Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændringer af landets inddeling i kommuner og amtskommuner


I medfør af § 2, stk. 3, i lov nr. 194 af 24. maj 1972 om fremgangsmåden ved ændring af landets inddeling i kommuner og amtskommuner, fastsættes:

§ 1. Landets inddeling i kommuner ændres som angivet i bilaget til bekendtgørelsen.

Indenrigsministeriet, den 6. maj 1994

Birte Weiss

/ Emil le Maire

Bilag

Fortegnelse over ændringer af landets inddeling i kommuner

Ændringer pr. 1. januar 1994

Frederiksborg Amtskommune

1. Fra Frederikssund Kommune til Ølstykke Kommune overføres 84 m2 af matr.nr. 7 b, St. Rørbæk By, Snostrup.

2. Fra Ølstykke Kommune til Frederikssund Kommune overføres 1 m2 af matr.nr. 5 a, Udlejre By, Ølstykke.

Storstrøms Amtskommune

3. Fra Fladså Kommune til Præstø Kommune overføres 7.485 m2 af Snesere By, Snesere, som følge af afståelse af areal til sydmotorvejen.

4. Fra Præstø Kommune til Fladså Kommune overføres 9.810 m2 af Bårse By, Bårse, som følge af afståelse af areal til Sydmotorvejen.

5. Fra Rudbjerg Kommune til Nakskov Kommune overføres 25 m2 af matr.nr. 1 b, Holleby, Arninge.

Fyns Amtskommune

6. Fra Assens Kommune til Ejby Kommune overføres 1.348 m2 af matr.nr. 2 h, Stubberup By, Sandager.

Sønderjyllands Amtskommune

7. Fra Gram Kommune til Nørre-Rangstrup Kommune overføres 2.815 m2 af matr.nr. 15, Lindetskov, Højrup.

Ribe Amtskommune

8. Fra Vejen Kommune til Brørup Kommune overføres matr.nr. 18 d samt nordlig lod af matr.nr. 18 r, Maltbæk By, Malt.

Ringkøbing Amtskommune

9. Fra Struer Kommune til Lemvig Kommune overføres 1.828 m2 af matr.nr. 1 dq, Den vestlige Del, Resen.

Århus Amtskommune

10. Fra Hinnerup Kommune til Århus Kommune overføres i ejerlavet Grundfør By, Grundfør, et areal, der ligger øst for en linie, der går fra det punkt, hvor motorvejens østside skærer østskellet af matr.nr. 39 a, går mod nord langs vestskellet af motorvejen over matr.nr. 39 a, 24 b,21 p, 6 i og den sydlige lod af matr.nr. 36 c til det punkt i nordskellet af den offentlige vej litra »n«, Tingvej, hvor motorvejen skærer, fortsætter mod øst langs nordsiden af Tingvej til ejerlavsskellet mod Trige By, Trige.

11. Fra Rosenholm Kommune til Rønde Kommune overføres 10.910 m2 af Bale By, Mørke, som følge af afståelse af areal til den jyske motorvej.

12. Fra Rønde Kommune til Rosenholm Kommune overføres 9.600 m2 af Balskov, Mørke, som følge af afståelse af areal til den jyske motorvej.

Viborg Amtskommune

13. Fra Skive Kommune til Viborg Kommune overføres 1.730 m2 af Sdr. Ørum By, Ørum, som følge af jordfordelingssagen »Nr. og Sdr. Ørum«.

14. Fra Viborg Kommune til Skive Kommune overføres 3.182 m2 af Tuskær, Tårup, som følge af jordfordelingssagen »Nr. og Sdr. Ørum«.

Nordjyllands Amtskommune

15. Fra Nibe Kommune til Støvring Kommune overføres 1.560 m2 af matr.nr. 1 c, Hedegårde By, Bislev.

16. Fra Støvring Kommune til Nibe Kommune overføres 8.350 m2 af Veggerby By, Veggerby, som følge af afståelse af areal til hovedlandevej nr. 471.

Andre ændringer

17. Fra Kolding Kommune til Christiansfeld Kommune i Sønderjyllands Amtskommune er der med virkning fra den 1. januar 1993 overført 673 m2 af matr.nr. 33, Vonsild By, Vonsild.

Officielle noter

Ingen