Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme


I medfør af § 2, stk. 1, i lov nr. 381 af 14. juni 1995 om ændring af lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme (Den amtskommunale grundskyld af landbrugsejendomme og lignende ejendomme) bestemmes, at loven træder i kraft den 1. januar 1996.

Indenrigsministeriet, den 11. december 1995

Birte Weiss

/ Niels Jørgen Mau

Officielle noter

Ingen