Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Betonkrav og -praksis (Beton 6) (* 1)


Normer, forskrifter, dokumenter og faglitteratur 1888-1988 i uddrag til brug i skadesager vedr. betonkonstruktioner. Ervin Poulsen. Beton 6. 1989. 200 s. A5 Kr. 244,00.

Publikationen giver en historisk gennemgang af danske betonkrav, dansk projekterings- og udførelsespraksis samt eksisterende viden om betons holdbarhed. Stoffet er belyst med eksempler fra skadesager, og det beskrives, hvordan holdbarhedskrav er blevet opfattet på forskellige tidspunkter.

Redaktionel note
  • (* 1) SBI-publikationer fås gennem boghandelen eller direkte fra Statens Byggeforskningsinstitut. Telefon 42 86 55 33.
  • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
  • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.