Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Lydisolation i praksis (SBI-anvisning 167) (* 1)


Deludgave af SBI-anvisning 166: Bygningsakustik. Teori og praksis. Jørgen Kristensen og J.H. Rindel. SBI-anvisning 167. 1989. 88 s. A5. Kr. 86,00.

I tekst og tegninger redegøres for, hvordan fundamenter, vægge, dæk, gulve, lofter, vinduer og døre med tilhørende samlinger samt bygningsinstallationer bør udføres for at opnå en tilfredsstillende lydisolation. Er udarbejdet til brug i almen byggepraksis og i den byggetekniske undervisning.

Redaktionel note
  • (* 1) SBI-publikationer fås gennem boghandelen eller direkte fra Statens Byggeforskningsinstitut, telefon 42 86 55 33.
  • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
  • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.