Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Landbrugets byggeblade: Kvægstalde 1. (SBI-landbrugsbyggeri 50) (* 1)


Staldtyper og konstruktioner. SBI-landbrugsbyggeri 50. 1977. 75 byggeblade i A4 og A3 samt tegningsoversigt og litteraturliste. Kr. 72,00.

En samling planeksempler for kvægstalde og serviceafdelinger i tilknytning hertil, samt detailtegninger vedrørende staldbygningernes udførelse. Detailtegningerne omfatter flere forskellige udførelser af de enkelte bygningsdele, og de er udformet så de kan kombineres indbyrdes.

Redaktionel note
  • (* 1) SBI-publikationer fås gennem boghandelen eller direkte fra Statens Byggeforskningsinstitut, telefon 02 86 55 33.
  • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
  • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.