Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om folketingsvalg i Grønland (Ændring vedrørende folkeafstemninger)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov nr. 845 af 21. december 1988 om folketingsvalg i Grønland foretages følgende ændring:

§ 70 affattes således:

»§ 70. Folkeafstemninger efter grundlovens § 29, stk. 2, og § 88 afholdes i Grønland. Det samme gælder folkeafstemninger efter grundlovens § 20, stk. 2, og § 42, såfremt den pågældende lov skal gælde for Grønland eller ved anordning kunne sættes i kraft i Grønland.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 1994.

Givet på Christiansborg Slot, den 24. november 1993

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Birte Weiss

Officielle noter

Ingen