Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Vandinstallationer (SBI-anvisning 165) (* 1)


Finn Schmidt-Jørgensen, Viggo Nielsen og Kaj Ovesen. SBI-anvisning 165. 1990. 500 s. A5. Kr. 305,00.

SBI-anvisning 165 er en revideret udgave af SBI-anvisning 118: Vandinstallationer, der blev udgivet i 1979. Den knytter sig tæt til den nye udgave af DIF's norm for vandinstallationer, DS 439, og udgør en lærebog og håndbog til brug ved projektering, udførelse og vedligehold af vandinstallationer. Anvisningen henvender til til myndigheder, rådgivende ingeniører, VVS-installatører og tekniske skoler.

Redaktionel note
  • (* 1) SBI-publikationer fås gennem boghandelen eller direkte fra Statens Byggeforskningsinstitut, telefon 42 86 55 33.
  • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
  • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.