Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Frankrigs ratifikation af de to europæiske midlertidige overenskomster af 11. december 1953 om social tryghed


I forbindelse med udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 34 af 29. juni 1957, lovtidende C, om andre landes ratifikation af de to europæiske midlertidige overenskomster af 11. december 1953 om social tryghed bringes det herved til almindelig kundskab, at Frankrig har ratificeret nævnte overenskomster med virkning fra den 1. januar 1958.

Udenrigsministeriet, den 22. marts 1958.

F. M.

Nils Svenningsen.

Officielle noter

Ingen