Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om ansættelse af EF-statsborgere i staten, folkeskolen og folkekirken på tilsvarende vilkår som tjenestemænd og bekendtgørelse om ansættelse af EFTA-statsborgere på tilsvarende vilkår som tjenestemænd

 

Bekendtgørelse nr. 517 af 28. juni 1991 om ansættelse af EF-statsborgere i staten, folkeskolen og folkekirken på tilsvarende vilkår som tjenestemænd og bekendtgørelse nr. 1003 af 9. december 1994 om ansættelse af EFTA-statsborgere på tilsvarende vilkår som tjenestemænd ophæves den 15. september   2001.

Finansministeriet, den 16. juli 2001

Pia Gjellerup

/Dorte Sølling