Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om Budgetvejledning 2001

(Til samtlige ministerier, styrelser, øvrige statsinstitutioner mv.)

 

Budgetvejledning 2001 afløser Budgetvejledning 1996. Ændringerne i forhold til Budgetvejledning 1996 er beskrevet i indledningen til budgetvejledningen.

Budgetvejledning 2001 træder i kraft straks.

Bestemmelserne om selvstændig likviditet, jf. budgetvejledningens punkt 2.6.14, bestemmelsen om resultatkrav for indtægtsdækket virksomhed, jf. punkt 2.6.6.2., og bestemmelsen om udsving for statsvirksomheder, jf. punkt 2.7.4., har dog først virkning fra og med finansåret 2002.

Budgetvejledning 2001 indgår som en del af Økonomi-Administrativ Vejledning, der er tilgængelig på internettet (www.oav.dk). Trykte eksemplarer af budgetvejledningen kan bestilles hos Schultz Information. Budgetvejledningen kan endvidere hentes på Finansministeriets hjemmeside (www.fm.dk).

Finansministeriet, den 9. maj 2001

Pia Gjellerup

/Jacob Heinsen