Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme


I medfør af § 2 i lov nr. 460 af 30. juni 1993 om ændring af lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme (Loft over grundskyldpromillen for landbrugs- og lignende ejendomme) bestemmes, at loven træder i kraft den 1. november 1993.

Indenrigsministeriet, den 14. oktober 1993

Birte Weiss

/ Niels Jørgen Mau

Officielle noter

Ingen