Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af dele af lov om ændring
af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån, lov om
arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om
indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v.

 

I medfør af § 4, stk. 1, i lov nr. 1042 af 17. december 2002 om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. bestemmes, at § 3 a, stk. 1, 2 og 4, og §§ 3 b-d i lov om bemyndigelse til optagelse af statslån træder i kraft den 25. juni 2003.

Finansministeriet, den 16. juni 2003

Thor Pedersen

/Anders Nørskov