lod af matr.nr. 40 a samt del af matr.nr. 41 z, Ø. Lem By, Sdr. Lem, og matr.nr. 5, 12 a, 12 b, 12 c, 12 d samt 12 g, Kratenge, Velling.

19. Fra Skjern Kommune til Ringkøbing Kommune overføres matr.nr. 13 g, 13 y, 20 q, 28 a, 29 a og 30 b, en lod af matr.nr. 1 a, en lod af matr.nr. 2 a, 3 lodder af matr.nr. 15 a, areal af matr.nr. 4 d, offentlig vej litra »b«, del af offentlig vej litra »k« samt del af jernbane, Bækbro, Dejbjerg.

Århus Amtskommune

20. Fra Hadsten Kommune til Rosenholm Kommune overføres 790 m2 af matr.nr. 1, Mellemmølle, Voldum.

21. Fra Mariager Kommune til Nørhald Kommune overføres 5.103 m2 af matr.nr. 7 d, 6.832 m2 af matr.nr. 11 c og 6.590 m2 af matr.nr. 27, Sem By, Sem.

22. Fra Nørhald Kommune til Mariager Kommune overføres 2.017 m2 af matr.nr. 10 i, Kærby By, Kærby.

Viborg Amtskommune

Grænsen mellem Viborg Amtskommune og Nordjyllands Amtskommune ændres i overensstemmelse med pkt. 23 og 24.

23. Fra Møldrup Kommune til Hobro Kommune i Nordjyllands Amtskommune overføres 8.490 m2 af Klejtrup By, Klejtrup, som følge af jordfordelingssagen »Klejtrup II«.

24. Fra Aars Kommune i Nordjyllands Amtskommune til Aalestrup Kommune overføres det under pkt. 27 nævnte areal.

Nordjyllands Amtskommune

Grænsen mellem Nordjyllands Amtskommune og Viborg Amtskommune ændres i overensstemmelse med pkt. 27 og 28.

25. Fra Løkken-Vrå Kommune til Hjørring Kommune overføres 1.040 m2 af matr.nr. 8 a, Grønnerup By, Vrå, og 750 m2 af matr.nr. 175, Sdr. Vrå By, Vrå.

26. Fra Støvring Kommune til Nørager Kommune overføres matr.nr. 1 bf, Torstedlund Hgd., Årestrup samt udskilt del af kommunevej Torstedlundvej.

27. Fra Aars Kommune til Aalestrup Kommune i Viborg Amtskommune overføres matr.nr. 3 e og 3 i, Årup Gde., Vognsild.

28. Fra Møldrup Kommune i Viborg Amtskommune til Hobro Kommune overføres det under pkt. 23 nævnte areal.

Andre ændringer

Århus Amtskommune

29. Fra Nørre Djurs Kommune til Midtdjurs Kommune er der med virkning fra den 1. januar 1992 overført 200 m2 af matr.nr. 1 d, Fannerupgård, Ginnerup.

Officielle noter

Ingen