Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Trinvis modernisering af el-installationer. SBI-anvisning 174. (* 1)


Søren Skibstrup Eriksen. 1992. 44 s. A5. Kr. 81,25.

En gennemgribende el-modernisering kan være temmelig kostbar. I anvisningen vises veje til begrænset renovering med mulighed for senere udbygning efter behov og økonomi. Den går ikke i detaljer, men giver praktiske retningslinier, suppleret med et eksempel på el-modernisering af en typisk ældre etageejendom. Henvender sig til tekniske forvaltninger, rådgivende teknikere, entreprenører, el-installatører, boligselskaber og ejendomsadministrationer.

Redaktionel note
  • (* 1) SBI-publikationer fås gennem boghandelen eller direkte fra Statens Byggeforskningsinstitut, telefon 42 86 55 33.
  • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
  • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.