Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om ændring af den sociale styrelseslov og lov om social pension m.v.

(Udskydelse af revisionsbestemmelse)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov nr. 399 af 6. juni 1991 om ændring af den sociale styrelseslov og lov om social pension m.v. ændres i § 14, stk.

7, »1991-92« til: »1992-93«.

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Marselisborg Slot, den 17. april 1992

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Else Winther Andersen

Officielle noter

Ingen