Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om forbud mod diskrimination på grundlag af nationalitet BKG i MT: 08/12/1989

(til samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd)


16. november 1989.

Nr. 160.

Skrivelse om forbud mod diskrimination på grundlag af nationalitet

(Til samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd)

På baggrund af sagen om foreløbige foranstaltninger i anledning af licitationen vedrørende den faste forbindelse over Storebælt skal Indenrigsministeriet herved henlede opmærksomheden på, at det forbud mod diskrimination på grundlag af nationalitet, der følger af traktaten om Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), også gælder for kommuner, amtskommuner, kommunale virksomheder og kommunale selskaber.

Kontrakter vedrørende kommunale bygge- og anlægsarbejder, kommunale indkøb m.v. må således ikke indeholde bestemmelser, der går ud på at forskelsbehandle entreprenører eller leverandører på grundlag af nationalitet, varernes oprindelse inden for EF m.v.

Forbudet mod diskrimination på grundlag af nationalitet gælder alle sådanne kontrakter, selv om kontrakten efter sit indhold eller sin størrelse ikke er omfattet af EF's direktiver om licitationer og indkøb.

Indenrigsministeriet, den 16. november 1989

Thor Pedersen

/ Emil le Maire

Officielle noter

Ingen