Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Kongelig anordning om pastvang

Vi Frederik den Niende, af Guds Nåde Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Gør vitterligt:


I henhold til bestemmelserne i § 1, stk. 1, i lov nr. 223 af 7. juni 1952 om pas til danske statsborgere m.v. og § 1, stk. 1, i lov nr. 224 af 7. juni 1952 om udlændinges adgang til landet m.v. fastsættes det herved, at alle rejsende efter justitsministerens nærmere bestemmelse ved ankomst til eller udrejse fra landet skal være forsynet med pas eller anden rejselegitimation.

Justitsministeren kan tillade danske, finske, islandske, norske og svenske statsborgere at indrejse fra Finland, Island, Norge og Sverige og udrejse til de samme lande uden at være i besiddelse af pas eller anden rejselegitimation.

Denne anordning træder i kraft den 1. januar 1953.

Givet på Amalienborg, den 13. december 1952.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

Rederik R.

(L.S.)

---------------

Helga Pedersen.

Officielle noter

Ingen