Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om ændring af lov om social bistand (Ophævelse af revisionsbestemmelsen til § 48 a)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov nr. 211 af 3. april 1990 om ændring af lov om social bistand.

(Regler for regulering m.v. af tilskud til tabt arbejdsfortjeneste og etablering af kontaktpersonordning for voksne døvblinde efter bistandslovens § 48 samt godtgørelse til forældre med alvorligt syge børn under 14 år), som ændret ved lov nr. 923 af 25. november 1992, ophæves § 2, stk. 2.

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Christiansborg Slot, den 22. december 1993

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Karen Jespersen

Officielle noter

Ingen