Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af den fortegnelse over valgdistrikterne, der indeholdes i lov om folketingsvalg på Færøerne


I medfør af § 8, stk. 2, i lov nr. 458 af 30. juni 1993 om

folketingsvalg på Færøerne bestemmer indenrigsministeren følgende:

§ 1. I Norderøernes Syssel udgår valgstederne Kvannesund, Mule og Norddeble, og der oprettes et nyt valgsted i Fossanes. Bygderne Hvannasund (Kvannesund), Muli (Mule), Norddepli (Norddeble), Depli (Deble) ogNordtoftir (Nordtofte) henføres til valgstedet Fossanes. Fortegnelsen over valgdistrikterne i Norderøernes Syssel er herefter som vist i bilaget til bekendtgørelsen.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 1994.

Indenrigsministeriet, den 13. juni 1994

Birte Weiss

/ Anne Birte Pade

Bilag

Fortegnelse over valgdistrikterne i Norderøernes Syssel

---------------------------------------------------------------------

 

 Syssel      De til hvert distrikt hørende bygder    Valgsted 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Norderøerne  Arnafjørdur (Arnefjord) .................. Arnefjord 

        Haraldsund ............................... Haraldsund 

        Hattarvik (Hattervig) .................... Hattervig 

        Husar (Husum) ............................ Husum 

        Hvannasund (Kvannesund), Muli (Mule), 

        Norddepli (Norddeble), Depli (Deble), 

        Nordtoftir (Nordtofte) ................... Fossanes 

        Kirkja (Kirke) ........................... Kirke 

        Klaksvik (Klaksvig), Nordoyri (Nordøre), 

        Anirnar (Åerne), Strond (Strand) ......... Klaksvig 

        Kunoy (Kunø) ............................. Kunø 

        Mikladalur (Mygledal), Trøllanes 

        (Trollenæs) .............................. Mygledal 

        Svinoy (Svinø) ........................... Svinø 

        Sydradalur (Sydredal) .................... Sydredal 

        Vidareiæi (Viderejde) .................... Viderejde 

---------------------------------------------------------------------

Officielle noter

Ingen