Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 14 i lov om folketingsvalg i Grønland for vælgere, der fra Færøerne er tilmeldt folkeregistret for områder i Grønland uden for den kommunale inddeling


I medfør af § 84, stk. 2, i lov nr. 845 af 21. december 1988 om folketingsvalg i Grønland fastsættes:

§ 1. Vælgere, der fra Færøerne er tilmeldt folkeregistret for områder i Grønland uden for den kommunale inddeling, skal optages på valglisten i Nuuk (Godthåb) Kommune, jf. lovens § 14.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 1993.

Indenrigsministeriet, den 20. august 1993

Birte Weiss

/ Anne Birte Pade

Officielle noter

Ingen