Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændringer af landets inddeling i kommuner


I medfør af § 2, stk. 3, i lov nr. 194 af 24. maj 1972 om

fremgangsmåden ved ændring af landets inddeling i kommuner og

amtskommuner, fastsættes:

§ 1. Landets inddeling i kommuner ændres som angivet i bilaget til bekendtgørelsen.

Indenrigsministeriet, den 22. maj 1991

Thor Pedersen

/ Emil le Maire

Bilag

Fortegnelse over ændringer af landets inddeling i kommuner

Ændringer pr. 1. januar 1991

Københavns Amtskommune

1. Fra Ballerup Kommune til Ledøje-Smørum Kommune overføres 99 m2 af matr.nr. 3 a, Ågerup By, Pederstrup.

Vestsjællands Amtskommune

2. Fra Hvidebæk Kommune til Bjergsted Kommune overføres 66 m2 af matr.nr. 1 f, Saltofte Vænge, Ubby.

3. Fra Slagelse Kommune til Hashøj Kommune overføres 273 m2 af matr.nr. 11 a, Antvorskov Hgd., Slagelse Jorder.

Storstrøms Amtskommune

4. Fra Nykøbing F. Kommune til Stubbekøbing Kommune overføres 786 m2 af matr.nr. 23, Systofte By, Systofte.

5. Fra Nysted Kommune til Holeby Kommune overføres 186 m2 af matr.nr. 1 b, Sørup By, V. Ulslev.

6. Fra Præstø Kommune til Vordingborg Kommune overføres 6.065 m2 af Hastrup By, Beldringe, i forbindelse med anlæg af Sydmotorvejen.

7. Fra Ravnsborg Kommune til Højreby Kommune overføres 250 m2 af matr.nr. 2 e, Ø. Karleby By, Løjtofte.

Fyns Amtskommune

8. Fra Ejby Kommune til Årup Kommune overføres 775 m2 af matr.nr. 4 a, Billesbølle Hgd., Fjelsted.

9. Fra Glamsbjerg Kommune til Tommerup Kommune overføres matr.nr. 2 c, Holte By, Køng.

10. Fra Odense Kommune til Otterup Kommune overføres matr.nr. 28 a og 65, Lumby Torp By, Lumby.

11. Fra Otterup Kommune til Odense Kommune overføres matr.nr. 3 b og 11 n, Beldringe By, Lunde.

12. Fra Ryslinge Kommune til Ørbæk Kommune overføres 2.731 m2 af matr.nr. 7 a, Ryslinge By, Ryslinge.

13. Fra Svendborg Kommune til Gudme Kommune overføres 100 m2 af matr.nr. 21 c, Tved By, Tved.

14. Fra Ørbæk Kommune til Gudme Kommune overføres matr.nr. 30 c, Langå By, Langå.

15. Fra Ørbæk Kommune til Ryslinge Kommune overføres 2.144 m2 af matr.nr. 1 a, Sofienlund, Herrested.

Sønderjyllands Amtskommune

16. Fra Tinglev Kommune til Tønder Kommune overføres 2.119 m2 af matr.nr. 17, Nolde, Burkal.

Ribe Amtskommune

17. Fra Bramming Kommune til Helle Kommune overføres 1.203 m2 af matr.nr. 1 n, Endrupholm Hgd., V. Nykirke.

18. Fra Helle Kommune til Bramming Kommune overføres 1.450 m2 af matr.nr. 5 aa og 350 m2 af matr.nr. 8 f, Hjortkær By, Grimstrup.

Vejle Amtskommune

19. Fra Juelsminde Kommune til Horsens Kommune overføres 216 m2 af matr.nr. 11 c, Nr. Bjerre By, Bjerre.

Århus Amtskommune

20. Fra Mariager Kommune til Nørhald Kommune overføres 2.377 m2 af matr.nr. 1 a, Ø. Kondrup By, Kastbjerg.

21. Fra Nørhald Kommune til Mariager Kommune overføres 2.377 m2 af matr.nr. 5 a, Stangerum By, Dalbyover.

22. Fra Nørhald Kommune til Mariager Kommune overføres matr.nr. 1 d, Kærbygård, Kærby.

Nordjyllands Amtskommune

23. Fra Frederikshavn Kommune til Sindal Kommune overføres 1.980 m2 af Elling By, Elling.

24. Fra Sindal Kommune til Frederikshavn Kommune overføres 12.040 m2 af Dvergetved By, Tolne.

Andre ændringer

Bornholms Amtskommune

25. Fra Hasle Kommune til Allinge-Gudhjem Kommune er der med virkning fra den 1. januar 1989 overført 30 m2 af Rutsker, som følge af udskillelse af arealer til cykelvej i Rutsker og Rø.

Officielle noter

Ingen