Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Skalmure ved udvendig efterisolering (SBI-anvisning 156) (* 1)


Henry Høffding Knutsson. SBI-anvisning 156. 1988. 60 s. A5. Kr. 97,60.

Anvisningen giver en detaljeret beskrivelse af arbejdsmetoder ved skalmuring af fleretages bygninger og gennemgår de mange byggetekniske forhold der skal samordnes, når ældre eller nyere bygninger ønskes beklædt med skalmure. Anvisningen henvender sig til byggeriets teknikere, entreprenører og myndigheder.

Redaktionel note
  • (* 1) SBI-publikationer fås gennem boghandelen eller direkte fra Statens Byggeforskningsinstitut, telefon 42 86 55 33
  • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
  • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.