Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Trådbindere til forankring af skalmure og hule mure (SBI-anvisning 157) (* 1)


Henry Høffding Knutsson. SBI-anvisning 157. 1989. 104 s. A5. Kr. 262,00

Anvisningen er et hjælpemiddel for projekterende, udførende og kontrollerende parter ved dimensionering, montering og vurdering af trådbindere. Den indeholder bæreevnediagrammer for de gængse størrelser bindere i tinbronze og rustfrit stål, både bæreevnen af retliniede bindere, men også den reducerede bæreevne af krumme og bøjede bindere, som forekommer ved byggepladsfremstillede bindere og ved bindere i fabriksfremstillede bagvægge af beton eller letbeton.

Redaktionel note
  • (* 1) SBI-publikationer fås gennem boghandelen eller direkte fra Statens Byggeforskningsinstitut, Telefon 42 86 55 33.
  • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
  • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.