Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Målemetoder til bygningsundersøgelser. SBI-anvisning 170. (* 1)


Erik Brandt. SBI-anvisning 170. 1990. 156 s. A4. Kr. 165,00.

Denne anvisning giver rådgivende ingeniører og arkitekter samt andre byggeteknikere mulighed for at orientere sig om de bedst egnede målemetoder og udstyr til undersøgelse af forskellige bygningsdele og byggekomponenter. Der gives en generel indføring i, hvordan man tilrettelægger og gennemfører bygningsundersøgelser fra enkle besigtigelser til mere komplicerede målinger. Desuden gives der en grundig beskrivelse af målemetoder og udstyr. Ved omtalen af hvert måleinstrument er der medtaget oplysninger om, hvor man kan købe udstyret samt prisen på det.

Redaktionel note
  • (* 1) SBI-publikationer fås gennem boghandelen eller direkte fra Statens Byggeforskningsinstitut, telefon 42 86 55 33.
  • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
  • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.