Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om overenskomst af 13. november 1987 med den canadiske provins Quebec om social sikring


Den 13. november 1987 undertegnedes i København en overenskomst om

social sikring mellem Danmark og den canadiske provins Quebec.

Overenskomsten blev indgået af socialministeren i henhold til

artikel XXI i overenskomsten af 12. april 1985 mellem Danmark og

Canada om social sikring, jfr. Udenrigsministeriets bekendtgørelse

nr. 107 af 11. november 1986.

Teksten til overenskomsten, der trådte i kraft den 1. april 1988, kan fås ved henvendelse til Socialministeriet.

Udenrigsministeriet, den 14. september 1989

Uffe Ellemann-Jensen

Officielle noter

Ingen