Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Frankrigs ratifikation af Den europæiske Konvention om social og sundhedsmæssig hjælp


I forbindelse med udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 33 af 28. juni 1957, lovtidende C., om andre landes ratifikation af den europæiske konvention af 11. december 1953 om social og sundhedsmæssig hjælp med dertil hørende protokol bringes det herved til almindelig kundskab, at Frankrig har ratificeret den nævnte konvention og den til denne hørende protokol i henhold til konventionens art. 21, a, og protokollens art. 5, stk. 1, med virkning fra den 1. november 1957.

Udenrigsministeriet, den 4. januar 1958.

F. M.

Nils Svenningsen.

Officielle noter

Ingen