Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Nedrivning af bygninger og anlægskonstruktioner. Teknik. Miljø. Genanvendelse. SBI-anvisning 171. (* 1)


Erik K. Lauritzen og Jens Bjørn Jakobsen. SBI-anvisning 171 1991. 268 s. A5. kr. 348,00. Denne publikation er udarbejdet i samarbejde med Miljøstyrelsen, DEMEX A/S og COWIconsult A/S. For første gang præsenteres en samlet og udførlig orientering om de vigtigste temaer i typiske nedrivningsprojekter. Den giver med sine informative data et godt grundlag for mere rationelt arbejdsforløb, bedre miljø og øgede genanvendelsesmuligheder. Anvisningen henvender sig primært til bygherrer, rådgivere, planlæggere og administrativt personale i den private og offentlige byggesektor.

Redaktionel note
  • (* 1) SBI-publikationer fås gennem boghandelen eller direkte fra Statens Byggeforskningsinstitut, telefon 42 86 55 33.
  • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
  • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.